Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Развојни центар СИТС

Развојни центар је организациони део СИТС, без својства правног лица, формиран ради организованог, стручног доприноса наших чланова техничко - технолошком развоју привредних делатности и потенцијала у Републици Србији, рада на домаћем и иностраном тржишту.

Садржај рада Развојног центра обухвата:

За руководиоца Развојног центра СИТС именован је господин мр Зоран Пендић.

Контакт: mailto:razvojni.centar@sits.rs    

 Процедуре HACCP система прилагођене за коришћење у породицама
у време пандемије Корона вируса

Нашим Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС, бр. 41/2009 и 17/2019) уређују се општи услови за безбедност хране и хране за животиње, обавезе и одговорности субјеката у пословању храном и храном за животиње, систем брзог обавештавања и узбуњивања, хитне мере и управљање кризним ситуацијама, хигијена и квалитет хране и хране за животиње. Одредбе Закона не односе се на примарну производњу хране, припрему, руковање, односно складиштење хране за потребе сопственог домаћинства, као и на храну за животиње које не служе за производњу хране.
Сходно Закону, субјекти у пословању храном дужни су да користе упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и примену
HACCP   система.

Сарадници Развојног центра Савеза инжењера и техничара Србије (РЦ СИТС) успоставили су HACCP систем у неколико субјеката у угоститељству и хотелијерству.

Документација HACCP система обухвата, поред осталог, и процедуре HACCP система.
Одређени број процедура
HACCP система, које су креирали сарадници РЦ СИТС, могао би да буде изузетно користан за примену у породицама у данашње време, када у свету влада зараза услед појаве корона вируса, због чега је Светска здравствена организација 11. марта 2020. године званично прогласила пандемију корона вируса.

Сарадници РЦ СИТС су одабрали неколико процедура HACCP система и прилагодили их коришћењу у породицама.

Прва процедура која ће бити представљена је процедура QП.09.РЦС.001 Прање руку (видети ПРИЛОГ 1). Остале одабране процедуре биће постављане сукцесивно на WЕБ страни СИТС.
Савез инжењера и техничара Србије се нада да ће ове процедуре бити од користи породицама у данашње тешко време.

Уколико имате сугестија за побољшавања процедура, пошаљите их путем е-поште на: rajpen@sezampro.rs
Унапред се захваљујемо.

   ПРОЦЕДУРА ПРАЊЕ РУКУ

   ПОСТЕР ПРАЊЕ РУКУ  

  ПРОЦЕДУРА ПРАЊЕ СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА

  ПРОЦЕДУРА САНИТАЦИЈА И КОНТРОЛА ХИГИЈЕНЕ  

Састанци везани за енергетску политику у Србији 

У новембру и децембру 2018. одржана су четири скупа која су имала заједнички именитељ: ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА (СРБИЈЕ).  

Свим скуповима је у име Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС присуствовао руководилац Развојног центра СИТС мр Зоран Пендић.

Детаљније   

САВЕТНИЦА ЗА ХУМАНИТАРНИ РАД У РЦ СИТС
ПОСТАЛА АМБАСАДОР ДОБРЕ ВОЉЕ     

Светлана Урошевић, саветница за хуманитарни рад у Развојном центру Савеза инжењера и техничара Србије (РЦ СИТС), постала је 1. новембра 2018. године амбасадор добре воље.

За Божићне празнике Хуманитарна организација (ХО) аролија Пепељуга 21. века и пријатељи", чија је председница Светлана Урошевић, поделила је преко 4 тоне гардеробе сиромашним породицама у Великој плани, Смедереву и Смедеревској паланци.

Такође, ХО је започела активности на реализацији веће донације у медицинском потрошном материјалу за здравствене установе у Србији.

Да подсетимо, Светлана Урошевић је 2015. године добила прву ВИРТУС Награду за индивидуални допринос филантропији.

СИТС активно подржава хуманитарне акције ХО "Чаролија  Пепељуга 21. века и пријатељи".

 

Одржан интерни састанак Радне групе НКЕУ за предузетништво и индустријску политику  

Састанак  Радне групе НКЕУ за предузетништво и индустријску политику  одржан је  06. септембра 2018. године у Европском   покрету, Улица краља Милана 31 (видети линк:  http :// eukonvent . org / odrzan - interni - sastanak - radne - grupe - nkeu - za - preduzetnistvo - i - industrijsku - politiku /  . Састанку је у име СИТС присуствовао руководилац Развојног центра СИТС.

Опширније   

Неке важније активности Развојног центра СИТС у првој половини 2018. године везано за приступне преговоре са Европском унијом 

 У важније активности Развојног центра СИТС у првој половини 2018. године везане за приступне  преговоре Србије са Европском унијом спадају:

1. Корпоративна конференција: "Образовање у Србији – послови за будућност" – Европски модели

2. Парламентарни форум за енергетску политику Србије: "ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – УСКЛАЂИВАЊЕ ПОЛИТИКА"

3.   Заједничка седница две радне групе Националног конвента о ЕУ (НКЕУ) за Поглавље 27 и Поглавље 15: "Алтернативна технолошка решења у сектору енергетике у контексту утицаја климатских промена и загађења у Србији"

4.   Енергетске перспективе и Србија – економски и политички изазови у нафтно-гасном сектору и алтернативе

Детаљно

 

Одржан састанак у ПК Београда - Предлози за сарадњу ПК Београда и СИТС

Предлози за сарадњу Привредне коморе Београда  и Савеза инжењера итехничара Сртбије размотрени су на састанку одржаном 25.04.2018. године од 12 до 14h у ПК Београда , којем су присуствовали: Аца Петровић, дипл.грађ.инж. вршилац дужности директора Привредне коморе Србије-Привредне коморе Београда и мр  Зоран Пендић, дипл.ел.инж. руководилац Развојног центра Савеза инжењера и техничара Србије ( РЦ СИТС)

Размотрени су следећи пројекти:  

1.  Истраживачки пројекат:"Може ли српска привреда да се носи са савременим високотехнолошким тенденцијама?"

    Истраживачки пројекат је иницирала Милица Ђекић, саветница у Развојном   центру   СИТС. Милица Ђекић се убраја у наше водеће стручњаке из области вискотехнолошке безбедности, која је објавила више радова из ове области. У 2017. години издавач LAP LAMBERT Academic Publishing је објавио њену књигу: The Internet of Things: Concept, Applications and Security .

Реф. 1: KORPORATIVNA SIGURNOST I BEZBEDNOST – ZADACI I MESTO U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI (Рад је дат у ПРИЛОГУ 1 )

2 Пројекат: "Стварање еколошких коалиција на нивоу локалних самоуправа"

   Реф. 2: Obaveze i zadaci lokalne samouprave i OCD u zaštiti životne sredine u postupku prijema Srbije u EU –     Primer zaštite izvorišta vode za piće ( https://www.sits.rs/include/data/docs1613.pdf )    

3. Пројекат: "Повишење безбедности инфраструктуре водоводних система применом генерализованог HACCP система"
Реф. 3: Analiza primene različitih pristupa za obezbeđenje bezbedne vode za piće  https://www.sits.rs/include/data/docs2100.pdf  

   4. Пројекат: "Повишење енергетске ефикасности у области електричног осветљења"
      Реф. 4: Energetska efikasnost – Jedan predlog ( https://www.sits.rs/include/data/docs1882.pdf )

5. Пројекат: "ISO 14000 за децу" 
Реф. 5: ISO 14000 за децу у завршним разредима основне школе (Извод из пројекта дат је  у ПРИЛОГУ 2 )
6.
  Предавање у ПК Београда: "FEANI инжењерска картица и FEANI EUR ING титула"

Инжењерска картица  је професионална картица која се издаје у складу са прописаним процедурама FEANI  (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs/European Federation of National Engineering Associations)  на енглеском језику на добровољној основи и која важи 10 година, а на основу које се може добити информације о  инжењеру имаоцу картице, његовим квалификацијама стеченим кроз формално образовање и каснијим усавршавањима, као и радном искуству у виду Извода  из Националног регистра инжењера.  Са инжењерском картицом, уз помоћ Савеза инжењера и техничара Србије и FEANI, стручњаци из Србије постају препознатљивији и олакшава им се мобилност у земљама ЕУ, Европе и шире. http://www.engineering-card.de/index.php?id=2711&L=1

У понедељак, 14.05.2018, одржан је од 9:40 до 11:20 часова други састанак у ПК Београда, на којем су детаљније размотрене могућност сарадње ПК Београда и СИТС на реализацији предложених пројеката. Састанку су присуствовали мр Велимир Радојевић, координатор индустрије, Јелена Плавански, руководилац Центра за екологију, и Барбара Станишић, самостални стручни сарадник за индустрију, сви из ПК Београда, и м р Зоран Пендић, руководилац РЦ СИТС. Договорено је да се предавање "FEANI инжењерска картица и FEANI EUR ING титула " одржи у октобру у ПК Београда и да се на предавање позову инжењери запослени у привредним организацијама на територији града Београда, као и представници државних и приватних техничких факултета са седиштем у Београду.

Посебно интересовање је показано за пројекте 2 и 5, који имају доста додирних тачака, као и за пројекат 1. Договорено је да се на наредним састанцима дефинишу конкретне активности за започињање ових пројеката.

Такође показано и велико интересавање за дефинисање пројеката који се односе на санацију јаловишта и култивизацију на разне начине девастираног земљишта на територији града Београда.

  Референца 1

 Референца 5   

Саветница Развојног центра СИТС објавила књигу 

Саветници за високотехнолошку безбедност у Развојном  центру  Савеза инжењера и техничара Србије, Милици Ђекић, издавач LAP Lambert Academic Publishing са центром у Диселдорфу, Немачка, објавио је књигу "The Internet of Things: Concept, Applications and Security". Књига покрива актуелну и широку тему Интернета Ствари, као нове области у вискотехнолошкој безбедности. Књига може да се набави у свим боље снабдевеним WEB продавницама. Онo што овде посебно истичемо је да је позив за писање књиге стигао из редакције Lambert -a у четвртом кварталу 2017. године као одговор на рад " The Internet of Things Security " , који је те године објављен у часопису "ТЕХНИКА" у сепарату Квалитет – ИМС, стандардизација и метрологија. Ово је уједно и подстицај другим ауторима часописа  "ТЕХНИКА", који издаје Савез инжењера и техничара Србије, да пишу за наш часопис, јер се он реферише у угледним базама података широм света, а радови на енглеском имају посебну прегледност.

Иначе, Милица Ђекић се убраја у водеће стручњаке из области вискотехнолошке безбедности са преко 70 објављених радова у страним публикацијама и 10 радова у домаћим часописима. Она активно сарађује са Развојним центром СИТС и објављује радове у часопису "ТЕХНИКА"   од 2011. године и има референце у Cyber Defense Magazine , који је водећи часопис на пољу вискотехнолошке безбедности у САД, као и у Australian Security Magazine , водећем  безбедноносном часопису аустралијске владе. Милица је 2016. године учествовала на Cyber Security Summit Europe који је одржан у Прагу, Чешка Република, и том приликом је изложила свој рад "The Main Cyber Security Challenges of a Remote Employment" . Исте године, Милица Ђекић је била и излагач на BrightTALK експертској мрежи са темом 'The Correlation between Cybersecurity and Financial Security'. Од 2017. године она је члан међународне безбедносне асоцијације ASIS International. Пошто Милица Ђекић живи у Суботици, промоција њене књиге ће се одржати 3. септембра 2018. године у Суботици са почетком у 17 часова у организацији Савеза струковних друштава и удружења града Суботице. 

Милица Ђекић је у априлу ове године иницирала истраживачки пројекат: "Може ли српска привреда да се носи са  савременим високотехнолошким тенденцијама?", који би требало, у сарадњи са меродавним стручњацима и институцијама, да реализује РЦ СИТС.  

Одржан семинар  "Унапређивање квалитета и поузданости рада у школама применом менаџмент стандарда"

У суботу и недељу, 25. и 26. априла 2015. године, у Београду, одржан је семинар "Унапређивање квалитета и поузданости у школама применом менаџмент стандарда".

Семинару су присуствовали 21 директор и заменик директора средњих техничких школа са територије целе Србије, које су укључене у пројекат "Реформа средњег стручног образовања у Србији". 

Опширније

 Саветница у Развојном центру СИТС добила ВИРТУС награду за индивидуални допринос филантропији

На свечаној церемонији у хотелу Metropol Palacе, Београд, која је одржана 28. марта 2015. године проглашени су добитници награда ВИРТУС за филантропију за акције и програме који су спроведени током 2014. године. Конкурс за награду ВИРТУС спровела је Траг фондација уз финансијску подршку Европске уније и Балканског фонда за демократију.

Присутне госте, између осталих, поздравили су: Кори Удовички, потпреседница Владе Републике Србије и министарка за државну управу и самоуправу, и Мајкл Девенпорт, шеф Делегације ЕУ у Србији.

Жири је доделио награде у 5 категорија. Зато што је у 2014. години било доста квалитетних и успешних програма и пројеката, жири је одлучио да додели и 4 специјална признања.

Извештај ТРАГ фондације са доделе награда и специјалних признања са подацима о добитницима може се наћи на линку:

http://www.tragfondacija.org/pages/posts/proglaseni-dobitnici-nagrade-virtus-za-2014.-godinu-1715.php    

Од 2007. године, када је установљена ВИРТУС награда, Награда за индивидуални допринос филантропији додељена је први пут. Ову награду је добила Светлана Урошевић, председница Хуманитарне организације (ХО) "Чаролија Пепељуга 21. века и пријатељи" (видети линк: https://www.youtube.com/watch?v=rezEYrlQ36g ).            

ХО постоји и ради већ осам година и са успехом је остварила преко 100 акција широм Србије. У овим акцијама је подељено више десетина хиљада одевних предмета и ципела, намештаја, финансијске подршке, лекова и медицинских помагала,  пакетића за децу ... Хуманитарне акције су биле усмерене ка: Домовима за децу без родитељског старања, сиромашним породицама, болесној деци и људима, болницама, домовима здравља, манастирима, другим организацијама цивилног друштва. ХО је више пута посредовала у проналажењу дефицитаних лекова спајањем људи из иностранства и болесника у Србији.       

ХО сарађује са већим бројем донатора из земље и иностранства. Међу донаторима се посебно истиче отац Воја Билбија, протојереј у Српској православној цркви Света Тројица у Ротердаму, Холандија.              

ДРУГА СЕДНИЦЕ РАДНЕ ГРУПЕ НКЕУ ЗА ПОГЛАВЉЕ 20

Друга седница Радне групе (РГ) Националног конвента о Европској унији (НКЕУ) за поглавље 20 (ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА), одржана 19.02.2015. године у Зеленом салону Народне скупштине Републике Србије, имала је за тему " Улога пословних организација у креирању бољег пословног окружења и  подизања конкурентности српске привреде" . РГ НКЕУ за поглавље 20 броји 56 чланова. Седници су присуствовала 53 члана. У име Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) седници је присуствовао руководилац Развојног центра СИТС.

У уводном делу, Наташа Драгојловић (Европски покрет у Србији, координаторка НКЕУ) дала је кратак преглед досадашњих активности НКЕУ, најавила Књигу препорука за сва преговарачка поглавља коју би НКЕУ реализовао у сарадњи са Канцеларијом за Европске интеграције Републике Србије, и говорила о плановима рада НКЕУ за 2015. годину. Данка Милојковић (Кућа кластера Ниш) одржала је предавање:  "Економски развој заснован на кластерима". Александар Грачанац (Привредна комора Србије - ПКС) говорио је о активностима Форума за мала и средња предузећа ПКС, и ангажовању ПКС у изради нове Старатегије за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015 – 2020. године. Небојша Атанацковић (Унија послодаваца Србије) говорио је о улози Уније послодаваца у јачању домаће привреде. Гордана Даниловић Грковић (Пословно технолошки инкубатор техничких факултета) одржала је предавање: "Бизнис инкубатори у функцији развоја предузетништва у Србији". Сања Филиповић (Економски институт, Београд) је била модератор дискусије. 

У току седнице развила се веома плодна дискусија, у оквиру које су дате веоме корисне сугестије и предлози за унапређење предузетништва у Србији. Сви учесници дискусије замољени су да путем е-поште доставе своје предлоге за унапређење предузетништва ради дефинисања препорука РГ за Књигу препорука НКЕУ.

Група сарадника РЦ СИТС послала је  документ у коме су наведене препоруке за унапређење предузетништва свим учесницима друге седнице РГ НКЕУ за поглавље 20.   

Документ са препорукама за унапређење предузетништва 

Рад "Значај стандардизације у интегрисаном менаџмент систему"       

Извештај са Експланаторног скрининга за Поглавље 28
 Заштита потрошача и заштита здравља  

У Бриселу је 04. и 05. децембра 2014. године одржан експланаторни аналитички преглед усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавље 28 - Заштита потрошача и заштита здравља.         

Директан пренос састанка, преко видео линка, организовала je Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, у просторијама Министарства, Немањина 22-26. Преносу је присуствовало преко 20 представника државних институција  и цивилног друштва. У име СИТС, пренос је пратила сарадница РЦ СИТС Инес Ђуровић. 

Детаљније  

ВИП Блог Центра за међународну сарадњу и одрживи развој            

Руководилац Развојног центра СИТС, мр Зоран Пендић, је на позив Центра за међународну сарадњу и одрживи развој за њихов ВИП блог о одрживом развоју припремио ауторски текст под називом "Приступни преговори са ЕУ и одрживи развој".

Интегрални текст    

 

  Активности у РЦ СИТС везане за праћење приступних преговора
од 02.09.2014. до 21.10.2014.

Представници Развојног центра СИТС  присуствовали су 02.09.2014. године састанку на коме су представници ОЦД упознати са детаљима  експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавља 19 – Социјална политика и запошљавање, као и преносу eкспланаторни скрининг аналитичког прeглeда законодавства Европскe унијe зa Поглaвљe 27 – Животна средина одржаном од 15. до 19.09.2014. године.

У Бриселу је 29. и 30. априла  2014. године одржан је експланаторни аналитички преглед усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавља 15/21 – Енергетика / Трансевропске енергетске мреже. На билатералном скринингу, одржаном 11. и 12. јуна 2014, делегација Републике Србије представила је, у оквиру Поглавља 15, конвенционалне изворе енергије, нове и обновљиве изворе енергије, нуклеарну енергију, као и трансевропске енергетске мреже – у оквиру Поглавља 21.

Састанак, на коме су представници ОЦД упознати са детаљима билатералног скрининга, одржан је 21. октобра 2014. године у згради Владе Републике Србије и истом су присуствовали представници РЦ СИТС.

Детаљан извештај  

 

  Одржан консултативни састанак о Партнерству за отворену управу       

Консултативни састанак је одржан у петак, 04. јула 2014. године, у просторијама Минстарства државне управе и локалне самоуправе. Састанку је испред Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) присуствовао руководилац Развојног центра СИТС.

Опширније  

 Одржан СИТС промотивни семинар "Стварање подлога за савремено пословање"

У Ковачици је, у великој сали Месне заједнице Ковачица, одржан СИТС промотивни семинар "Стварање подлога за савремено пословање". Семинар су организовали: Савез инжењера и техничара Србије (СИТС), Београд, преко свог Развојног центра (РЦ), и иницијална група за формирање Друштва инжењера и техничара Општине Ковачица (ДИТОК), чији је координатор саветник у РЦ СИТС и житељ Ковачице Александар Жјак.

Четворосатни семинар је обухватио следеће теме: Циљеви и задаци СИТС и значај оснивања Друштва инжењера и техничара Општине Ковачица (ДИТОК); Улога менаџмент система у повишењу ефикасности и ефективности у привреди; Сектор осигурања као развојна компонента привреде; Примена генерализваног HACCP система у ланцу исхране; Шта се добија реализацијом захтева из законске регулативе која покрива енергетску ефикасност; Савремени грађевински материјали – темељ енергетске ефикасности у зградарству; Нове генерације менбранских филтара у обезбеђивању безбедне и квалитетне воде за пиће; Улога и позитивни ефекти савременог димничарства.

  

Тим предавача РЦ СИТС су сачињавали: Зоран Пендић, руководилац РЦ СИТС; Инес Јанжекович, сарадница РЦ СИТС, ИНЕС Смедерево, Смедерево; Николета Кукучка, ENVIROTECH, Кикинда; Славица Јанжекович, ИНЕС Смедерево, Смедерево; Светлана Урошевић, саветница у РЦ СИТС, ЧАРОЛИЈА, Гроцка; Жељко Марковић, саветник у РЦ СИТС, ДИМНИЧАР, Београд; Милан Михајловић, сарадник РЦ СИТС, Удружење димничара Србије, Београд.

Семинар су присуствовали бројни стручњаци са територије Општине Ковачица, као и представници привредних организација. Оно што треба истаћи као посебну позитивну компоненту је да су на семинару у великој већини били млади стручњаци, који виде озбиљну шансу да кроз једно професионално удружење, какво ће бити ДИТОК, а у тесној сарадњи са локалном самоуправом и привредним субјектима, допринесу бржем развоју привредних активности у Општини Ковачица, која обухвата: Ковачицу, Дебељачу, Црепају, Падину, Самош, Путниково, Уздин и Идвор, родно место Михајла Пупина.

Након семинара одржана је Оснивачка скупштина ДИТОК.

Пре предавања предавачи су дали интервјуе за локалну телевизију РТВ Ковачица. ТВ снимак интервјуа и делова предавања емитован је у ударном вечерњем термину (20 часова) у уторак, 17. јуна 2014, у специјалној једночасовној емисији.

Праћење експланаторног аналитичког прегледа за Поглавља 15/21 – Енергетика/Трансевропске енергетске мреже   

Руководилац РЦ СИТС присуствововао је 29. и 30. априла  2014. године директном преносу  експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије а правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавља 15/21 (Енергетика/Трансевропске енергетске мреже). Интернет пренос је организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине.

Детаљније

Експланаторни скрининг за Поглавље 8 - Политика конкуренције

31. марта, 1. и 2. априла 2014. године одржан је експланаторни аналитички преглед усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавље 8 - Политика конкуренције. Интернет пренос је организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством спољне и унтрашње трговине и телекомуникација, а истом је присуствовала сарадница РЦ СИТС Тамара Стојиљковић.

Детаљније

 Одобрени програми стручног усавршавања СИТС

На Конкурсу за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину, који је објавио Завода за унапређивање образовања и васпитања, Београд, одобрена са два програма СИТС:

  1. Унапређивање квалитета и поузданости рада у школама применом менаџмент стандарда (пријавни код програма: X040030-2)
  2. Народна традиција - живот некад, присутан сад (пријавни код програма: X040030-1)

Реализацију оба програма координисаће Развојни центар СИТС.

Детаљније

Експланаторни скриниг за Поглавље 20 - Предузетништво и индустријска политика

Руководилац РЦ СИТС г-дин Зоран Пендић присуствововао је 2. и 3. априла  2014. године директном преносу експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавље 20 - предузетништво и индустријска политика.

Детаљније

Експланаторни скрининг за Поглавље 29 - Царинска унија

Сарадница РЦ СИТС Душица Николић присуствововала је 26. и 27. марта 2014. године директном преносу експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглaвљe 29 (Царинска унија). Интернет пренос, који је одржан у Београду у просторијама Министарства финансија, организовала је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са овим Министарством.  Преговарачку групу за царинску унију су водили представници Министарства финансија.  

Детаљније

Праћење експланаторног аналитичког прегледа
за Поглавље 5 - Јавне набавке

Руководилац РЦ СИТС г-дин Зоран Пендић присуствововао је 21. марта 2014. године директном преносу  експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавље 5 (јавне набавке).

Детаљније   

Експланаторни скрининг за Преговарачко поглавље 11 - Пољоприврeда и рурални развој

У Брисeлу јe у пeриоду од 18. до 20. марта 2014. године одржан eкспланаторни скрининг аналитичког прeглeда законодавства Европскe Унијe за Прeговарачко поглавље 11 – Пољоприврeда и рурални развој.

У просторијама Приврeднe коморe Србијe јe организован дирeктан прeнос троднeвних састанака из Брисeла за прeдставникe цивилног друштва, приврeдe, министарства, наукe и свих заинтeрeсованих страна.

У име Савеза инжењера и техничара Србије преносу скрининга је присуствовао мр Александар Жјак саветник за (етно) архитектуру и рурални развој Развојног центра СИТС.

Детаљније

Присуствовање представника СИТС скуповима у организацији Министарстава и  Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Руководилац РЦ СИТС и саветница у РЦ СИТС за хуманитарни рад учествовали су на обуци за организацијe цивилног друштва „Увод у процес преговора о приступању Европској унији и улога цивилног друштва - преговарачка поглавља 25 (наука и истраживање) и 26 (образовање и култура)“. Обука је одржана 5. марта 2014. године у Палати „Србија“.

У јануару и фебруару ове године били су од стране представника СИТС покривени и следећи скупови:

Детаљније

Изабрана прва група саветника у Развојном центру  СИТС

У току прошле године Развојни центар СИТС (РЦ СИТС) имао је већи број успешних активности, које су захтевале ангажовање компетентних сарадника из различитих области.

РЦ СИТС је донео амбициозан Програм и план рада за ову годину. Предвиђа се, поред осталог, конкурисање код наших државних и локалних институција на развојним и иновационим пројектима, али и конкурисање на разним ЕУ програмима и програмима појединих земаља Западне Европе.

Предлози Развојног центра СИТС ће бити у доменима: заштита животне средине ради обезбеђења безбедне и квалитетне воде за пиће; управљање отпадом; енергетска ефикасност; повишење безбедности и квалитета у здравству; рурални развој... Такође се предвиђа да сарадници РЦ СИТС присуствују скуповима које организују Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и разна министарства Владе Републике Србије, а који ће бити посвећени изградњи капацитета организација цивилног друштва (ОЦД) ради укључења у активности везане за приступне преговоре Србије са ЕУ... Ради реализације предложеног Плана и програма предвиђен је и избор одређеног броја саветника у РЦ СИТС.

Почетком фебруара, на седници Управног одбора СИТС, изабрана је прва група саветника:

Љиљана Вујотић – за здравство (персонализована медицина, иновације у здравству, IT у здравству, безбедност и здравље на раду, квалитет, управљање ризицима – примена генерализованог HACCP система у здравству...).

Жељко Марковић – за машинство (енергетска ефикасност, термотехника, термоенергетика, управљање отпадом, управљање ризицима ...).

Светлана Урошевић – за хуманитарни рад (подршка образовању и обуци чланова социјално угрожених породица у областима заштите животне средине и безбедности здравља на раду, унапређење хуманитарног рада повезивањем организација цивилног друштва и локалне самоуправе ...).

Александар Жјак – за (етно) архитектуру и рурални развој.

Додељена Захвалница Савезу инжењера и техничара Србије 

 Хуманитарна организација Чаролија Пепељуга 21. века и Пријатељи одржала је свечарску Скупштину 16.12.2013. године у Основној школи "Илија Гарашанин" у Гроцкој, којој су присуствовали бројни представници организација цивилног друштва – ОЦД  ("Друштво за спорт, наутику и екологију", "Завичај", "Срећа за Роме", "Завет"...), донатори, спонзори, предузетници, директор школе, руководилац Развојног центра Савеза инжењера и техничара Србије (РЦ СИТС)...

У првом делу представљени су импресивни резултати у седмогодишњем раду ове хуманитарне организације (ХО), са преко седамдесет успешних хуманитарних акција широм Србије. У другом делу подељене су захвалнице појединцима и организацијама, које су помагале рад ове ХО. Захвалницу је добио и Савез инжењера и техничара Србије.

Присутне ОЦД су одлучиле да у наредном периоду потпишу меморандуме о сарадњи а у циљу обједињавања снага за стварање подлога за побољшање услова живљења становника Општине Гроцка, као и за подстицање унапређивања привредних, образовних и здравствених активности. 

Председница ХО Светлана Урошевић истакла је значај семинара који је тим предавача РЦ СИТС одржао 8. новембра у великој сали Општине Гроцка и рекла да ће до краја године започети реализација иницијативе са овог семинара да се оснује Друштво инжењера и техничара Гроцка, које би као чланица приступило Савезу инжењера  и техничара Србије, Београд. Руководилац РЦ СИТС се захвалио на додели Захвалнице и изразио спремност за тесну сарадњу са свим ОЦД које делују на територији Општине Гроцка, посебно указавши на потребу заједничке реализације програма за поспешивање привредних активности и повезивање привредника на територији Гроцке  и пројеката РЦ СИТС везаних за безбедну квалитетну воду за пиће, посебно пројекта "Безбедна и квалитетна вода за пиће – основно људско право". Како је на поменутом семинару, а и на овом свечарском скупу, истакнуто стратешки значај овог пројекта, чија реализација се наставља и у наредне две године, препознат је и од стране Центра за промоцију науке, институције Републике Србије надлежне за промоцију и популаризацију науке, који је и финансијски подржао реализацију Пројекта.

Сарадња посредством РЦ СИТС  

Након семинара, који су 8. новембра ове године сарадници Развојног центра Савеза инжењера и техничара Србије (РЦ СИТС) одржали у великој сали Општине Гроцка, а коме су присуствовали и представници малих и средњих предузећа, на иницијативу господина Миливоја Трајковића организовани су састанци у две успешне привредне организације: Анђелковић A-al д.о.о., Винча – Општина Гроцка, и INES, Смедерево. Састанцима је присуствовао и г-дин Зоран Пендић, руководилац РЦ СИТС.

На састанцима су разматрани модалитети међусобне сарадње поменутих организација, као и улога РЦ СИТС у овим активностима. Договорено је заједничко наступање Анђелковић A-al  д.о.о., Винча, и INES, Смедерево, у свим пословима у области градње енергетски ефикасних грађевинских објеката у којима могу бити сагласни и конкурентни.

Опширније

Састанак  у ЈКП "Водовод и канализација" Гроцка

Након семинара, одржаног 08.11.2013. године у организацији Развојног центра СИТС, у Гроцкој је 15.11.2013. године одржан и састанак руководиоца Развојног центра г-дина Зорана Пендића са директором ЈКП "Водовод и канализација" Гроцка г-дином Славољубом Стевановићем.

На састанку је било говора о напорима, који се од стране ЈКП ВИК Гроцка, улажу да се обезбеди снабдевање становника Општине Гроцка безбедном и квалитетном водом за пиће, међу којима је и функционисање HACCP система, који је већ успостављен.

Разматране су и могућности одржавања семинара за запослене у ЈКП ВИК Гроцка везано за примену генерализованог HACCP система, у организацији Развојног центра СИТС, као и други облици сарадње између ЈКП ВИК Гроцка и СИТС.

Опширније

Семинар у организацији РЦ СИТС У Гроцкој

У Гроцкој, у великој сали Општине Гроцка, сарадници Развојног центра СИТС одржали су у петак, 08.10.2013, тросатни семинар, који је обухватио следеће теме:

1. Циљеви и задаци Савеза инжењера и техничара Србије - СИТС
2. Могу ли менаџмент системи и сектор осигурања да убрзају транзицију наше привреде?  

3. Генерализовани HACCP систем

4 . Пројекти РЦ СИТС везани за безбедну и квалитетну воду за пиће
5. Нове генерације мембранских филтара у обезбеђивању безбедне и квалитетне воде за пиће  

6. Енергетска ефикасност

7. Улога и позитивни ефекти савременог димничарства

 

 

Тим предавача РЦ СИТС сачињавали су:

Зоран Пендић, руководилац РЦ СИТС;
Жељко Марковић, ДИМНИЧАР, Београд, сарадник РЦ СИТС;
Милан Михајловић,
Удружење димничара Србије, Београд, сарадник РЦ СИТС;
Николета Кукучка, ENVIROTECH, Кикинда.

 

 

Семинар је организован у сарадњи са Општином Гроцка и виртуелном Владом разума.

Семинару је  присуствовао већи број приватних предузетника, као и представници неколико организација цивилног друштва.

Дискусија се односила на проблеме са којима се сусрећу становници Општине Гроцка, као и на могућности реализације неких интересантних привредних пројеката.

Закључено је да се овај вид сарадње са Општином Гроцка и организацијама цивилног друштва које делују на територији Општине настави. Семинар је од стране присутних оцењен као веома успешан.  

 

 

Успешно завршена техничка контрола техничке документације "Геотехничког елабората за творницу за производњу биодизела у Луци Плоче"

Сарадници Развојног центра Савеза инжењера и техничара Србије су за инвеститора из Хрватске успешно извршили техничку контролу техничке документације: "Геотехнички елаборат за творницу за производњу биодизела у луци Плоче", са давањем оцене применљивости понуђених техничких решења за темељење објеката за творницу.

 

Пројекат "Безбедна и квалитетна вода за пиће - основно људско право"  

Развојни центар Савеза инжењера и техничара Србије је, у сарадњи са Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина, започео пројекат "Безбедна и квалитетна вода за пиће - основно људско право".

Стратешки значај пројекта је препознат и од стране Центра за промоцију науке, институције Републике Србије надлежне за промоцију и популаризацију науке, који је финансијски подржао реализацију пројекта.

Пројекат има два основна дела:

(а) Развој друштвене свести о значају безбедне и квалитетне воде за пиће за јавно снабдевање становништва и мерама за њено рационално коришћење, и

(б) Дефинисање, припрема и одржавање семинара о савременим приступима, методама и системима за обезбеђивање производње безбедне и квалитетне воде за пиће за снабдевање становништва.

Рок за реализацију пројекта је 36 месеци.

Основни циљеви пројекта су:

(а) Успостављање културе штедње и ефикасног и рационалног коришћења воде у Србији и на тај начин стварање друштвена свест о одрживом коришћењу вода на свим нивоима, и

(б) Подизање нивоа знања запослених у водоводним организација применом основних постулата организације која учи. На тај начин, Пројекат би обезбедио промену понашања, праксе и навика на свим друштвеним нивоима.

Очекивани резултати пројекта у 2013. години су:

Очекивани резултати пројекта у дужем временском периоду су:

И да се подсетимо, шта нам, поред осталог, ваља чинити у процесу приступања ЕУ: У Политикином додатку БИГ БИЗНИС од 14. марта 2012. године, Георг Раберинг, директор Агенције за заштиту животне средине Аустрије, истиче: " Морамо (мислећи на Србију) поправити квалитет пијаће воде и њену безбедност. Посебно је важно решити отпадне воде у великим градовима, а исто важи и за индустрију."

Пројекат "Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијама "

ЗАВРШЕН ПРВИ ДЕО ПРОЈЕКТА: "Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијама "

Да би задовољиле захтев Закона о безбедности хране (Службени гланик РС број 41-09 од 29.05.2009. године) у погледу HACCP система, водоводне организације морају да успоставе HACCP систем. Да би помогао водоводним организацијама, Развојни центар Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) уз учешће својих сарадника – признатих стручњака у областима на којима су засновани менаџмент системи, посебно HACCP систем и међународни стандард ISO 22000 – започиње средином прошле године Пројекат: "Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијама", који је подржала и Инжењерска комора Србије. Сагласност за учешће у Пројекту дао је и одређени број водоводних организација у Србији. Пројекат има два дела и покрива следеће основне сегменте:

Први део
Други део

Први део Пројекта је завршен. Урађена је прва варијанта Приручника: "Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијама".

Свака водоводна организација  која је доставила Сагласност за учешће у пројекту добија Приручник и, у договору са водоводном организацијом, у седишту водоводне организације се организује једнодневни семинар везан за практичну примену развијене методологије.

Водоводне организације, које до сада нису доставиле Сагласност, могу се да се пријаве за учешће на Пројекту, слањем оверене Сагласности на адресу: Савеза инжењера и техничара Србије Кнеза Милоша 7а/ I, 11000 Београд са назнаком: Сагласност за учешће на Пројекту Развојног центра.     

Свака новопријављена водоводна организација добиће примерак Приручника и у њеном седишту биће, по договору, одржан поменути семинар.

Србија је у процесу приступања ЕУ. Конкретни преговори, када започну, стартују оценом усклађености законодавства земље кандидата са правном тековином ЕУ, с циљем да се утврде разлике између ЕУ и земље кандидата у сваком од 35 поглавља о којима се преговара – од слободе кретања људи, робе и капитала, преко правосуђа, пољопривреде, до безбедности хране, животне средине, заштите потрошача и заштите здравља – будући да се закони морају у потпуности усагласити са ЕУ стандардима, до приступања. Стручна група и подгрупе Координационог тела, које је формирала Влада РС, ће обављати стручне послове за свако од поглавља преговарања.

Од интереса за Пројекат је рад подгрупа за: (а) безбедност хране (и воде), ветеринарска и фитосанитарна питања; (б) животну средину; (в) заштиту потрошача и заштиту здравља, и у току реализације другог дела Пројекта са овим подгрупама биће остварен контакт по питањима обезбеђeња безбедне и квалитетне воде за пиће за становништво Србије.  

Упитник

Сагласност

Представљање пројекта "Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијама" у Ужицу

Уз учешће руководиоца Развојног центра СИТС мр Зорана Пендића и председника Савеза инжењера и техничара Србије проф. др Часлава Лачњевца, у Ужицу је у сали Скупштине града Ужице извршено представљање пројекта "Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијама" регионалним водоводним организацијама.

На семинару је присутним директорима и руководећим стручним кадровима из девет јавно комуналних предузећа ЈКП "Водовод" Ужице, ЈКП "Лим" Пријепоље, ЈКП "Услуга" Прибој, ЈКП "Водовод" Чачак, ЈКП "Водовод" Краљево, ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац, ЈП "Рзав" Ариље, ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Водовод Златибор" Чајетина, представљена прва фаза пројекта и могућности практичне примене развијене методологије.

На основу сагласности које су ове водоводне организације дале за учествовање у пројекту уручени су им и примерци Приручника.

Семинари одржани у оквиру пројекта "Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијама "

Развојни центар СИТС одржао је 07.06.2013. године у ЈКП „ВОДОВОД“ БОР Семинар M VO . GHACCP . OS 1 . V 01. 1 " Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијама". Семинару је присуствовао директор  ЈКП „ВОДОВОД“ Бор са сарадницима, као и сарадници  ЈКП „БОГОВИНА“ Бор.

Развојни центар СИТС одржао је 19.06.2013. године у Општини КУЛА Семинар M VO . GHACCP . OS 1 . V 01. 1 " Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијамa". Семинару је присуствовао директор  ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Кула са сарадницима, као и сарадници Одељења за инспекцијске послове Општине Кула.

Учешће представника СИТС на почетној радионици пројекта
"Србија: Поређење показатеља успешности комунални хпредузећа и оцена поузданости података за период од 2008-2012. године" - пројекат Бенчмаркинг II

Руководилац Развојног центра СИТС, г-дине Зоран Пендић је узео учешћа на почетној радионици пројекта "Србија: Поређење показатеља успешности комуналних предизећа и оцена поузданости података за период од 2008-2012 године - пројекат Бенчмаркинг II којаје одржана 14. јуна 2013. године у Београду у организацији Интер-институционалне професионалне мреже у сектору вода Србије.

Он је одржао предавање на тему "Увођење генерализованог HACCP система у водоводна предузећа".

 Семинар "Менаџмент системи у образовању - како унапредити пословање школе"

У Електротехничкој школи "НИКОЛА ТЕСЛА", Београд, одржан је 29.06.2012, уз присуство директорке школе Раде Камбан и преко 70 професора ове школе, семинар под називом: Менаџмент системи у образовању – како унапредити пословање школе.

Програм семинара, који је предложио Развојни центар Савеза инжењера и техничара Србије (РЦ СИТС), одобрен је од Централне комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања, Београд, Фабрисова 10, и његова реализација траје до 31. августа 2012. године.

Предавач на семинару је био Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС.

Учешће представника СИТС - Развојни центар на "Аqua fest 2011"

У организацији Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, а у сарадњи са Провредном комором Србије, у Београду је 07. децембра 2011. организован традиционални стручни скуп "Аqua fest 2011".

У оквиру рада "Аqua fest 2011" мр Зоран Пендић руководилац Развојног центра СИТС је имао стручно излагање на тему "Увођење Codex Alimentarius HACCP система (систем менаџмента безбедношћу хране према SRPS EN ISO 22000:2007)  у водоводним организацијама".

Господин Пендић је у свом излагању истакао значај увођења Codex Alimentarius HACCP система у водоводне организације у складу са одредбама Закона о безбедности хране и изнео мишљење да, иако је 10. јун био рок за увођење стандарда, тај рок треба продужити јер се значајно каснило са усвајањем одговарајућих подзаконских аката.

Поменуто излагање је реализовано у сарадњи са Удружењем за технологију воде и санитарно ихжењерство, а у оквиру промовисања истоименог пројекта, који реализује Развојни центар СИТС.

ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ЗА САВЕТОВАЊА/СТРУЧНЕ СЕМИНАРЕ

Поштоване колегинице/колеге,

Савез инжењера и техничара Србије (СИТС) је сертификовао свој систем менаџмента квалитетом за давање услуга из свог услужног програма према међународном стандарду СРПС ИСО 9001:2008.

Како унапређење квалитета подразумева развој услуга према Вашим  потребама и жељама, молимо Вас да нам преко Развојног центра СИТС Вашим предлозима за саветовања/стручне семинаре помогнете да стално унапређујемо знања инжењерског и техничарског кадра у складу са научно технолошким развојем у свету и у земљи.    

За достављање Вашег предлога молимо да користите образац који можете преузети овде

Допунске информације можете добити на телефоне :

Унапред се захваљујемо на Вашим предлозима!   

Пројекат:
“Увођење Codex Alimentarius HACCP система (или Система менаџмента безбедношћу хране према SRPS EN ISO 22000:2007) у водоводне организације“

Према члану 85. Закона о безбедности хране (Службени гланик РС број 41-09 од 29.05.2009. године), сва правна лица и предузетници који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од две године од дана ступања на снагу овог закона, а то значи, поред осталог, да у својим организацијама морају да успоставе Codex alimentarius HACCP систем. Рок од две године је истекао 10. јуна 2011. године.

Према овом Закону храна јесте и вода за пиће. Вода за пиће јесте вода у оригиналној амбалажи и вода за јавно снабдевање становништва. То значи да све водоводне организације које снабдевају становништво водом морају да успоставе Codex alimentarius HACCP систем.

Codex alimentarius HACCP систем у једној водоводној организацији мора да се успостави у читавој организацији, коју сачињавају: запослени радници, инжењерски објекти (извориште, транспорт сирове воде, постројења за пречишћавање воде, дистрибутивни систем) и припадајућа опрема, са успостављеним одговорностима, овлашћењима и односима.

У складу са Законом о безбедности хране организације које се баве прометом хране не морају да сертификују Codex alimentarius HACCP систем. Надзор над функционисањем HACCP система обављају одговарајуће инспекције.Казне за неуспостављање HACCP система крећу се до 3.000.000,00 динара за правна лица (чланови 79. и 80. Закона), а до 500.000,00 динара за предузетнике (чланови 81. и 82. Закона). 

Организације могу, из пословних и маркетиншких разлога, да сертификују Codex alimentarius HACCP систем. Сертификацију обављаја овлашћено сертификационо тело, наше или страно.

Да би задовољиле захтев Закона о безбедности хране у погледу HACCP система, водоводне организације могу да уведу и сертификују Систем менаџмента безебедношћу хране према међународном стандарду ISO 22000:2005 (SRPS EN ISO 22000:2007) – Системи менаџмента безбедношћу хране – Захтеви за сваку организацију у ланцу хране (Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain).

Да би помогао водоводним организацијама, Развојни центар Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) уз учешће својих сарадника – познатих стручњака из области на којима су засновани менаџмент системи, посебно HACCP систем и ISO 22000 стандард, започиње Пројекат: “Увођење Codex Alimentarius HACCP система (или Система менаџмента безбедношћу хране према SRPS EN ISO 22000:2007) у водоводне организације“ . Пројекат се одвија у четири корака:

  1. Прелиминарно снимање постојећег стања у заинтересованој водоводној организацији.
  2. Одржавање једнодневног или дводневног практичног семинара о примени Codex Alimentarius HACCP система у заинтересованој водоводној организацији (цена семинара се посебно договара за сваку заинте ресовану организацију).
  3. Доношење одлуке о Увођењу Codex Alimentarius HACCP система (или Система менаџмента безбедношћу хране према SRPS EN ISO 22000:2007) од стране заинтересоване водоводне организације.
  4. Склапање Уговора између заинтересоване водоводне организације и СИТС-а, и реализација процеса увођења.

Допунске информације можете добити на телефоне: 063-358 780, 065-288 25 72,  011-323 00 67 (Оливера Ћосовић) или путем е-поште:    mailto:office@sits.rs , mailto:razvojni.centar@sits.rs .

Програм "Менаџмент системи у образовању - како унапредити пословање школе"

Централна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је утврдила коначну листу одобрених програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2011/2012. годину.

Програм Развојног центра СИТС "Менаџмент системи у образовању - како унапредити пословање школе" је уврштен у одобрене програме.

Са реализацијом програма ће се започети од септембра 2011. године.   

Пројекат:
"Увођење Codex Alimentarius HACCP система (или Система менаџмента безбедношћу хране према SRPS EN ISO 22000: 2007)
у наше хотелијерске и угоститељске организације"

У складу са чланом 85 Закона о безбедности хране (Службени гласник РС број 41-09 од 29.05.2009. године) све хотелске и угоститељске огранизације морају да успоставе Codex Alimentarius HACCP систем до 10. јуна 2011. године. Ово се односи и на све остале који се баве прометом хране на мало: киосци брзе хране, супермаркети, мегамаркети, објекти колективне исхране (кантине, болнице, вртићи, школе и сл), објекти јавне исхране (јавне кухиње) и прометом хране на велико: дистрибутивни центри.

У складу са Законом о безбедности хране организације које се баве прометом хране не морају да сертификују Codex Alimentarius HACCP  систем. Надзор над функционисањем HACCP система обављају ветеринарски, фитосанитарни, пољопривредни  и санитарни инспектори.

Организације могу, из пословних или маркетиншких разлога, да сертификују Codex Alimentarius HACCP систем. Сертификацију обавља овлашћено сертификационо тело, наше или страно. Да би задовољиле захтеве Закона о безбедности хране у погледу HACCP система, организације могу да уведу и сертификују Систем менаџмента безбедношћу хране према међународном стандарду ISO 22000: 2005 (SRPS EN ISO  22000:2007) - Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране (Фоод сафетy манагемент сyстемс - Реqуирементс фор анy организатион ин тхе фоод цхаин).

Стандард ISO 22000:2005 не представља само добру референцу за безбедност хране и пића, већ је то и први стандард за читав прехрамбени ланац, укључујући и произвођаче сточне хране, пољопривреднике, произвођаче хране и пића, велепродају, малопродају, угоститељске услуге, складиштење, транспорт и дистрибуцију, као и  произвођаче амбалаже  и средстава за чишћење. Можемо да кажемо да стандард ISO 22000:2005 представља уједињење стандарда ISO 9001:2000 (сада ISO 9001:2008) и HACCP система.

Да би помогао организацијама које се баве прометом хране, пре свега хотелијерским и угоститељским организацијама, као и предузетницима који поседују киоске брзе хране, Развојни центар Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) уз учешће:

започиње Пројекат: “Увођење Codex Alimentarius HACCP система (или Система менаџмента безбедношћу хране према SRPS EN ISO    22000:2007) у наше хотелијерске и угоститељске организације“. Пројекат обухвата и киоске брзе хране.

Пројекат се одвија у четири корака:

  1. Бесплатне консултације заинтересованој организацији у просторијама СИТСа, Кнеза Милоша 7а или 9 (Пријава преко обрасца: Пријава за бесплатне консултације).
  2. Одржавање   једнодневног или дводневног практичног семинара према Програму СЕМИНАРА HACCP -01.1 по захтеву заинтересоване организације.
  3. Доношење одлуке о Увођењу Codex Alimentarius HACCP система (или Система менаџмента безбедношћу хране према SRPS EN ISO   22000:2007) од стране заинтересоване организације.
  4. Склапање Уговора између заинтересоване организације и СИТСа и реализација процеса увођења.   

Допунске информације можете добити на телефоне:

          Детаљније информације -  Писмо о намерама можете преузети овде

          Програм семинара

          Пријава за бесплатне консултације    

XI Конференција квалитета
"Системи управљања - безбедност живљења" 

У организацији Одбора за квалитет Регионалне привредне коморе Зрењанина у четвртак 27. октобра 2011. године, са почетком  у 10 часова у хотелу "Војводина" у Зрењанину, одржаће се XI конференција квалитета под називом "Системи управљања-безбедност живљења".

На Конференцији ће узети учешћа и руководилац Развојног центра СИТС г-дин Зоран Пендић са радом "Могу ли менаџмент системи и сектор осигурања да ублаже финансијску/економску кризу код нас?".

Програм Конференције

Саветовање
"Примена Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и подзаконских аката"

У организацији Удружења инвалидских предузећа Србије (УИПС), уз учешће представника Министарства економије и регионалног развоја, и уз подршку Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) и учешће Развојног центра  СИТС-а успешно је 11.06.2010. године у СИТС-у одржано Саветовање "ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ЗАПОШЛјАВАНјУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА".

Саветовању је присуствовало преко 50 представника инвалидских и других предузећа. Сви учесници саветовања добили су одговарајуће сертификате о учествовању. Због великог интересовања привредних организација за искуства везана за примену поменутог закона одржаће се низ оваквих саветовања у Београду и другим градовима, у организацији УИПС-а и Развојног центра СИТС-а.

   Одржан Семинар "Осигурање 2010"

У организацији Развојног центра Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) успешно је 28.05.2010. године одржан први у низу семинара из области осигурања под називом "Увод у осигурање имовине – значај превенције", чиме је започета реализација Пројекта Развојног центра "ОСИГУРАЊЕ 2010".

Семинару су присуствовали полазници из привреде, друштава за посредовање у осигурању и осигуравајућих кућа. Сваки полазник је добио СЕРТИФИКАТ О ПОХАЂАНјУ (CERTIFICATE OF ATTENDECE).

Предавачи на семинару су били стручњаци из Развојног центра СИТС, Београд, осигуравајуће куће WIENER STÄDTISCHE, Београд и Друштва за серификацију и надзор система квалитета ЈУQС, Београд.

На сугестије полазника, одлучено је да следећи семинар буде дводневни са низом практичних примера који показују везу између осигурања, управљања ризицима и интегрисаних менаџмент система. Предвиђа се да се овај дводневни семинар одржи у септембру у Вршцу.   

Семинар "Осигурање 2010"

Свака земља у транзицији мора имати ефикасно тржиште осигурања, како би уз помоћ његових механизама успешно остварила интеграције у глобалну економију и створила подлогу за одрживи економски развој. Тржиште осигурања у Србији је још неразвијено у поређењу са земљама Европске уније, па и земљама у окружењу. О томе сведочи чињеница да је остварено учешће премије осигурања у бруто домаћем производу око 1,8%, док је у Европској унији оно око 8%. То значи да је српско тржиште добар потенцијал за развој осигурања. Својим капацитетом, капиталом и знањем осигуравајућа друштва, која послују у Србији, имају изузетно важну улогу у стварању сектора осигурања.

Упркос кључне улоге осигурања у одрживом развоју сваког предузећа, у Србији производи осигурања још увек нису у широкој употреби. Полазећи од ове чињенице, и схватајући важност подизања културе и свести о важности осигурања за развој и опстанак сваког предузећа, Савез инжењера и техничара србије ( СИТС ) је одлучио да преко свог Развојног центра ( РЦ ) допринесе решавању овог проблема започињући пројекат едукације у осигурању "ОСИГУРАЊЕ 2010“. Овај пројекат ће се реализовати у сарадњи са експертима Развојног центра и експертима из реномиране осигуравајуће куће WIENER STÄDTISCHE.

У оквиру реализације овог пројекта, организоваће се низ специјалистичких семинара – једнодневних и вишедневних, који ће у току ове године бити одржани у различитим градовима Србије.

Први у низу семинар се одржава 28. маја 2010. године у Београду, у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9,у сали на III спрату, са почетком у 10 часова.

Позив за учешће
Програм Семинара
Пријава за учешће
Пратећи материјал-садржај
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs