Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2023
година LXXVIII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1.АЛЕКСАНДАР МИТРАШИНОВИЋ, ЈАСМИНА НЕШКОВИЋ, НЕБОЈША ЛАБУС, МИЛИНКО РАДОСАВЉЕВИЋ

Утицај термоотпорне облоге на параметре фазне трансформације током формирања Al-8wt%Si-3wt%Cu структуре

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ДУШАН ПЕТКОВИЋ, ЉИЉАНА БРАЈОВИЋ, ВИОЛЕТА ВАСИЛИЋ, СТАНИСЛАВА БОСИОЧИЋ

Допринос одређивању јоносферског кашњења ГНСС сателитских сигнала на територији Републике Србије

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. ДУШАН ПОЛОМЧИЋ, ДРАГОЉУБ БАЈИЋ, ТОМИСЛАВ ШУБАРАНОВИЋ

Иновирање хидродинамичког модела: Студија случаја површинског копа лигнита „Дрмно“

МАШИНСТВО 

4.  РУДОЛФ ТОТ

Поређење геотермалне енергије са соларном енергијом и енергијом ветра

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

5.  УГЉЕША УРОШЕВИЋ. МАРИЈА ЧУБРОВИЋ

Безбједност у сајбер физичким и ИоТ системима

САОБРАЋАЈ

6. АНА БЕЗАРЕВИЋ, БРАНКА МИКАВИЦА, АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ-ЉУБИСАВЉЕВИЋ

Утицај пандемије COVID-19 на дигиталну инфраструктуру и сервис

7. МИЛИЦА ТУБИЋ, НЕМАЊА СТЕПАНОВИЋ

Дефинисање дневних капацитета за потребе планирања путева у Републици Србији

 МЕНАЏМЕНT 

 8. ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, ИВАН МИХАЈЛОВИЋ

Development of Contingent/Contextual Theory:  State-of-the-Art Review     

9. МИЛОШ ЛУЛИ, ВАЛЕНТИНА КАЛИЧАНИН

Утицај културе на лидерство у међународним развојним пројекатима

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 10. ДИЈАНА ТАДИЋ СТАНИЋ

Модел Квалитета 5.0 у функцији персонализације производње и  задовољства корисника     

11. ДУШАН МИЛОЈКОВ, АНГЕЛИНА МИТРОВИЋ, ДАНИЈЕЛА СМИЉАНИЋ, ГВОЗДЕН ЈОВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ

Nanoplastics  in Aquatic Environments: Origin, Separation and Characterization (review)

12. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

Internetizing the Battlefield
 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs