Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Одржана Конференција "Губици воде у систему јавног водоснабдевања"

У Београду је 3. јуна 2022. године, уз присуство 100 учесника, стручњака из јавно комуналних предузећа, градских управа, института и факултета одржана Конференција "Губици воде у систему јавног водоснабдевања".

Организатор Конференције био је Савез инжењера и техничара Србије, а Конференција је реализована у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Инжењерскoм академијом Србије.

На отварању Конференције присутнима се обратио мр Богдан Влаховић, генерални секретар СИТС указујући на значај предметне проблематике. У име Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре присутне је поздравила г-ђа Бојана Јовановић. Учеснике Конференције поздравио је и г-дин Никица Ивић технички директор ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад.

На Конференцији је презентовано седам радова еминентних стручњака из ове области у оквиру којих су између осталог обрађивани и биланси вода у предузећима ВИК у Републици Србији, разматрано тренутно стање и напретци који су отварени када се ради о управљању губицима у ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, ЈКП "Београдски водовод и канализација" и ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, повећање поузданости компоненти водног биланса у водоводном систему, увођење система за осматрање и управљање радом система водоснабдевања и активну контролу губитака на примеру система водоснабдевања Брестовац-Бојник-Дољевац, као и садашњост и будућност рада на контроли губитака са акцентом на важност људских ресурса.

У другом делу Конференције одржан је панел на тему "Губици и дигитализација". Учесници панела били су г-ђа Бојана Јовановић из  Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, г-дин Далибор Јокнић, секретар Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије, г-дин Владимир Милојевић, извршни директор за развој пројектовање и инвестиције ЈКП "Београдски водовод и канализација" и г-дин Никица Ивић технички директор  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. Модератор панела био је мр Богдан Влаховић, генерални секретар СИТС.

Након одржане Конференције „Губици воде у систему јавног водоснабдевања“ општа је оцена да је Конференција била изузетно квалитетна и успешна, са стручним и компетентним предавачима, веома актуелним темама и да су учесници били кључни људи од струке из система јавног водоснабдевања. Губици воде представљају озбиљну препреку одрживости. У водоводним системима у Србији губи се више од трећине произведене воде, а у петини водовода губици прелазе и 50%.

На Конференцији је разматрано зашто је овакво стање и који су проблеми и констатовано је следеће:

Стварањем циљне групе, односно окупљањем стручних и одговорних људи из целе земље, заједничким радом могле би се значајно унапредити све активности из домена контроле губитака воде и дигитализације у системима јавног водоснабедевања у нашој земљи.

На Конференцији је закључено следеће:

1. Главна порука Конференције је анимирање шире заједнице на унапређењу контроле и смањења губитака воде у системима јавног водоснабдевања, као што су:

 2. Вода је у темељу одрживог развоја и критична је за друштвено економски развој, производњу енергије и хране, здравље еко система и сам људски опстанак.

3.Плановима пословања треба утврдити стратешке смернице којима су дефинисани циљеви, мере, активности и носиоци послова на смањењу губитака, дефинисати процедуре, као и показатеље успешности мера и активности на смањењу губитака за планиране временске периоде.

4. Правовремено и једноставно прикупљање и управљање информацијама данас је питање успешности пословања предузећа.

5. Дигитализација игра кључну улогу у повећању ефикасности и квалитету услуга које пружају предузећа за водоснабдевање. Дигитална трансформација тражи од водоводних предузећа да користе алате за подршку планирању и доношењу оперативних одлука у вези са услугама које пружају што ће резултирати побољшању пословања.

6. Технологије и Индустрија 4.0 имају и имаће велики утицај на рад водоводних система. Сложени проблем аутоматизације неког урбаног водоводног система најпре ће моћи да реши тим састављен од експерата за водоводне системе и технологије Индустрије 4.0

7. Нова техничка опрема, развој и надоградња водоводних система, у блиској будућности мораће да буду праћени одговарајућим развојем, образовањем и обуком особља водоводних организација.

9. Неопходно је наставити са одржавањем овог типа Конференције са могућим организовањем и радионица, поред конференцијског дела, које би ставиле посебан акценат на одређена питања попут оних како ефикасно комуницирати са јавношћу/потрошачима/ политиком и сл.

Сви радови презентовани на Конференцији публиковани су у Зборнику радова.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА 

Конференција " Губици воде  у систему јавног водоснабдевања"

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије, а у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Инжењерскoм академијом Србије, у Београду ће 03. јуна 2022. године бити одржана Конференција "Губици воде у систему јавног водоснабдевања."

Проблематика губитака воде у систему јавног водоснабдевања се већ дуже време намеће као веома актуелна са више аспеката. Скуп се организује са циљем да се у првом реду укаже на значај управљања питким водама, као најважнијим светским ресурсом, као и на проблематику одговорног пословања и управљања губицима воде, односно коришћења овог природног ресурса на начин који је одржив за генерације које долазе. На скупу ће бити разматрана проблетика развоја и унапређења система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања с циљем да се стечена знања и одлуке системски пренесу на сва три новоа, ниво предузећа, оснивача и министарстава. Циљ скупа је и да се укаже на последице расутих и недефинисаних надлежности, као и на чињеницу да успешна и одржива редукција губитака воде тражи политички, законски и финасијски оквири из којих проистичу обавезујући прописи, дефинисани циљеви стимулативне мере и финансијски извори.  Скуп ће бити и прилика за размену искустава и примера добре праксе, као и могућност да се присутни упознају са најновијим достигнућима у овој области и опремом за надзор и управљање губицима.

На конференцији ће бити презентовани радови по позиву еминентних стручњака из ове области. 

Програм Конференције

 

1.Предраг Богдановић, Нинослав Петровић, Милан Петровић

Биланси вода у предузећима ВИК Републике Србије 2000-2020 – стање губитака воде

2. Доц. др Бранислав Бабић, доц.  др Дамјан Иветић

Повећање поузданости компоненти водног биланса у водоводном систему

3. Др Драган Радивојевић, проф. др Драган Милићевић, Борко Радивојевић

Увођење система за осматрање и управљање радом система водоснабдевања и активну контролу губитака на примеру система водоснабдевања Брестовац – Бојник- Дољевац

4. Никица Ивић

Управљање губицима воде у систему ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

5. Маја Меденица, Марина Николић, Горан Јовановић

Унапређење рада на смањењу губитака у Београдском водоводу

6. Горан Гавриловић, Иван Богдановић

Анализа губитака воде у дистрибутивној мрежи ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Искуства из окружења

7. Јурица Ковач

Садашњост и будућност рада на контроли губитака воде и важност људских ресурса

Конференција се одржава у Дому инжењера "Ни9кола Тесла" у Београду Кнеза Милоша 9/3 с почетком у 10 и 30 часова.

Детаљнијe информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије на тел 011/3230-067 office@sits.rs

САОПШТЕЊЕ

 Пријава  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs