Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Седница Скупштине СИТС - март 2017. године

Седница Скупштине СИТС, којој су присуствовали и чланови Управног и Надзорног одбора СИТС и Суда части, одржана је у петак 31. марта 2017. године.

На седници Скупштине размотрени су и усвојени Извештај и раду и пословању СИТС у 2016. години, Програм и план рада СИТС за 2017. годину, као и Извештај Надзорног одбора о раду и пословању СИТС за 2016. годину.

Размотрени су и Извештаји о раду за 2016. годину колективних чланица СИТС и Програми и планови рада чланица за 2017. годину.

Усвојен је предлог новог Правилника о признањима СИТС, као и допуне Статута СИТС.

На седници Скупштине је изабрано и ново руководство СИТС на мандатни период од четири године.

За председника Савеза инжењера и техничара Србије изабран је др Игор Марић председник Удружења Архитеката Србије.

За потпредседника Савеза инжењера и техничара Србије изабран је др Милован Живковић, председник Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије.

За чланове Управног одбора изабрани су:

 1. проф. др Иван Алексић, редовни професор Грађевинског факултета у Београду, Савез геодета Србије
 2. мр Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС
 3. Милутин Станковић, дипл.инж, председник Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца
 4. Драгослав В. Радисављевић, дипл.инж, председник Савеза за заштиту на раду Војводине.

На свечаној седници Скупштине СИТС, која је уследила одмах након радног дела, уз присуство бројних еминентних гости, представника министарстава, Инжењерске академије Србије и др. извршена је додела признања.

Др Игор Марић, председник СИТС је у уводном говору презентовао најзначајније активности СИТС и његових чланица у 2016. години и указао на неке основне правце деловања у 2017. години.

Додељене су три Златне "ИТ" плакете и то проф. др Зорану Петковићум Владимиру Денићу и проф. др Стевану Прохаски. За најбољу инжењерско техничарску организацију проглашен је Савез заштите на раду Војводине, а за најбоље инжењерско техничарске публикације

Додељена су и признања заслужни и почасни члан СИТС појединцима који су допринели раду и промовисању инжењерско техничарске организације Србије.

 

 

Седница Скупштине СИТС - март 2016. године  

Седница Скупштине СИТС, којој су присуствовали и чланови Управног и Надзорног одбора СИТС и Суда части, одржана је 04. марта 2016. године.

На седници Скупштине размотрени су и усвојени Извештај и раду и пословању СИТС у 2015. години, Програм и план рада СИТС за 2016. годину, као и Извештај Надзорног одбора о раду и пословању СИТС за 2015. годину.

Размотрени су и Извештаји о раду за 2015. годину колективних чланица СИТС и Програми и планови рада чланица за 2016. годину.

На свечаној седници Скупштине СИТС, која је уследила одмах након радног дела, уз присуство бројних еминентних гости, представника министарстава, Инжењерске академије Србије председника проф. др Љубише Кузовића са сарадницима, и др. извршена је додела признања.

Проф. др Часлав Лачњевац председник СИТС је у уводном говору презентовао најзначајније активности СИТС и његових чланица у 2015. години и указао на неке основне правце деловања у 2016. години. Награђени су Друштво за процесну технику СМЕИТС, које је проглашено за најбољу инжењерско техничарску организацију у 2015. години, као и мр Радмило Иванковић као аутор публикације "Великани српске науке на размеђи XIX и XX века" која је проглашена за најбољу инжењерско техничарску публикацију у 2015. години, а додељена су и признања заслужни и почасни члан СИТС појединцима који су допринели раду и промовисању инжењерско техничарске организације Србије.

Издавање Потврде о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. 

Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја је издао Савезу инжењера и техничара Србије Потврду о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године.

Редовни годишњи финансијски извештај за период 01.01.2014. до 31.12.2014. и документација из члана 34. Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013) достављени су од стране Савеза инжењера и техничара Србије Агенцији за привредне регистре - Регистру финансијских извештаја дана 23.03.2015. и евидентирани под бројем ФИН 7536/2015.

У поступку провере успуњености услова за јавно објављивање утврђено је да је предметни извештај потпун и рачунски тачан, те да је уз тај извештај достављена комплетна документација прописана Законом, па су исти дана 25.09.2015. године уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције. 

Седница Скупштине СИТС - фебруар 2014. године   

Седница Скупштине СИТС, којој су присуствовали и чланови Управног и Надзорног одбора СИТС и Суда части, одржана је 21. фебруара 2014. године.

На седници Скупштине размотрени су и усвојени Извештај и раду и пословању СИТС у 2013. години, као и Програм и план рада СИТС за 2014. годину. Размотрени су и Извештаји о раду за 2013. годину колективних чланица СИТС и Програми и планови рада чланица за 2014. годину.

У колективно чланство СИТС примљени су:

Проглашени су добитници признања СИТС за 2013. годину, изабрани на основу предлога које су доставиле колективне чланице СИТС и други предлагачи. 

На свечаној седници Скупштине СИТС, која је уследила одмах након радног дела, уз присуство бројних еминентних гости, представника министарстава, Инжењерске академије Србије председника проф. др Љубише Кузовића са сарадницима, Инжењерске коморе Србије председника и потпредседника Управног одбора Коморе господе Милована Главоњића и Глигора Обреновића и других институција, извршена је додела признања.

Седница Скупштине СИТС - фебруар 2013. године   

Седница Скупштине СИТС, којој су присуствовали и чланови Управног и Надзорног одбора СИТС и Суда части, одржана је 22. фебруара 2013. године.

На седници Скупштине размотрени су и усвојени Извештај и раду и пословању СИТС у 2012. години, као и Програм и план рада СИТС за 2013. годину. Размотрени су и Извештаји о раду за 2012. годину колективних чланица СИТС и Програми и планови рада чланица за 2013. годину.

У колективно чланство СИТС примљено је Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитеката и урбаниста "Изградња".

Проглашени су добитници признања СИТС за 2012. годину, изабрани на основу предлога које су доставиле колективне чланице СИТС и други предлагачи.

На свечаној седници Скупштине СИТС, која је уследила одмах након радног дела, уз присуство бројних еминентних гости, представника министарстава, Инжењерске академије Србије, Инжењерске коморе Србије и других институција, свечано је обележен јубилеј 145. година постојања и успешног рада Савеза инжењера и техничара Србије и извршена је додела признања.

У свечаном делу програма учествовао је Академски хор “Collegium musicum“, а рад свечане седнице Скупштине СИТС и доделу признања пропратила је и Радио телевизија Србије.

Седница Скупштине СИТС - фебруар 2012. године 

Седница Скупштине СИТС уз присуство чланова Управног и Надзорног одбора и Суда части одржана је 23. фебруара 2012. године.

На седници су усвојени Извештај о раду и пословању СИТС за 2011. годину, Извештај Надзорног одбора за 2011. годину и План и програм рада СИТС за 2012. годину. Размотрени су Извештаји о раду за 2011. годину колективних чланица СИТС и Програми и планови рада чланица за 2012. годину.

На заседању Скупштине једногласно су изабрани за председника проф. др Часлав Лачњевац, а за потпредседника др Игор Марић за нареди мандатни период од 4 године.

Скупштина је за нове чланове Управног одбора Савеза изабрала др Милована Живковића и проф. др Ивана Алексића, док је досадашњим члановима Милосаву Анђелковићу и Зорану Пендићу продужен мандат у наредне 4 године.

   Управни одбор у наредном 4 годишњем мандату радиће у следећем саставу:

  За чланове Надзорног одбора СИТС изабрани су:

 1. мр Бранко Илић, Савез инжењера и техничара текстилаца Србије, за председника;
 2. Богдан Влаховић, СИТС
 3. Петар Ковачевић, Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије;
 4. Ђорђо Симанић, Привредна комора Београда,
 5. мр Горан Живанчевић, Савез друштава инжењера и техничара Лознице
     а за чланове Суда части СИТС:
 1. мр Зоран Поповић, Удружење хемичара и технолога Србије, за председника;
 2. Гордана Миљевић, Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала,
 3. Радисав Срећковић, Друштво инжењера и техничара Крагујевац,
 4. проф. др Весна Златановић-Томашевић, Удружење инжењера Београда,
 5. Драгослав Радисављевић, Савез заштите на раду Војводине   

Проглашени су добитници признања СИТС за 2011. годину, изабрани на основу предлога које су доставиле колективне чланице СИТС и други предлагачи. На свечаној седници Скупштине СИТС, која је уследила одмах након радног дела, уз присуство бројних еминентних гости, извршена је додела признања.

Седница Скупштине СИТС  

Дана 04. фебруара 2011. године, са почетком у 11 часова, одржана је седница Скупштине СИТС, којој су присуствовали чланови Управног и Надзорног одбора и Суда части.

На седници је усвојен Извештај о раду и пословању СИТС у 2010. години, Извештај Надзорног одбора о раду и пословању СИТС за 2010. годину, као и План и програм рада СИТС за 2011. годину.

Размотрени су Извештаји о раду за 2010. годину колективних чланица СИТС и Програми и планови рада чланица за 2011. годину.

У чланство СИТС је, у статусу колективне чланице, примљено Удружење менаџмент инжењера Србије. 

Усвојен је предлог одлуке Управног одбора о изменама и допунама Статута СИТС.

ц

На свечаној седници Скупштине  СИТС, која је уследила одмах иза радног дела, и којој су присуствовали ранији председници и чланови руководства Савеза, добитници признања и бројни гости представници Министарства енергетике, Министарства инфраструктуре,  Инжењерске коморе Србије, Инжењерске академије Србије, Привредне коморе Србије и Београда, декани Машинског и Саобраћајног факултета, представници Факултета техничких наука из Новог Сада, Машинорпојекта, Саобраћајног инситута ЦИП и др извршена је додела признања награђенима.  

Признања награђенима су доделили генерални секретар СИТС господин Бранислав Вујиновић и председник СИТС господин Часлав Лачњевац.

 

Конференција Перспективе одрживости цивилног друштва у Србији  

У организацији Центра за развој непрофитног сектора у Београду ће се 01. априла 2010. године одржати национална НВО конференција "Перспективе одрживости цивилног друштва у Србији".

На конференцији ће бити разматрана издвајања из буџета Републике Србије на дотације за НВО. Биће потписана "Иницијатива за измену Контног плана и Правилника о стандардном класификационом оквиру", која ће бити достављена Министарству за финансије.

Конференцији ће у име СИТС присуствовати генерални секретар СИТС г-дин Бранислав Вујиновић.

 

Одржана Скупштина СИТС  

У петак 05. фебруара 2010. године одржана је радна и свечана седница Скупштине Савеза инжењера и техничара Србије, којој су присуствовали чланови Управног и Надзорног одбора и Суда части СИТС.

У оквиру радног дела седнице, чланови Скупштине су размотрили и усвојили Извештај о раду и пословању СИТС у 2009. години. Извештај о целокупном раду и пословању, у оквиру кога је размотрен и усвојен и финансијски извештај, указао је да су и поред тешких економских услова и негативног тренда уопште, остварени позитивни пословни резултати и да је створена солидна основа за реализацију Програма и плана рада за 2010. годину, који је Скупштина такође усвојила, као и за реализацију Финансијског плана за 2010. годину, претходно усвојеног од стране Управног одбора СИТС.

Размотрени су и Извештаји о раду и пословању чланица СИТС и План и програм рада чланица за 2010. годину. Скупштина је усвојила и извештај Надзорног одбора о раду и пословању СИТС у 2009. години.

У оквиру свечаног дела седнице Скупштине СИТС додељена су признања СИТС за Најбољу ИТ организацију Србије, за Најбољу ИТ публикацију Србије, заслужни и почасни члан СИТС.

Извршена је и презентација активности Савеза проналазача Србије, колективне чланице СИТС, у оквиру које су приказани награђивани проналасци аутора Борише Милекића, дипл.инж. и Зорана Петрашковића, дипл.инж. Организована је и пратећа изложба награђиваних проналазака.

У вечерњим сатима је одржан и традиционални Инжењерски бал. Тиме је настављена традиција обележавања Дана инжењера и техничара Србије установљеног према датуму оснивања прве организације инжењера и техничара у Србији - Техничарске дружине, фебруара 1868. године.

 

Одржана прва седница Управног одбора СИТС

Прва седница Управног одбора Савеза инжењера и техничара Србије одржана је 20. новембра 2009. године.

Управни одбор је усвојио:

Руководство и Стручна служба Савеза предузеће све конкретне и неопходне мере и активности у интересу реализације наведених одлука.

 

IX Међународни конгрес СА СМП и Привредне коморе Београда

У суботу 21.11.2009. године, у организацији СА СМП - Српске асоцијације малих и средњих предузећа и Привредне коморе Београда, у Сава центру, одржан је ИX Међународни конгрес: Изазови са којима се мала и средња предузећа сусрећу на путу ка ЕУ у време глобалне економске кризе".

Раду Конгреса је присуствовао и узео учешћа у њему генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије г-дин Бранислав Вујиновић.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs