Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 УПУТСТВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Стручни испит се састоји из стручног и општег дела:

Стручни део испита обухвата:

Општи део испита обухвата:

Уколико кандидат не добије позитивну оцену из писменог стручног рада, не позива се на полагање усменог дела испита, вец се упућује да поново изради (или допуни) стручни рад, у року који му комисија одреди. Остале делове испита кандидат полаже усмено и комисија га оцењује за сваки предмет који је полагао.

Поправни испит полаже кандидат који није показао задовољавајуће знање из једног предмета усменог дела испита. Кандидат може полагати поправни испит у прописаним испитним роковима док га не положи.

Одлагање испита врши се писменим путем (молбом), уколико је кандидат из оправданих разлога био спречен да припреми испит за рок у коме је пријављен.

Литература за стручни део испита

Литературу за припрему испита кандидат добија од испитне комисије (упутство за припрему испита као и попис закона и других прописа у складу са струком за коју полаже испит). За припрему стручног дела испита кандидати треба да користе Збирке прописа, које се могу купити у Савезу инжењера и техничара Србије.

Литература за општи део испита

За кандидате рударске и геолошке струке, као и за кандидате који полажу стручни испит за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за полагање општег дела испита издата је Збирка прописа за полагање општег дела стручног испита, која се може поручити и купити у Савезу инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7а, I спрат, соба 13, тел/фаx: 011/3237-363.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs