Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2012
година LXVII No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. НАТАША ЂОРЂЕВИЋ, НИНА ОБРАДОВИЋ, СУЗАНА ФИЛИПОВИЋ, ЈЕЛЕНА ЖИВОЈИНОВИЋ, МИОДРАГ МИТРИЋ, СМИЉА МАРКОВИЋ
Influence fo Mechanical Activation on the Constituents of the MgO-Al2O3--SiO2-TiO2 System

2. РАДОЈКА ВУЈАСИН, САЊА МИЛОШЕВИЋ, САНДРА КУРКО, ЖЕЉКА РАШКОВИЋ ЛОВРЕ, ИГОР МИЛАНОВИЋ, АНЂЕЛКА ЂУКИЋ, ЉИЉАНА МАТОВИЋ, ЈАСМИНА ГРБОВИЋ НОВАКОВИЋ
Начини складиштења водоника – изазови данашњице

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ПЕРИШИЋ УРОШ, БОРИЋ НЕМАЊА, ТЕПАВАЦ ЂОРЂЕ
Оптимизација трошкова транспорта свежег бетона

4. ЗВОНИМИР ЖАГАР
Смисао потреба промјене сустава школовања грађевинских инжењера

РУДАРСТВO, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. МИЛАНЧЕ МИТОВСКИ, АЛЕКСАНДРА МИТОВСКИ
Могућност коришћења секундарне енергије, након изградње нове топионице бакра, за производњу  електричне  и топлотне енергије

МАШИНСТВО

6. МИЛОШ ЉУБОМИРОВИЋ
Графичко одређивање брзина и убрзања са обода диска при ротационом и равном кретању

7. ДРАГУТИН ДЕБЕЉКОВИЋ, СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ, НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ГОРАН СИМЕУНОВИЋ
Нељапуновска стабилност система са чистим временским кашњењем: критријуми независни и зависни од износа чисто временског кашњења

8. НАТАША СОЛДАТ, НИКОЛА СТЕПАНОВ
Дијагностицирање стања термоенергетског постројења применом метода без разарања материјала

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. БОРИС ЛОНЧАР, РАНКО ЂУКИЋ, СЛАВКО СМИЉКОВИЋ
Упоредна анализа карактеристика елемената за заштиту од пренапона на нисконапонском нивоу

10. НЕНАД АНДРИЋ
Технологија коришћења енергије ветра и могућност њене примене у Србији

11. РАДОЈЛЕ РАДЕТИЋ, ДРАГАН МИЛИВОЈЕВИЋ
ЛЕД – нови светлосни извори

12. ЗВЕЗДАН СТОЈАНОВИЋ
Основни елементи архитектуре телевизије засноване на  Интернет протоколу (ИПТВ)

САОБРАЋАЈ

 

13. СЛАВЕН ТИЦА
Car Sharing – Подсистем флексибилног јавног градског транспорта путника и елемент услуга комбиноване мобилности

14. ВАЛЕНТИНА НИКОЛИЋ
Управљање саобраћајем – Саобраћајне траке намењене возилима  ЈГПП-а - пример Београда

15. АЛЕКСАНДАР МАНОЈЛОВИЋ, КАТАРИНА ВУКАДИНОВИЋ, ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ
Модел за одређивање накнаде за некоришћење возила

16. ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ
Прогноза ефеката наплате паркирања

МЕНАЏМЕНТ

 

17. МОМЧИЛО КУЈАЧИЋ, МЛАДЕНКА БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГАНА ШАРАЦ
Управљање приходима и трошковима оператора универзалне поштанске услуге по јединицама поштанске мреже, засновано на активностима

18. ИВАНА МИШИЋ
Иновација у малим и средњим предузећима

19. МИЛЕНКО ЧАБАРКАПА
Стратешка контрола имплементације стратегије побољшања безбједности у друмском саобраћају Црне Горе

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. НАТАША РИСИМОВИЋ, САЊА ПОЛАК, ВЕСНА РЕЉИЋ ЋУРИЋ
Један приступ примени генералисаног HACCP система у офталмолошкој амбуланти

21. БОЈАН КОВАЧЕВИЋ, МИЛЕ ИГЊАТОВИЋ, ВЛАДИМИР ЋУК, МИЛЕНА ШЋЕПАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ ДОНФРИД
Новине у хирургији штитасте и параштитастих жлезда: минимално инванзивне процедуре и значај

22. ЗЛАТКО БОКУН, РЕЏЕП ДУРАКИ, БРАНИСЛАВ ДОНФРИД
Нетензионе методе у лечењу хернија предњег трбушног зида – златни стандард    

 




 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs