Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2010
година LXV No 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. МИЛОВАН ЈАНИЋИЈЕВИЋ, МИЛЕСА СРЕЋКОВИЋ, БРАНКА КАЛУЂЕРОВИЋ
Предвиђање временског одзива угљеничног материјала озраченог Nd 3+: Y AG ласером

2. ЗОРАН МИЉКОВИЋ, БОЖИЦА БОЈОВИЋ, БОЈАН БАБИЋ
Application of artificial neural network and fractals in biomedical materials surface bahavior prediction

3. СВЕТЛАНА ПЕЛЕМИШ, БЛАНКА ШКИПИНА, АНА Ј. ШЕТРАЈЧИЋ, СТЕВАН АРМАКОВИЋ, ЈОВАН П. ШЕТРАЈЧИЋ
Резонантна IC апсорпција у молекулским нанофилмовима

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

З. СМИЉКОВИЋ, В. ДУБЉЕВИЋ, А. БАЛАТОВ
Reljici Pumping Plant the Component of Domestic Water Supply System of Montenegro - Remediation of Man- Induced Hillside Slide

4. БРАНКО БОЖИЋ, СЛОБОДАН АШАНИН, ЗАГОРКА ГОСПАВИЋ, БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ
Главни пројекат геодетског осматрања хоризонталног померања приобаља реке „Нова Колубара"

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ
Генерисање нафте и гаса у југоисточном делу Панонског басена (Србија)

6. АЛЕКСАНДРА ПАТАРИЋ, МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ, ЗВОНКО ГУЛИШИЈА
Модификовање површине металних имплантата наношењем хидроксиапатитних превлака

7. ЗАГОРКА АЋИМОВИЋ – ПАВЛОВИЋ, МИЛУТИН ЂУРИЧИЋ, ЉИЉАНА ТРУМБУЛОВИЋ, ИЛИЈА БЕЛИЋ
Допринос проучавању грешака на одливцима силумина добијеним ливењем са испарљивим моделима

МАШИНСТВО

8. МИРЈАНА ФИЛИПОВИЋ
New Aspects on Formulating the Euler- Bernoulli Equation

9. МАРКО ЕКМЕЏИЋ, БОШКО РАШУО
Истраживање Марса – Историјат и перспективе

10. ДАЛИБОР З. СТЕВИЋ
Математичко моделирање рекуперативних размењивача топлоте: физичка дискретизација и геометријска оптимизација

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

11. ЖЕЉКО ДРАГОЈЕВИЋ
Small hydroelectric power stations on water currents & Windfarming in Republic of Serbia

12. ВЕЛИМИР ШЋЕПАНОВИЋ
Широкопојасни приступ у НФ мрежама са звезда четворкама – Уравнотежење електромагнетног моста звезда четворке – метода Шћепановића

13. ЖЕЉКО В. ДЕСПОТОВИЋ, АЛЕКСАНДАР И. РИБИЋ
Амплитудско-фреквентна контрола резонантних вибрационих дозатора са електромагнетном побудом

14. ЖАРКО МАРКОВ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ
О преносницима (Гејтвејевима) у телефонским мрежама

САОБРАЋАЈ

15. ГОРДАН СТОЈИЋ, СЛАВКО ВЕСКОВИЋ, ИЛИЈА ТАНАЦКОВ, САЊИН МИЛИНКОВИЋ
Модел за оцену развијености железничке инфраструктуре

16. ВЛАДИМИР ЧУЉКОВИЋ, ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ
Утицај технолошког решења и цене паркирања у паркинг гаражама на енергетску ефикасност – пример Београда

17. ДАНИЈЕЛА ПЈЕВЧЕВИЋ, КАТАРИНА ВУКАДИНОВИЋ
Примена Анализе обавијања података за мерење ефикасности обраде расутог терета на речном пристаништу

18. ИВАНА М. ТАШИЋ
Планирање саобраћаја за ванредне ситуације

МЕНАЏМЕНТ

19. АДАМ СОФРОНИЈЕВИЋ, ВЕСНА МИЛИЋЕВИЋ, БОЈАН ИЛИЋ
Импликације новог концепта Предузеће 2.0 на савремени менаџмент

20. ДРАГАНА ШАРАЦ, МОМЧИЛО КУЈАЧИЋ, БОЈАН ЈОВАНОВИЋ
Управљање поштанском мрежом у руралним подручјима Републике Србије

21. ФЛОРИНА ПОПОВИЋ, ЈОВАН ФИЛИПОВИЋ
Животни циклус производа – приступ, иницијатива, основни појмови

22. НЕНАД РАДОВАНОВИЋ
Узајамно поверење и поштовање – кључ успеха организација

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

23. МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ
Стандардизација veb majninga са посебним освртом на стандарде засноване на XML-u

24. ЈАСМИНКА МИЛИВОЈЕВИЋ, МИХАИЛО НИКОЛИЋ
Имплементација ГЛОБАЛ ГАП стандарда – важан предуслов за пласман свежег воћа на домаће и инострано тржиште

25. ДРАГАН ЋОЋКАЛО, ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ, СР ЂАН БОГЕТИЋ, ЗВОНКО САЈФЕРТ
Разлози за сертификацију, потешкоће и ефекти примене QMS у привреди Србије – резултати истраживања

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs