Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2012
година LXVII No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

  1. СМИЉА МАРКОВИЋ, АНА СТАНКОВИЋ, ЉИЉАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ, ЗОРАН СТОЈАНОВЋ, ДРАГАН УСКОКОВИЋ
  Креирање морфологије и величине честица ZnO прахова

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. БРАНКО БОЖИЋ, ДРАГАНА МИЛИЋЕВИЋ
Процена вредности непокретности и њена улога у одрживом развоју тржишта непокретности у Републици Србији

3. ДРАГОЉУБ ГРБИЋ
Прилог приближној методи деформације

4. МИЛАН ПЕТРОВИЋ, ДУШАН ПРОДАНОВЋ, МИЛОШ СТАНИЋ, НЕМАЊА БРАНИСАВЉЕВИЋ
Могућности за прорачун протока на кишној канализационој црпној станици – пример КЦС Нова 1, Нови Београд

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ЗОРАН ВАДУВЕСКОВИЋ, МИЛАН ЖИВКОВИЋ, НЕНАД ВУШОВИЋ, ДЕЈАН СТЕВАНОВИЋ, МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ
Дугорочно планирање експлоатације на површинском копу „Церово“ код Бора

6. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЋ, СИЛВАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВЕСНА МАРЈАНОВИЋ, НИКОЛА ВУКОВИЋ
Испитивање утицаја јона бакра на карактеристике сребрног праха добијеног електролитичким таложењем из нитратног раствора

МАШИНСТВО

7. МАРКО ЕКМЕЏИЋ, БОШКО РАШУО
Србија и ЦЕРН – загрљај моћног дива

8. МИЛОШ ЉУБОМИРОВИЋ
Израда дијаграма нападног момента редукцијом сила у ослоне тачке

9. АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ, МИРКО ЈОВАНОВИЋ
Формирање математичког модела погодности одржавања пнеуматских дигиталних система аутоматског управљања

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. МИЛКА ПОТРЕБИЋ, ДЕЈАН ТОШИЋ
Микроталасни резонатор са квази-концентрисаним компонентама

11. МАРКО ШУШИЋ, АЛЕКСАНДАР ЋОСИЋ, ДУШКО КАТИЋ
Интегрисани приступ планирању и праћењу трајекторија мобилних робота у простору непокретних препрека

12. МИЛОЈЕ КОСТИЋ
Прорачун и анализа додатних губитака у гвожђу асинхроних мотора

13. СТАНКО СТАНКОВ
Конфигурација фотонапонске електране

САОБРАЋАЈ

14. ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
Утицај паркирања на капацитет раскрсница

15. ЛАЗАР ЋИРАКОВИЋ, СМИЉАН ВУКАНОВИЋ
Новине у Америчком приручнику за капацитет (HCM) 2010. година за сигналисане раскрснице

16. МИРЗА ПОЗДЕР
Модел предикције буке  заснован на саобраћајним истраживањима

МЕНАЏМЕНТ

17. СПАСЕНИЈА ОЖЕГОВИЋ, ДРАГАНА ШАРАЦ, МОМЧИЛО КУЈАЧИЋ
Организациони аспект управљања кључним купцима у поштанском саобраћају

18. ВИДАК ЛАБОВИЋ
Односи с јавношћу у функцији управљања и рада локалне управе

19. ЉИЈАНА СТОШИЋ, ПЕТРОНИЈЕ ЈЕВТИЋ
Вештина организовања профитабилног рада

20. ПАНТО ПЕШИЋ
Модел управљања процесом финансирања развоја малих и средњих предузећа

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

21. ЂУРЂЕ МИЛАНОВИЋ, ВЈЕКОСЛАВ САЈФЕРТ, СЛОБОДАН ОБРАДОВИЋ, СРЂАН МИЛАНОВИЋ, ЗОРАН ЛАТИНОВИЋ
Intensity and Dose Radiation Distribution in Plan-parallel Square Cross Section UV Reactor for Angular Wall Reflection Coefficient Dependence

22. ДАНИЈЕЛА ВУКОВИЋ
Образовање за све – Примена стандарда УН и ЕУ у образовању ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у сиситему Републике Србије

23. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, МАРКО СТАРЧЕВИЋ, ДРАГАН ЋОЋКАЛО, СИНИША МИНИЋ
Анализа производње мале серије са развојем нове технологије      

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs