Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2019 
година LXXIV No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. SHIRAZ AHMED SIDDIQUI, ANDREA SZILAGYINE BIRO, MARIA BERKES MAROS

The Effect of Surface Preparation on Friction and Wear Behaviour of DLC Coated X42Cr13 Plastic Mold Tool Steel

2.EMANUEL BOGDAN SCUTARU, GEORGIANA VETRICE, ИВАН КНЕЖЕВИЋ, MIRCEA VIOREL DRĂGOI, VALENTIN MARIAN STAMATE 

Technological Restrictions at 3D Printing with Zortrax  M200 3D Printer                    

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3.  МАРКО ДРАГОЈЕВИЋ, СИНИША САВАТОВИЋ, ДРАГИЦА ЈЕВТИЋ, ДИМИТРИЈЕ ЗАКИЋ, АЛЕКСАНДАР САВИЋ, АЛЕКСАНДАР РАДЕВИЋ, МАРИНА АШКРАБИЋ

Статистичка анализа резултата испитивања физичко-механичких својстава контролних бетонских коцки

4. ОГЊЕН АНТОНИЈЕВИЋ

Могућности бесплатне верзије Rasdaman софтвера за анализе просторно-временских растерских података

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ВЛАДИМИР МАЛБАШИЋ, ДИМШО МИЛОШЕВИЋ, МИОДРАГ ЧЕЛЕБИЋ

 Модел управљања дисконтинуалним системима експлоатације у условима П.К. „Богутово Село“

6. СОЊА ЂОКАНОВИЋ

 Инжењерскогеолошке одлике терена општине Гаџин Хан

МАШИНСТВО 

7. ДУШАН МАРЧЕТА, БОШКО РАШУО

Слетање на Марс

8.  ВИОЛЕТА ЂОРЂЕВИЋ, ЉИЉАНА ПЕЦИЋ

ФТА анализа хидрауличне ручне пумпе                      

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. ДРАГАН МИТИЋ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, БРАНИМИР ТРЕНКИЋ, ЖАРКО МАРКОВ

Како кретање корисника у ћелији утиче на потребну снагу базне станице

10. ДАНИЛО МУЈИЧИЋ, МАРТИН ЋАЛАСАН, МИЛОВАН РАДУЛОВИЋ 

Примјена ПСО алгоритма у естимацији параметара трансформатора

САОБРАЋАЈ

11. САША ЗДРАВКОВИЋ, ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ

Савремени приступ управљању системом безбедности саобраћаја у транспортним предузећима

12. МАРИЈАНА МОШИЋ, НАТАША ВИДОВИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ

Утицај баријере за заштиту од буке на локацији Клиничког центра у Београду

МЕНАЏМЕНT 

13. ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, БРАНИСЛАВ ТОМИЋ, АЛЕКСАНДАР БРКИЋ, НИКОЛА ДОНДУР,

СОЊА ЈОСИПОВИЋ

Димензије организационе културе у мултинационалним предузећима

14. АНДРЕА ДОБРОСАВЉЕВИЋ, СНЕЖАНА УРОШЕВИЋ

Eвалуација усмерености на перформансе и побољшања процеса у производним организацијама

15. СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ

 Шифрирање као инструмент управљања логистичким процесима и системима

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

16. ВЛАДИМИР ШАРАБА, ВЕСНА ОБРАДОВИЋ

Микробиолошки диверзитет сланих лековитих вода Сланкамен бање - Србија 

17. ВУК ГАЈИЋ, ИВАНА ЈЕЛИЋ, ТАНИТА ЂУМИЋ, АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ, БОРИС ВАКАЊАЦ

План интегрисаног мониторинга квалитета земљишта као индикатора квалитета животне средине у Новом Саду

18. БОЈАН ЕЋИМ 

HACCP-Анализа опасности и критичних контролних тачака на бунару ЕБ-3 „Водовод“ а.д. Приједор

 

  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs