Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
БРОЈ 6/2009
година LXIV No 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)
 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. ДЕЈАН КЕПИЋ, СВЕТЛАНА ЈОВАНОВИЋ, ЗОРАН МАРКОВИЋ,ДУШКА КЛЕУТ, НЕБОЈША РОМЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР ТРАЈКОВИЋ, МИРОСЛАВ ДРАМИЋАНИН, БИЉАНА ТОДОРОВИЋ МАРКОВИЋ
Нови метод функционализације γ-озрачених једнослојних угљеничних нанотуба са ДНК

2. ДРАГАНА МАРКОВИЋ, ВЛАДАН КУСИГЕРСКИ, МАРИН ТАДИЋ, ВОЈИСЛАВ СПАСОЈЕВИЋ, НИКОЛА ЦВЈЕТИЋАНИН
Магнетне особине наночестичног La0.7Ca0.3MnO3 синтетисаног глицин-нитратном методом

 3. МИЛАН  ПЕТРОВ, СЛАВИЦА  МИХАЈЛОВИЋ, ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ, ДРАГАН РАДУЛОВИЋ
 Модификовање минералног отпада механо –хемијским третманом

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

4. ПЕТАР АНАГНОСТИ
Грађевинска геотехника у Србији 2007 – 2009.

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА 

5. БЛАГОЈЕ НЕДЕЉКОВИЋ, МИЉАН ЈАКШИЋ
Корелација квалитета израде просторија и физичко-механичких карактеристика стена

6. САША ИВАНОВИЋ, ТАТЈАНА АПОСТОЛОВСКИ-ТРУЈИЋ, ДРАГАН МАРКОВИЋ, БРАНИСЛАВ ЧАЂЕНОВИЋ
Могућност прераде конверторских прашина у конвертору

7. СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВИЋ, ЛАЗАР КРИЧАК, МИХАЈЛО ЈОВИЋ
Основни принципи мерења вибрација које настају при минирању

8. Д. ЖИВКОВИЋ, Љ. БАЛАНОВИЋ, А. МИТОВСКИ, Д. МАНАСИЈЕВИЋ, А. КОСТОВ, Д. МИНИЋ, Е. ПОЖЕГА
Термодинамичко испитивање и карактеризација неких легура у Ga-Sb-Bi систему  

МАШИНСТВО

9. ДРАГАН КРЕЦУЉ, БОШКО РАШУО
Проблем удара у ваздухопловне конструкције од композитних ламината

10. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, БОГДАН ПОПОВИЋ, ВЕСНА ЈОВИЋ
 Анализа израде и уградње термопарова у електроенергетским постројењима

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  

11. ИВАН ВИДАКОВИЋ, ТОМИСЛАВ ШУХ
Предлог новог критеријума процене компресора говорног сигнала

12. СТАНКО СТАНКОВ, ЗОРАН ИЦИЋ, ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ
Мултиплексери у PLC i SCADA системима

САОБРАЋАЈ 

13. АНА ТРПКОВИЋ
Примена fuzzy логике у мерењу саобраћајних загушења- пример дела мреже града Београда

14. АНА ЈУЗБАШИЋ
Регулација и приватизација сектора аеродромских услуга

15. САША ЈОВАНОВИЋ
Значај саобраћајног Коридора VII за привреду Србије

MEНАЏМЕНТ 

16. МИЛОШ ГОСПИЋ
Структурални приступ информацијама за доношење одлуке о изласку на страна тржишта

17. ВИДАК ЛАБОВИЋ
Улога савременог менаџмента у реформи локалне управе - како преживјети хармонизацију са прописима ЕУ

18. БЕЋИР КАЛАЧ, ДРАГОСЛАВ ЈОКИЋ
Креативне индустрије - нове звезде технолошког и дру ш твеног развоја савременог доба  

19. ФЛОРИНА ПОПОВИЋ, ЈОВАН ФИЛИПОВИЋ
 Управљаљање животним циклусом производа (ЛЦМ) - концепт

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. ANDREA SUCHANKOVА, IVAN MIKULECKY, VIDOSAV MAJSTOROVIC
Applications of MDD directive in Slovakia

21. SIMONE SMOLINSKA
„When soul and possibility meet each other’s” (examples of breakthrough management in a foundry)

   22. ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ, ДАНИЦА ГРУЈЧИЋ, МИРОСЛАВ САМАРЏИЋ
   Да ли нам је потребан национални план збрињавања акутне анеуризмалне SAH у Србији?

      
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs