Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Колективне чланице Савеза инжењера и техничара Србије

Колективне чланице Савеза инжењера и техничара Србије су:

КОЛЕКТИВНЕ ЧЛАНИЦЕ САВЕЗА НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ


Ред
бр.

НАЗИВ САВЕЗА - ДРУШТВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕЗА - ДРУШТВА

СЕДИШТЕ САВЕЗА - ДРУШТВА И БРОЈ  ТЕЛЕФОНА

1.

Савез грађевинских инжењера
Србије
www.dimk.rs
https://dgks.grf.bg.ac.rs/index.php?lang=sr

 

 доц. др НЕНАД ФРИЦ fric@imk.grf.bg.ac.rs

sgisrbije@mts.rs
office@dimk.rs

 

Савез грађевинских инжењера Србије
Кнеза Милоша 9/I
11 000 Београд
тел/фаx: 011/3241-656
011/3242-589

      2.          

Удружење архитеката Србије
http://www.u-a-s.rs/
http://www.dab.rs/

проф. ЂУРИЋ МИЛАН 

office@dab.rs

office@u-a-s.rs

milan.djuric.uas@gmail.com

УАС
Кнеза Милоша 7а/III
11 000 Београд
тел/фаx: 011/3230-059

3. 

 Савез машинских и електротехничких
инжењера и техничара Србије
http://www.smeits.rs/

проф. др БРАТИСЛАВ БЛАГОЈЕВИЋ
  office@smeits.rs      

СМЕИТС
Кнеза Милоша 7а/II
11 000 Београд
тел/фаx: 011/3230-041

4. 

 

Савез геодета Србије

https://savezgeodeta.rs/

 

 

Доц. др МЛАДЕН ШОШКИЋ

mladens@grf.bg.ac.rs
 savez@sgs.org.rs
predsednik@sgs.org.rs

СГС
Кнеза Милоша 7а/II
11 000 Београд
тел: 011/3233-693

5. 

Јединствено удружење Србије за
квалитет  
https://jusk.in.rs/

проф. др ВАЛЕНТИНА МАРИНКОВИЋ
jusk@mts.rs 

Јединствено удружење Србије за квалитет
Кнеза Милоша 9/I
11 000 Београд
тел: 011/3236-266

6. 

Удружење урбаниста Србије
http://www.uus.org.rs/

 др АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ
urbanist@eunet.rs

Удружење урбаниста Србије
Кнеза Милоша 9/I
11 000 Београд
011/3347-418 

 7.

Савез инжењера рударства и
геологије Србије

https://sirgs.org.rs/   

доц. др ТОМИСЛАВ ШУБАРАНОВИЋ
   tomislav.subaranovic@rgf.bg.ac.rs

Савез инжењера рударства и геологије Србије
Кнеза Милоша 9/I
11 000 Београд
тел: 011/3219-179 

060/0259-859  

8. 

Савез инжењера металургије
Србије
http://www.metalurgija.org.rs/

др МИРОСЛАВ СОКИЋ
m.sokic@itnms.ac.rs
info@metalurgija.org.rs

Савез инжењера металургије Србије
Кнеза Милоша 9/IV
11 000 Београд
тел: 063/438241

9. 

Научно стручно друштво
за заштиту животне средине Србије
«ECOLOGICA»
http://www.ecologica.org.rs/

   проф. др ЛАРИСА ЈОВАНОВИЋ                      ecologica.drustvo@gmail.com   

ECOLOGICA
Кнеза Милоша 7а/III
11 000 Београд
тел: 011/ 3244-248

10.

 

Српско друштво за механику
http://www.ssm.kg.ac.rs/

 

 

проф. др СРБОЉУБ СИМИЋ

         ssm@mas.bg.ac.rs           

Српско друштво за механику
Кнеза Милоша 9/I
11 000 Београд
тел: 011/ 342-273 

11.

Инжењерско друштво за корозију
http://www.idk.org.rs/  

проф. др ЧАСЛАВ ЛАЧЊЕВАЦ
caslav.lacnjevac@gmail.com 

Инжењерско друштво за корозију
Кнеза Милоша 9/I
11 000 Београд
тел: 011/3230-028

   12.

Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала

https://uiskozam.rs/

проф. др МИОМИР ПАВЛОВИЋ
  office@uiskozam.rs

УИСКОЗАМ
Кнеза Милоша 7/II
11 000 Београд
тел: 011/3230-028

13.

Друштво инжењера и техничара за
управљање ризицима у
животној средини Србије
http://www.ditur.rs/  

проф. др  МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ
milovanvidakovic@gmail.com 

др Милован Видаковић
Османа Ђикића 11
11000 Београд
тел: 011/2762-867

 14.

Савез пољопривредних
инжењера и техничара Србије

https://spits.org.rs/ 

 проф. др МИЛАДИН M. ШЕВАРЛИЋ
spits.office@gmail.com
milsevar49@gmail.com

Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије
Кнеза Милоша 7а/II
11000 Београд
тел: 011/ 3230-119

  15.

Друштво геолошких
инжењера и техничара Србије

др  ДЕЈАН БАРЈАКТАРОВИЋ

dejanbarjak@gmail.com

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије
Кнеза Милоша 7
11 000 Београд

16.

Удружење шумарских
инжењера и техничара Србије

ВЛАДАН ЖИВАДИНОВИЋ
sumarstvo@open.telekom.rs

Удружење шумарских инжењера и техничара Србије
Кнеза Милоша 7а/III
11 000 Београд
тел/фаx: 011/3232-327

 17.

Удружење хемичара и технолога Србије
http://www.shts.org.rs/

мр ЗОРАН  ПОПОВИЋ
z.popovic@shts.org.rs  

Удружење хемичара и технолога Србије
Кнеза Милоша 7а/II
11 000 Београд
тел: 011/3230-455

 18.

 Савез инжењера и техничара
текстилаца Србије

 

СТАНКО КИШ
casopistekstilnaindustrija@gmail.com

saveztekstilacasrbije@gmail.com 

Савез инжењера и техничара текстилаца Србије
Кнеза Милоша 7/II
11 000 Београд

тел:
060/715-0305 

19. 

Удружење саобраћајних инжењера Србије

ВЛАДИМИР ВАРИЋАК
office@srbijatransport.rs

Удружење саобраћајних инжењера Србије Поенкареова 16
11 000 Београд
тел: 011/2767-447

20.

Друштво за инфомационе системе и рачунарске мреже
Информационо друштво Србије


проф. др МИОДРАГ ИВКОВИЋ
office@e-drustvo.org
misa.ivkovic@gmail.com

Информационо друштво Србије
Кнеза Милоша 9/I
11 000 Београд
тел: 011/3244-317
фаx: 011/ 3244-318

 21.

Српско удружење за горива и мазива

НАТАША МИЋОВИЋ
natasa.micovic@iritel.com

Наташа Мићовић
Институт ИРИТЕЛ
Милентија Поповића 6/4
11 000 Београд

22.

Савез Србије за системе,
аутоматско управљање и мерење

проф. др ВЛАСТИМИР НИКОЛИЋ
vlastimir.nikolic54@gmail.com

Др Властимир Николић
Машински факултет
Александра  Медведева 14
18 000 Ниш
тел: 018/500-606

  23.

Савез графичких инжењера и техничара Србије

ДУШАН ПАВИЋЕВИЋ

pavicevic.dusan@gmail.com

АБЦ ПРИМПАК
Бул.краља Александра 405а
11 000 Београд

  24.

Удружење пејзажних архитеката Србије
http://www.upa.org.rs/

АНЂЕЛКА ЈЕВТОВИЋ
office@upa.org.rs 

Удружење пејзажних архитеката
Кнеза Милоша 7/III
11 000 Београд
тел: 011/32 34 487 

  25.

Савез проналазача Србије

мр СЛОБОДАН СИМИЋ

prof.nikolatesla@gmail.com

 

Савез проналазача Србије
Тимочка 18
11 000 Београд
тел: 011/28-35-361

          26.  Удружење "Изградња"
др БОРКО БУЛАЈИЋ
zgradnja@sezampro.com
 Удружење "Изградња"
Кнеза Милоша 7/II
11 000 Београд
тел: 011/32 43 563
 27. 

 Савез заштите на раду Србије

ДРАГОСЛАВ РАДИСАВЉЕВИЋ

officesavezznrs@gmail.com  

 Савез заштите на раду Србије
Карађорђева 39/1
21000 Нови Сад
тел: 066/953-7973    

        
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs