Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2022
година LXXVII No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. СЛАВИЦА РИСТИЋ, СУЗАНА ПОЛИЋ, БОЈАНА РАДОЈКОВИЋ

Ласерско чишћење непожељне патине накита

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 2. БРАНКО БОЖИЋ, БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ, САЊА ТУЦИКЕШИЋ, СЛАВКО ВАСИЉЕВИЋ

Оцена померања  нжењерских структура у програмском пакету ПАНДА

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. НАТАЛИЈА БУРГИЋ, ДУШАН ДАНИЛОВИЋ, БРАНКО ЛЕКОВИЋ

Примена киселинских обрада у циљу  побољшања карактеристика колектор стена

4.  АЛЕН ДЕЛИЋ, ВАСО МАНОЈЛОВИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ, МИЛОРАД ГАВРИЛОВСКИ

Оптимизација дизајна калупа за уливање термитног челика код алуминотермијског заваривања железничких шина софтверском симулацијом

МАШИНСТВО 

 5. МИЛАН МИЛУТИНОВИЋ, ГОРАН ВАСИЛИЋ, САША ЖИВАНОВИЋ, БРАНКО КОКОТОВИЋ, НИКОЛА СЛАВКОВИЋ

Технологија израде профилних котурастих глодала 3+2 осним брушењем на хоризонталном
обрадном центру
    

6. АЛЕКСАНДАР НЕШОВИЋ

Теоријски модел соларног упадног угла за произвољно оријентисану  фиксну, равну површину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. СВЕТОМИР СИМОНОВИЋ

О могућностима квантно-механичких рачунара
 

САОБРАЋАЈ

 8. МИЛОВАН КОВАЧ, СНЕЖАНА ТАДИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ

Planning and Development of Sustainable Logistics Systems at a Macro-level

9. ДУЊА РАДОВИЋ, МИРКО СТОЈЧИЋ

Предиктивно моделовање критичног интервала сљеђења засновано на техникама машинског учења  

МЕНАЏМЕНT 

10. МИЉАН ЛЕКОВИЋ

Докази за и против валидности модела вредновања капиталне активе

11. МЕХМЕД МЕТА

Трансформација билатералног монопола у тржишно стање монемпоријума
 

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

12. БИЉАНА ВРАЊЕШ, МИЛЕ ВАЈКИЋ, ЛУТВО ХАЗНАДАРЕВИЋ, МИЛЕНА СТАНКОВИЋ, ЕВИЦА СТОЈИЉКОВИЋ

Избор  кључних индикатора за ефикасно организовање послова заштите на раду у пословном систему: АХП приступ 

13. STANISLAV LISSE

Шта је стратегија – Основни појмови и дефиниције

14. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

How to Transfer Cyber Security Skill

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs