Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2014
година LXIX No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

 НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. СУЗАНА ФИЛИПОВИЋ, НИНА ОБРАДОВИЋ, ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ, СМИЉА МАРКОВИЋ, МИОДРАГ МИТРИЋ, НЕБОЈША МИТРОВИЋ
Синтеза магнезијум титаната механохемијском методом
doi:10.5937/tehnika1405727F

 НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО  

2. ЖИКИЦА ТЕКИЋ, САША ЂОРЂЕВИЋ
Експериментално одређивање носивости веза остварених металним конектерима

  doi:10.5937/tehnika1405735T

3. РИФАТ АЛИХОЏИЋ, МИЛОШ КНЕЖЕВИЋ
Утицај законске регулативе на квалитет архитектонског пројектовања у Црној Гори

doi:10.5937/tehnika1405742A

  РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. ДУШАН ДАНИЛОВИЋ, ELNORI ELMABROUK ELHADDAD,, БРАНКО ЛЕКОВИЋ, МАРИЈА ЖИВКОВИЋ
Одређивање оптималне количине гаса који се утискује за рад гаслифт система

  doi:10.5937/tehnika1405751D

 5. СНЕЖАНА ИГЊАТОВИЋ, ИВАНА ВАСИЉЕВИЋ, ИЛИЈА ВАСИЉЕВИЋ
Дефинисање граница плутонита Ваља Стрж применом математичких трансформација

  doi:10.5937/tehnika1405759I  

6. РАДОСЛАВ ВУКАС
Претходна геолошка истраживања рудне појаве антимона Крчева река (Источна Србија) са аспекта потенцијалности на епитермално злато

   doi:10.5937/tehnika1405765V  

7. ТИХОМИР КОВАЧЕВИЋ, ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ, МАРИЈА КОРАЋ, ЗОРАН АНЂИЋ, АЛЕКСАНДАР ВАСИЋ
Симулација рада високе пећи приликом супституције кокса и спрашеног угља гранулисаном отпадном пластиком

doi:10.5937/tehnika1405772K  

 МАШИНСТВО

8. СРЂАН ЖИВКОВИЋ
Развој постпроцесора за петоосне глодалице са двоструко ротирајућом главом  

  doi:10.5937/tehnika1405781Z

9. АЛЕКСАНДАР ДЕДИЋ
Приказ концепције решења постројења за добијање биогорива у облику сечке потребне за рад демо CHP постројења у предузећу „Агросава“ из Шимановаца  

  doi:10.5937/tehnika1405789D

10. ВЛАДИМИР ТОДИЋ
Планирање трошкова у фази развоја производа

  doi:10.5937/tehnika1405796T  
 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

11. МИРЈАНА СТОЈАНОВИЋ, МАРИЈА МИЛОВАНОВИЋ
Перформансе модела за уговарање Е2Е сервиса у Интернету наредне генерације

  doi:10.5937/tehnika1405803S

12. МИРЈАНА СИМИЋ, ПРЕДРАГ ПЕЈОВИЋ   
Детерминистички приступ одређивању локације мобилног корисника у радио системима

   doi:10.5937/tehnika1405810S

13.  МОМЧИЛО КРУНИЋ, НЕНАД ЧЕТИЋ, МИОДРАГ ЂУКИЋ, ИВАН ПОВАЖАН, МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ
Integrated Development Enviroment for Multi-core Systems

   doi:10.5937/tehnika1405818K 
 САОБРАЋАЈ  

14. ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ, МОМЧИЛО МИЉУШ
Пут систем комисионирања

  doi:10.5937/tehnika1405829D

15. СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ
Иницијативе city логистике у циљу побољшања одрживости променом контекста урбане средине

  doi:10.5937/tehnika1405834T  

16. ЈОВАНА СУБОТИЋ, ОЛИВЕРА ЈОВИЧИЋ, МАРИЈА СИМИЋ, ЂУРЂИЈА МИТРОВИЋ
Управљање брзинама на путевима

  doi:10.5937/tehnika1405844S   
 MЕНАЏМЕНТ

17. МИОДРАГ ВУКОВИЋ
Управљање пројектима енергетске ефикасности

  doi:10.5937/tehnika1405855V

18. АЛЕКСАНДАР ЂУРОВИЋ, НАТАША ГОСПИЋ
Примена информационо комуникационих технологија у реинжењерингу процеса

   doi:10.5937/tehnika1405861D

19. БРАНИМИР ИНИЋ, МАРИНА БУГАРЧИЋ
Менаџмент развоја обновљивих извора енергије  

  doi:10.5937/tehnika1405867I
КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. ЈОВАН ЈУЛОСКИ, БОРКО СТОЈАНОВИЋ, БОЈАН КОВАЧЕВИЋ, ВОЈКАН ВУКАДИНОВИЋ
Предности и мане коришћења различитих материјала у ендоскопском лечењу везикоуретералног рефлукса

  doi:10.5937/tehnika1405873J  

21. РАДЕ ИВАНКОВИЋ, НАТАША РАДОВАНОВИЋ
Понашање потрошача у Maxi центру Требиње

  doi:10.5937/tehnika1405883I

22. ИНЕС ЈАНЖЕКОВИЧ
Предност одабира минералних термоизолационих материјала са конструкционим својствима при извођењу термоизолације објеката

  doi:10.5937/tehnika1405891J

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs