Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

ЗБОРНИЦИ РЕЗИМЕА РАДОВА

Kњига апстраката
Међународна конференција
"Одрживи развој и зелена економија"
Издавач: ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Kњига апстраката са Међународне конференције "Одрживи развој и зелена економија" садржи апстракте 152 рада који су пријављени за Конференцију. Исти су распоређени у пет научних секција: Нови аспекти у развоју зелене економије, Мониторинг животне средине, Одржива пољопривреда и шумарство, Правно-финансијски аспекти зелене економије, Екотуризам и спорт. Конференција је, у организацији Друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, одржана од 19. до 21. априла 2022. године у Београду.


Књига резимеа
Међународно научно-стручно саветовање
"Земљотресно инжењерство и
геотехнички аспекти грађевинарства"
Издавач: СГИС

Књига резимеа са Међународног научно-стручног саветовања "Земљотресно инжењерство и геотехнички аспекти грађевинарства" садржи резимее пет уводних излагања, резимее 17 радова из области земљотресног инжењерства и 35 радова из области геотехничких аспеката грађевинарства.

Саветовање је одржано од 3. до 5. нобвембра 2022. године у Врњачкјој Бањи.

Уредник књиге резимееа је проф. др Радомир Фолић

 


Зборник резимеа радова
PROCESING `20
Издавач: СМЕИТС
тел: 011/3230-041

Зборник резимеа радова са Међународног конгреса о процесној индустрији Procesing`20 обухвата резимеа радова које је Научно стручни одбор Конгреса прихватио за излагање. Тематика Procesing`20 обухвата основне процесне операције - механичке, хидромеханичке, топлотне, дифузионе, хемијске и биохемијске, као и процесна постројења и опрему (алате и машине). Програм Конгреса обухватио је следеће области: пројектовање и развој у процесној индустрији, конструисање машина, апарата и уређаја, припрему и вођење изградње и монтаже индустријских постројења, индустријска и лабораторијска мерења, испитивање и атестирање материјала, производа, машина и алата, истраживање и развој нове опреме и индустријских система.

Организатор Procesing`20 је Друштво за процесну технику при СМЕИТС.


 

КЊИГА АПСТРАКАТА
Међународна научна конференција
УТИЦАЈ ПРИРОДНИХ И ТЕХНОЛОШКИХ 
КАТАСТРОФА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ПРИВРЕДУ
Издавач: ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Књига апстраката са Међународне научне конференције "Утицај природних и технолошких катастрофа на животну средину и привреду", одржане у организацији Научно стручног друштвa за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, од 22. до 24. априла 2019. године, садржи апстракте 106 радова, који су презентовани на Конференцији.  

Апстракти су разврстани по следећим секцијама: Пленарна предавања; Утицај на људско здравље и добробит екосистема; Климатске промене и фреквенција природних катастрофа; Безбедност градова у складу са принципима одрживог развоја; Утицај катастрофа на квалитет водних ресурса; Утицај катастрофа на земљишне ресурсе; Правни и социјални аспекти управљања животном средином у ванредним ситуацијама.


КЊИГА АПСТРАКАТА 
Међународна научна конференција
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Издавач: ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Књига апстраката са Међународне научне конференције "Зелена економија и заштита животне средине", одржане у организацији Научно стручног друштвa за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, од 23. до 25. априла 2018. године, садржи апстракте 148 радова, који су презентовани на Конференцији.

Апстракти су разврстани по следећим секцијама: Пленарна заседања, Зелена економија, циркуларна економија обновљиви извори енергије, Геохемијска екологија и животна средина, Пољопривреда и ветеринарство, Еколошки туризам, саобраћај и грађевинарство, Финансирање еколошких пројеката, Правни аспекти зеленог развоја, Еколошка свест, образовање, социјализација и друштвена одговорност.    


КЊИГА АПСТРАКАТА 

ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У III МИЛЕНИЈУМУ
Издавач:ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Књига апстраката са Међународне научне конференције "Циљеви одрживог развоја у III миленијуму", одржане у организацији Научно стручног друштвa за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA од 20. до 22. априла 2017. године, садржи апстракте 169 радова који су презентовани на Конференцији. Апстракти су сврстани по следећим секцијама: Пленарна секција, Миленијумски циљеви и одрживи развој, Природни ресурси, Зелена економија, Економски и правни аспекти, финансијски инструменти у заштити животне средине, Проблеми урбаних средина, Еколошка свест, култура и образовање.

 


КЊИГА АПСТРАКАТА  

ЕКОЛОШКА КРИЗА: ТЕХНОГЕНЕЗА И
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Издавач:ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Књига апстраката са Међународне научне конференције "Еколошка криза: Техногенеза и климатске промене", одржане у организацији Научно стручноg друштвa за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA од 21. до 23. априла 2016. године, садржи апстракте 158 радова који су презентовани на Конференцији. 

 

 


Књига извода радова
XVII
 YuCorr 2015 
Издавач: УИСКОЗАМ 
тел: 011/3230-028

Књига извода радова са  XVII YUCORR, који је у организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала, одржан од 08. до 11. септембра 2015. године на Тари, садржи резимее 52 рада који су прихваћени за презентовање на Конференцији.

Интегралне верзије радова су публиковане у Књизи радова, која је припремљена у електронској форми на CD.

 

 


Зборник резимеа радова
PROCESING `15
Издавач: СМЕИТС
тел: 011/3230-041

Зборник радова са 26. Међународног конгреса о процесној индустрији  PROCESING `15, одржаног у организацији Друштва за процесну технику Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије 4. и 5. јуна 2015. године, садржи резимее 49 радова које су аутори изложили на Конгресу.

Основни циљеви Конгреса су били иновирање и проширивање знања инжењера у процесној индустрији и подршка истраживачима у представљању остварених резултата истраживачких пројеката.

Интегралне верзије радова су објављене на  CD.Књига апстраката
ЖИВОТНА  СРЕДИНА И АДАПТАЦИЈА
ПРИВРЕДЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Издавач: ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Књига апстраката са Међународне научне конференције "Животна средина и адаптација привреде на климатске промене", одржанe у организацији Научно стручноg друштвa за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA од 22. до 24. априла 2015. године, садржи апстракте 150 радова који су презентовани на Конференцији.


Књига извода радова
XVI YUCORR
Издавач: УИСКОЗАМ

тел: 011/3230-028

Књига извода радова са  XVI YUCORR, који је у организацији Удружења инжењера Србије за корозију и заштиту материјала, одржан од 27. до 30. маја 2014. године на Тари, садржи резимее 61 рада који је прихваћен за презентовање на Конференцији.

Интегралне верзије радова су публиковане у Књизи радова, која је припремљена у електронској форми на CD.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs