Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2010
година LXV No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ЖЕЉКА Д. НИКИТОВИЋ, ВЛАДИМИР Д. СТОЈАНОВИЋ, ЗОРАН Љ. ПЕТРОВИЋ
Одређивање електронских транспортних коефицијената за смеше BF3 са F и F2

2.  М. ЛАЗАРЕВИЋ, Н. НИКОЛИЋ, М. МИРКОВИЋ, Д. ЈАНКОВИЋ, Д. СТАНКОВИЋ, С. ВРАЊЕШ–ЂУРИЋ
Утицај различитих фактора на обележавање и стабилност радиофармацеутика мета-јодобензилгванидина обележеног јодом-131

 НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ЗЛАТАН КОВАЧЕВИЋ, МИОДРАГ СПАСОЈЕВИЋ, ЉУБОМИР БУДИНСКИ, ОГЊЕН ГАБРИЋ, АЛЕКСАНДАР ОСТОЈИЋ, МИЛЕТА БОЈОВИЋ
Израда хазард мапа у случају рушења брана  

4. ВОЈИСЛАВ КУЈУНЏИЋ
Преднапрегнуте полиедарске дрвене куполе

5. ЈАСМИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, ЉИЉАНА ЖИВКОВИЋ, НЕНАД ЖИВКОВИЋ, АМЕЛИЈА ЂОРЂЕВИЋ
Одређивање енергетски ефикасних димензија пасивних соларних објеката квадратне и правоугаоне основе

 РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

6. ЖЕЉКО СТОЈАНОВИЋ, МИЛАН ТОПЛИЧЕВИЋ
Анализа утицајних параметара на правилан избор и ефикасан рад брусних плоча

7. ЗЛАТКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ, МИРКО ИВКОВИЋ, ЈОВО МИЉАНОВИЋ
Истраживање утицаја примењених система подземног откопавања угља на повређивање запослених у рудницима угља у Србији

8. ЈЕЛЕНА ЗАРИЋ
Усклађивање система мониторинга површинских, подземних и отпадних вода ПК „Тамнава – западно поље“ са директивама ЕУ

МАШИНСТВО

9. РАДИВОЈЕ ПЕШИЋ, СТЕВАН ВЕИНОВИЋ
Активности на унапређењу екологије возила

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. ВЛАСТИМИР Д. ПАВЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Д. ИЛИЋ
Математичке основе за нове класе филтарских функција генерисаних директном применом ортонормираних Јацоби-јевих полинома

11. БРАНИСЛАВ ГАВРИЛОВИЋ, РАДИСЛАВ ВУЛОВИЋ
Микроталасно грејање и сушење дрвета

12. НАДА ВРЦЕЉ, МИЛАН ИВАНОВИЋ, ДРАГАН П. ПОПОВИЋ 
Анализе транзијентне стабилности у оквиру прорачуна граничних преносних капацитета електроенергетских интерконекција

 САОБРАЋАЈ

13. СЛАВИЦА ДОЖИЋ, МИЛИЦА КАЛИЋ, ОБРАД БАБИЋ
Модели за решавање проблема поремећаја у извршавању реда летења

14. СВЕТОЗАР КОСТИЋ, АЛЕКСАНДАР БУЛАЈИЋ
Увођење „зоне пешачког прелаза“ у циљу повећања безбедности саобраћаја на нивоу локалне заједнице

15. ВЛАДАН ТУБИЋ, МАРИЈО ВИДАС
Приказ нових модела саобраћајног тока

 МЕНАЏМЕНТ

16. ТАТЈАНА РУДИЋ, ВЕСНА ШОБАЈИЋ
Лидер и тим за управљање променама у IT пројекту

17. СНЕЖАНА УРОШЕВИЋ, ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ
Кластер-ефикасан инструмент за јачање конкурентности текстилне индустрије у условима кризе

18. БРАНИМИР ИНИЋ
Интелигенција као кључни фактор развоја друштва знања

19. ДРАГИША РАНЂИЋ, БЕЋИР КАЛАЧ, ИВОНА ЂУРОВИЋ
 О неким карактеристикама примене интегрисаних менаџмент система у домаћим компанијама

 КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. ДРАГАНА НАЛИЋ, МАРИЈА РАКИЋ, ИВАНКА ЈОВАНОВИЋ, ГОРАН ЂУРЂЕВИЋ
Е – здравство – Информациони систем као основни услов и подршка примени новог начина финансирања у здравству – капитација (искуства Дома здравља Вождовац)

21. ЗОРАН ЈАНКОВИЋ
Место и улога медија у унапређењу квалитета пословања домаћих предузећа кроз концепт односа с јавношћу

22.WOLFGANG SCHÜTT, МИРЈАНА ДРПИЋ
New regulation in building sector – Cooperation of the Ministry of Environment and Spatial Planning, Serbian sector experts, sector associations and EU institution
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs