Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2011
година LXVI No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. НЕМАЊА НИКЕТИЋ, ВИТОМИР МИЛАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА РАДОВАНОВИЋ
Analysis of specific transmission maxima in rectangular semiconductor quantum well

2. ДУШАН ВАСИЋ, ПЕТАР ЛУКИЋ, ВЛАДАН ЛУКИЋ
Струјно – напонске карактеристике CNT FETova

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ДУШИЦА ПЕШИЋ, ЛИДИЈА МИЛОШЕВИЋ, СВЕТА ЦВЕТАНОВИЋ
Процена носеће способности грађевинских конструкција оштећених у пожару

4. ВЕЛИМИР Љ. ЋЕРИМОВИЋ 
Псеудоурбанизација као последица законске и урбанистичке терминологије

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. РАДОЈИЦА ЛАПЧЕВИЋ, ПЕТАР ЛОКИН, ВОЈКАН ЈОВИЧИЋ 
Геотехнички услови и решење санације подземних барутних магацина на Калемегдану

6. СЛОБОДАН СТОЈАДИНОВИЋ, НИКОЛА БАЈИЋ, ЈАСМИНА ПЕКЕЗ, Р. ЈЕВТИЋ 
Истраживање утицаја хемијског састава и контролисаног деловања ваљања на својства хладно ваљаних челичних трака

7. МЛАДЕН СТЈЕПАНОВИЋ, РАДОМИР МИТИЋ
Кратак осврт на стање у рударству Србије поводом Дана рудара

 МАШИНСТВО

8. МАРКО ЕКМЕЏИЋ, БОШКО РАШУО 
Вода на Марсу

9. СРЂАН БОШЊАК, ЗОРАН ПЕТКОВИЋ, МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ
Техничка решења као фундаментални резултати пројекта из програма технолошког развоја

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. ДРАГАН СТАНКОВИЋ
Предикција устаљене температуре и временске константе загревања асинхроних мотора применом криве прираштаја температуре загревања Δ θ = ф (θ)

11. АЛЕКСАНДАР Д. ИЛИЋ, ВЛАСТИМИР Д. ПАВЛОВИЋ 
Генерална формула за класичне филтарске функције генерисане директном применом ортогоналних Jacobi-јевих полинома

12. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ, ЈОВАН НИЧКОВИЋ, ДРАГАНА ЈЕВТИЋ
САР и термички ефекти мобилних телефона

13. СТАНКО СТАНКОВ, ЗОРАН ИЦИЋ, ДЕЈАН МИТИЋ
Систем за мерење и аквизицију података

 САОБРАЋАЈ

14. ВЛАДЕТА ЧОЛИЋ
Експериментална испитивања техничко-експлоатационих и пловидбених особености Дунавских путничких и самоходних теретних бродова у функцији техничке експлоатације и организације водног транспорта

15. ЈАСМИНА СТАНИШИЋ, МИРЈАНА БУГАРИНОВИЋ
Поглед у теорију и праксу различитих приступа либерализацији тржишта железничког путничког саобраћаја

16. ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, ЛИДИЈА СТАНОЈЕВ 
Катастар саобраћајне сигнализације – пилот истраживање

МЕНАЏМЕНТ

17. ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, МИЛИВОЈ КЛАРИН, МИРОСЛАВ РАДОЈИЧИЋ, АЛЕКСАНДАР БРКИЋ, БРАНИСЛАВ ТОМИЋ
Међузависност контингентних фактора организације у домаћим индустријским предузећима

18. ПАНТО Д. ПЕШИЋ
Финансијски менаџмент малих и средњих предузећа

19. ОЉА ЧОКОРИЛО, СЛОБОДАН ГВОЗДЕНОВИЋ, ПЕТАР МИРОСАВЉЕВИЋ
Примена менаџмента ризика у ваздушном саобраћају

20. БЕЋИР КАЛАЧ, ДРАГОСЛАВ ЈОКИЋ, ЕЛМА ЕЛФИЋ 
Интелектуални (неопипљиви) капитал – базични ресурс новог доба

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

21. ГОРДАНА УШЋЕБРКА
Преглед прописа који се односе на квалитет хране

22. ЖЕЉКО МАРКОВИЋ
Сунцокретова љуска као алтернативни облик енергије

23. МИЛАН ЖЕЖЕЉ
Фактори квалитета хране
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs