Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2019 
година LXXIV No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. САЊА МАРИНОВИЋ, ТИХАНА МУДРИНИЋ, АЛЕКСАНДРА МИЛУТИНОВИЋ-НИКОЛИЋ, ЗОРИЦА МОЈОВИЋ

Електрохемијско одређивање антимона на електродама са поли(винилалкохол)/глина композитом

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. БИЉАНА МИЋКОВИЋ

Значај просторно планских докумената у периоду од 1883. до 2000. године за планирање и уређење простора општине Никшић

3. ЈАСМИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, АНА ВУКАДИНОВИЋ

Опасности које доводе до повреда на раду на градилишту

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. ФИЛИП МИЛЕТИЋ, МАРКО ЛАЗИЋ, ПРЕДРАГ ЈОВАНЧИЋ, СТЕВАН ЂЕНАДИЋ, ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ

Анализа ефикасности рада роторних багера SRs2000.32/5+VR ангажованих на површинским коповима Електропривреде Србије

5. ДАНИЈЕЛА БОЖИЋ

Санација муљевитог подтла за потребе одлагања јаловине на површинском копу „Тамнава-Западно поље”

6. МИЛОВАН ВУКОВИЋ, НАДА ШТРБАЦ, МИРОСЛАВ СОКИЋ

Лужење у киселим растворима као део хидрометалуршког рециклирања бакра из истрошених штампаних плоча  

МАШИНСТВО 

7. САША ЖИВАНОВИЋ, НИКОЛА ВОРКАПИЋ, ЗОРАН ДИМИЋ

Конфигурисање система за програмирање и управљање 3-осне мини CNC машине алатке на Raspberry Pi платформи 

8. АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ, ЛАЗО КУКОБАТ, ДРАГАНА ЂЕРГОВИЋ

Побољшање ефикасности технолошких процеса и смањење употребе ресурса у индустрији ливарства применом БАТ и БРЕФ докуменат а 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 9. АНДРИЈА ОСТОЈИЋ, МАРТИН ЋАЛАСАН, САША МУЈОВИЋ

Имплементација V2G модела у циљу побољшања карактеристике оптерећења енергетског система коришћењем PSO алгоритма  

САОБРАЋАЈ

10. АНИС ИВАНОВИЋ, ДРАГАНА МАЦУРА, НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ

Хибридни модел за мерење ефикасности саобраћајних инфраструктурних пројеката

МЕНАЏМЕНT 

 11. АНДРЕА ДОБРОСАВЉЕВИЋ, СНЕЖАНА УРОШЕВИЋ

Фактори усвојености праксе управљања ословним процесима у радно-интензивним делатностима  

12. СОЊА ЈОСИПОВИЋ, ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ БРКИЋ, НИКОЛА ДОНДУР

Значај предузетништва и анализа фактора који доприносе унапређењу предузетничких активности     

13. АНДРИЈАНА КНЕЖЕВИЋ, МАРКО АСАНОВИЋ, НАТАША ГОСПИЋ

Студија случаја Плав – паметни град  

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 14. ЗОРАН ПЕНДИЋ, САЊА ПЕНДИЋ ПОЛАК, БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, МАРКО ПОЛАК, МИЛОВАН ЖИВКОВИЋ,

   ЖЕЉКО МАРКОВИЋ

Energy Efficiency - Examples of which Less Talk     

15. ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДРАГАН МАРИНОВИЋ, ДУШАНКА МАРИНОВИЋ

Процена квалитета вода локалних водовода у Републици Србији и граду Краљеву

16. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

Stabile Systems for Fire Protection - Drencher Type Systems 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs