Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2018 
година LXXIII No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. ЈАНА МИШУРОВИЋ, ГОРДАНА ЋИРИЋ-МАРЈАНОВИЋ

Синтеза и структурна карактеризација полианилина нановлакнасте морфологије

2. АЊА ТЕРЗИЋ, НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ, ЉИЉАНА МИЛИЧИЋ, ЗАГОРКА РАДОЈЕВИЋ

Својства и перформансе малтера са додатком примарних и секундарних минералних сировина у циљу замене цементног везива

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. РАТКО МАРЕТИЋ, ВАЛЕНТИН ГЛАВАРДАНОВ, АЛЕКСАНДАР ОКУКА

Одвајање греде коначне дужине од Винклерове натежуће подлоге при дејству силе на крају греде

4. НИКОЛА СТАНЧИЋ, ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ 

Израда оптималних транспортних рута коришћењем софтвера отвореног кода                    

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. МИОДРАГ ЖИКИЋ, ИВАН КУКОЉ, САША СТОЈАДИНОВИЋ, ДЕЈАН ТАНИКИЋ

Automatic Control of Haul  Truck Travel Speed on Open Pits                    

6. ДРАГАНА ЂУРИЋ, ДРАГАНА ИЛИЋ

Утврђивање косеизмичких деформација тла употребом  DInSAR технике

7. Gamal Lazouzi, Марија Вуксановић, Наташа Томић, Тамара Перић, Татјана Волков-Хусовић, Павле Спасојевић, Радмила Јанчић Hainemann

Утицај облика и величине честица Al2O3 на савојна својства ПММА композита модификованог додатком диметил итаконата

МАШИНСТВО

8. САША ЖИВАНОВИЋ, ЗОРАН ДИМИЋ, ГОРАН ВАСИЛИЋ, БРАНКО КОКОТОВИЋ

Конфигурисање виртуелне реконфигурабилне двоосне машине са паралелном кинематиком интегрисане са CNC системом отворене архитектуре на бази EMC2  софтвера                    

9. МИЛАН БОЖОВИЋ, ГОРАН ТОПИЋ

Техничко технолошка оптимизација обраде отпадних вода фарме свиња у систему за биогас

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. СТАНКО АЛЕКСИЋ, НЕБОЈША МИТРОВИЋ, МИЛОЉУБ ЛУКОВИЋ, СНЕЖАНА ЛУКОВИЋ, НИНА ОБРАДОВИЋ 

Примена дебелослојних сегментираних термистора за мерење и анализу температурног профила горњег слоја земље

11. ПРЕДРАГ ПЕТРОНИЈЕВИЋ, ВУЈО ДРНДАРЕВИЋ 

 Реализација система за мерење великих угаоних брзина 

САОБРАЋАЈ

12. МАРИНА ЂОРЕМ, ФЕЂА НЕТЈАСОВ

Моделирање ризика по трећа лица у околини Аеродрома „Никола Тесла“ у Београду                 

МЕНАЏМЕНT 

13.  МАРИЈА КУЗМАНОВИЋ, БИЉАНА ПАНИЋ

Фактори утицаја на понашање играча у игри поверења

14. АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ, ЛАЗО КУКОБАТ, ДРАГАНА ЂЕРГОВИЋ, СРЕТЕН ТЕШАНОВИЋ

Утицај организационог учења на финансијске перспективе према БСЦ моделу: студија случаја Ливница „Гуча“

  15. СИНИША АРСИЋ

Повратна логистика у функцији одрживог раста породичних компанија   

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

16. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

Stabile Systems for Fire Protection - Sprinkler Type Systems

17. БРАНИСЛАВА МАТИЋ, СНЕЖАНА ЂУРАНОВИЋ, КАТАРИНА СПАСОВИЋ, МИЉАН РАНЧИЋ

 Industrial Wastewater Monitoring in the Public Health Institutions in Serbia

18. ЗАГОРКА СТЕВИЋ ГОЈКОВ

Једнака доступност и остваривост права на безбедну и квалитетну воду за пиће – индикатор одрживог развоја

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs