Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Зборници

Зборник радова
11. Међународна конференција о обновљивим
изворима електричне енергије

Зборник радова са 11. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије, која је у организацији Друштва за обновљиве изворе електричне енергије одржана 2. и 3. новембра 2023. године, садржи 69 радова који су презентовани на Конференцији. Радови су груписани по следећим целинама: Пленарна предавања; Енергетски извори и складиштење енергије; Енергетска ефикасност у контексту примене РЕС; Животна средина, одрживост и политика; Апликације. Уредник Зборника радова, обима 550 страна, је др Милица Влаховић. 

Зборник радова  

Издавач: Друштво за обновљиве изворе електричне енергије


 

Зборник радова
Прва научно-стручна конференција
"Архитектонско-градитељско и културно наслеђе
Полимља од традиционалног до модерног"

Зборник радова са Прве научно-стручне конференције "Архитектонско-градитељско и културно наслеђе Полимља од традиционалног до модерног" садржи девет радова који су презентовани на Конференцији.".....радови било стручни или научни, целовито и темељно су обрадили тему којом су насловљени. Тематика архитектуре је обрађена систематски и доследно, урбанистичке теме фактографски, аналитично и информативно, спомен обележја догађаја и личности, откривају низ података за разумевање њиховог настајања и уметничких домеа. Прилози који говоре о развојним путевима и хроничарски прилози такође су драгоцени за употпуњавање слике о пријепољском урбаном и архитектоноском простору"-из рецензије

ЗБОРНИК

Издавач: Удружење инжењера Полимља
Тел. 065/6142-444


Зборник радова
Научна конференција
"Четврта индустријска револуција у пољопривреди"

Зборник радова са Научне конференције "Четврта индустријска револуција у пољопривреди" садржи осам радова који су презентовани на Конференцији од стране еминентних стручњака из предметне области. У радовима су изнети подаци о ппатформи за дигиталну пољопривреду Агросенс, иновацијама у напредној технологији биљне производње, пољопривреди у ери дигитализације, утицају климатских промена на производњу култура. иновацијама у воћарству које су омогућене технологијама ИР4, агрошумарству, могућностима оптимизације примене хербицида у Србији метролошким карактеристкама ИОТ сензора као нискобуџетним решењима за индивидуалне кориснике у пољопривредни 4.0 и др.

Конференција је, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, Инжењерске академије Србије и Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србиј,е одржана 23. децембра 2022. године у Београду.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

  тел: 011/3230-067,  office@sits.rs

Зборник радова
51. Конференција ВОДА 2022

Зборник радова са 51. Конференције о актелним темама коришћења и заштите вода ВОДА 2022 садржи 39 радова  који су презентовани на Конференцији. Радови су подељени по тематским целинама: Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода; Квалитет вода и процеси у природним водама;Сакупљање и пречишћавање отпадних вода; Водоснабдевање.

Конферебнција је у организацији Српског друштва за заштиту вода одржана од 26-28. октобра 2022. године у Врњачкој Бањи.

Издавач: Српско друштво за заштититу вода
тел:  0
64/1923215  office@sdzv.org.rs 


Зборник радова
XXVIII  Конгрес ДИМК и IX Конгрес СИГП

Зборник радова са  XXVIII Конгреса Друштва за испитивање материјала и конструкција Србије и IX Конгреса Удружења савремене индустрије глинених производа Србије са Међународним симпозијумом о истраживањима и примени савремених достигнућа у грађевинарству у области материјала и конструкција, садржи 56 радова који су презентовани од стране стручњака из предметних области.

Конгреси су одржани од 19 до 21. октобра 2022. године на Дивчибарама.

Издавач: Друштво за испитивање материјала и конструкција Србије
тел:  011 32 30 357; office@dimk.rs


Зборник радова
43. Међународна конференција
"Водовод и канализација `22"

Зборник радова са 43. Међународне конференције "Водовод и канализација`22" одржане у организацији Савеза инжењера и техничара Србије од 11. до 14. октобра 2022. године садржи 44 радова презентованих на Конференцији.

Радови се баве квалитетом вода, њиховим пречишћавањем, отпадним водама из индустрије, производњом воде, дигитализацијом водоводних система, детекцијом губитака, управљањем цурењем, повећањем ефикасности и др.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

тел: 011/3230-067,   office@sits.rs


Зборник радова
Конференција
"Губици воде у систему јавног водоснабдевања"

Зборник радова са Конференције "Губици воде у систему јавног водоснабдевања" садржи седам радова који су презентовани на Конференцији од стране еминентних стручњака из предметне области. У радовима су презентовани подаци о билансима вода у предузећима ВИК Републике Србије са стањем губитака воде, искуства у управљању губицима воде и раду на смањењу губитака у јавно комуналним предузећима у Новом Саду, Београду и Крагујевцу, искуства са увођењем система осматрања и управљања радом система водоснабдевања и контроле губитака воде и др.

Конференција је у организацији Савеза инжењера и техничара Србије одржана 3. јуна 2022. године у Београду. Реализована је у сарадњи са Грађевинским факултетом Београд, ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац и Инжењерском академијом Србије.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

  тел: 011/3230-067,  office@sits.rs

 


Зборник радова
Конференција
"Милан Минић архитекта и сликар, траг у времену"

Зборник радова са Конференције "Милан Минић архитекта и сликар, траг у времену", садржи девет радова који су презентовани на Конференцији, а у којима је приказан животни и радни пут Милана Минића, његова најзначајнија остварења, ангажовање у професионалним асоцијацијама, као и рад његовог сина Оливера и супруге Јелене такође архитеката.

Конференција је, у организацији Савеза инжењера и техничара Србије и Удружења инжењера Полимља, одржана 15. априла 2022. године у Пријепољу.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

  тел: 011/3230-067,  office@sits.rs
   Научна конференција

"Енергетска ефикасност и четврта
индустријска револуција"

Зборник радова са Научне конференције "Енергетска ефикасност и четврта индустријска револуција" садржи осам радова који су презентовани на Конференцији. У радовима је обрађена проблематика везана за енергетску ефикасност и четврту индустријску револуцију у различитим областима инжењерства од машинства, преко електротехнике, саобраћаја, архитектуре, грађевине.

Конференција је одржана 24. децембра 2021. године у организацији Савеза инжењера и техничара Србије и Инжењерске академије Србије.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

  тел: 011/3230-067,  office@sits.rs

Зборник радова
Конференција са међународних учешћем
"Проф. др Вујица Јевђевић, хидролог светског гласа"

Зборник радова са Конференције са међународним учешћем "Проф. др Вујица Јевђевић хидролог светског гласа" садржи 13 радова који су презентовани на Конференцији. Аутори радова су били еминентни стручњаци из земље и иностранства, међу којима и први сарадници и некадашњи докторанти проф. др Вујице Јевђевића. Поред аутора са Грађевинског факултета Универзитета у Београду, из Института за водопривреду „Јарослав Черни“ и фирме Хидропројекат саобраћај, међу ауторима су били и емеритус проф. др Jose Salas, Colorado State University, проф. др Jayantha Obeysekera, Florida International University, проф. др Момчило Маркуш, University of Illinois, др Mogens Dyhr-Nielsen, Данска, емеритус проф. др Giuseppe Rossi, проф. др Bartolomeo Rejtano, University of Catania и др Драгослав Исаиловић, Босна и Херцеговина.

Конференција је у организацији Савеза инжењера и техничара Србије и Удружења инжењера Полимља одржана 16. децембра 2021. године у Прибоју. Суорганизатори Конференције су били Грађевински факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Инжењерска академија Србије и Инжењерска комора Србије.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

тел: 011/3230-067,   office@sits.rs


Зборник радова
42. Међународна конференција
"Водовод и канализација `21"

Зборник радова са 42. Међународне конференције "Водовод и канализација`21" одржане у организацији Савеза инжењера и техничара Србије од 12. до 15. октобра 2021. године садржи 48 радова презентованих на Конференцији.

Радови се баве квалитетом вода, њиховим пречишћавањем, отпадним водама из индустрије, производњом воде, дигитализацијом водоводних система, детекцијом губитака, управљањем цурењем, повећањем ефикасности и др.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

тел: 011/3230-067,   office@sits.rs


Зборник радова
IV Међународна научна конференција
"Савремени трендови и иновације у
текстилној индустрији"

Зборник радова са IV Међународне научне конференције "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији" која се у организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије одржава 16. и 17. септембра 2021. године, садржи 56 радова, који су прошли рецензију и који ће бити презентовани на Конференцији. Аутори радова су из 16 земаља света и исти су свртстани у следеће тематске области: Текстил и текстилне технологије, Дизајн текстила, Менаџмент и маркетинг у текстилној индустрији, и Екологија и одрживи развој у текстилној индустрији. Уредник Зборника је проф. др Снежана Урошевић.

Издавач: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије

casopistekstilnaindustrija@gmail.com  


Зборник радова
Научно стручни скуп
"Ђорђе Радић родоначелник
пољопривреде у Србији"

Зборник радова са Научно стручног скупа "Ђорђе Радић родоначелник пољопривреде у Србији" садржи 12 радова који су прошли рецензију Програмског одбора скупа и презентовани на истом .

Поред радова који се односе на живот и дело др Ђорђа Радића, а који су обухватили живот, рад и просветитељство, његов научно стручни рад, улогу коју је имао у оснивању и раду Земљоделско шумарске школе у Пожаревцу, као и економске погледе Ђорђа Радића у свом времену и данас, у Зборнику су и радови који указују на најновија кретања у пољопривреди у Србији.

Скуп је, у организацији Академијског одбора за село Српске академије наука и уметности и Савеза инжењера и техничара Србије, одржан у САНУ 8. јуна 2021. године.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

тел: 011/3230-067,   office@sits.rs


Зборник радова
XXII YUCORR 2021

Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала у сарадњи са Институтом за хемију, технологију и металургију организовало је међународну конференцију XXII YUCORR 2021.

Конференција се одржана од 13. до 16. септембра 2021. године под покровитељством Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

Зборник радова


Зборник радова
XIII  Научно-стручна  конференција
"Политика и просторни развој на локалном
нивоу: транзиција у Србији и изазови 21-ог века"

Зборник радова са  XIII  Научно-стручнe  конференције "Политика и просторни развој на локалном нивоу: транзиција у Србији и изазови 21-ог века", одржане у организацији Удружења инжењера Београда 28. маја 2021. годинe, садржи 23 рада који су презентовани на Конференцији, као и апстракте још 7 радова. Радови су сврстани по тематским областима: Резилијентност у просторном развоју и перспективе у Србији; Проблеми, организација институција и предлози за деловање; Грађански активизам и просторни развој:политички тренутак или транзиција парадигме; Млади истраживачи.

Издавач: Удружење инжењера Београда

тел: 011/3241-456,    uib_beograd@ptt.rs     


Зборник радова
41. Међународна конференција
"Водовод и канализација `20"

Зборник радова са 8. Међународне конференције "Водовод и канализација`20", која се у организацији Савеза инжењера и техничара Србије одржава од 13. до 16. октобра 2020. године у Краљеву, садржи 42 рада која су прошла рецензију чланова Програмског одбора Конференције и који ће бити презентовани на Конференцији. У радовима је обрађена тематика обухваћена тематиком Конференције: квалитет воде, пречишћавање отпадних вода, водоснабдевање, минихидроелектране, функционисање водоводних и канализационих система у условима пендемије корона вируса и др.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

тел: 011/3230-067,   office@sits.rs


Зборник радова
III Међународна научна конференција
"Савремени трендови и иновације у
текстилној индустрији"

Зборник радова са III Међународне научне конференције "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији" која се у организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије одржава 17. и 18. септембра 2020. године, садржи 47 радова, који су прошли рецензију и који ће бити презентовани на Конференцији. Радове који ће бити презентовани ауторки потписује 103 аутора који долазе из 12 земаља региона и Европе и исти су свртстани у следеће тематске области: Текстил и текстилне технологије, Дизајн текстила, Менаџмент и маркетинг у текстилној индустрији, и Екологија и одрживи развој у текстилној индустрији. Уредник Зборника је проф. др Снежана Урошевић.

Издавач: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије

casopistekstilnaindustrija@gmail.com 


Зборник радова
XII Научно-стручна конференција
"Управљање урбаним развојем, прилагодљив
град и заштита простора и животне средине"

Зборник радова са Конференције, одржане у организацији Удружења инжењера Београда садржи 20 радова који су сврстани у следеће тематске области: Прописи, израда и спровођење планова, постојеће стање, проблеми и прогнозе; Планирање и аспекти заштите простора и животне средине; Предлози за деловање - активности; Млади истраживачи, као и апстракте још осам радова. Зборник садржи и приказе студентских радова, који су током трајања Конференције били изложени. Ради се о радовима студената четврте године Архитектуре Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бања Луци. 

Зборник

Издавач: Удружење инжењера Београда
тел: 011/3241-456,     uib_beograd@ptt.rs 
 


Зборник радова
16. Међународна конференција "Заштита на раду -
приоритет у пословању"

Зборник радова са 16. Међународне конференције "Заштита на раду - приоритет у пословању" која је у организацији Савеза заштите на раду Србије и Здружение за безбедност при работа 28-ми април, Северна Македонија одржана у Охриду од 9. до 12. октобра 2019. године, садржи 44 рада која су презентована на Конференцији. Коорганизатори Конференције били су Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду, Факултет заштите на раду Универзитет у Нишу, Факултет природно техничких наука Универзитет "Гоце Делчев" Штип. Конференција се одржава сваке године и њену организацију подржавају три националне асоцијације које се баве заштитом на раду: из Србије, Северне Македоније и Бугарске.

Издавач: Здружение за безбедност при работа 28-ми април

 


Зборник радова
40.  Међународна конференција
"Водовод и канализација `19"

Зборник радова са 40. Међународне конференције "Водовод и канализација `19" одржане у организацији Савеза инжењера и техничара Србије од 1. до 4. октобра 2019. године садржи 44 рада презентована на Конференцији.

Радови се баве квалитетом вода, њиховим пречишћавањем, рециклажом отпадних вода, производњом воде, санитарним депонијама, водоводима у сеоским насељима, одлагањем комуналног отпада и др.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

тел: 011/3230-067,   office@sits.rs

Зборник


Зборник радова
Међународна научна конференција
IMPEDE 2019

Зборник радова са Међународне научне конференције " Утицај нелегалне изградње, лошег планирања и пројектовања на животну средину - IMPEDE 2019". одржане 10. и 11. октобра 2019. године у Београду садржи 56 радова презентованих на Конференцији.
Конференција је одржана у организацији  Академије инжењерских наука Србије, Међуодељенски одбор за заштиту животне средине, Удружења хемичара и технолога Србије, Шумарског факултета, Инжењерске коморе Србије и Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина.

Издавач: Удружење хемичара и технолога Србије
тел: 
011/3230-455


Зборник радова 
48. Конференција "ВОДА 2019"

Зборник радова са 48 Конференције "ВОДА 2019", која је у организацији Српског друштва за заштититу вода, одржана на Златибору од 04. до 06. јуна 2019. године, садржи 53 рада који су прихваћени од стране Програмског одбора, прошли рецензију и презентовани на Конференцији.

Радови су груписани у четири тематске групе: Водопривредни еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода, Квалитет вода и процеси у природним водама (Површинске воде и седименти; Подземне воде и воде у карсту; Приобалне воде Јадранског мора), Сакупљање и пречишћавање отпадних вода (Утицај отпадних вода на водопријемнике; Савремене методе преичћавања отпадних вода и обраде муља) и Водоснабдевање насеља (Заштита изворишта водоснабдевања; Савремени поступци третмана природних вода у циљу добијања воде за пиће, Квалитет воде испоручене потрошачима). 

Издавач: Српско друштво за заштититу вода
тел:  011/3231-630 office@sdzv.org.rs


Зборник радова
XI Научно стручна конференција
"Бесправна градња, легализација, заштита
урбаних средина, простора, ресурса, 
историјског и културног наслеђа и 
животне средине"

Зборник радова са XI Научно-стручне конференције са међународним учешћем "Бесправна градња, легализација, заштита урбаних средина, простора, ресурса, историјског и културног наслеђа и животне средине" која је у организацији Удружења инжењера Београда одржана 31. маја 2019. године, садржи 20 радова, који су прошли рецензију еминентних стручњака и презентованина Конференцији.

Радови су разврстани по следећим тематским областима: Постојеће стање и спровођење прописа; Проблематика, прогноза и аспекти заштите; Предлози за унапређење; Млади истраживачи.

 Издавач: Удружење инжењера Београда
 тел: 011/3241-456,     uib_beograd@ptt.rs 

 

Зборник радова 
II Међународна научна конференција
"Савремени трендови и иновације
у текстилној индустрији"

Зборник радова са  II  Међународне  научне конференције "Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији", одржане у организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије 17. маја 2019. године, садржи  54 рада, 112 аутора из више  земаља.

Радови су у, Зборнику, обима 428 страна, раздвојени по сесијама тј. како су и презентовани на Конференцији. Сви радови су прошли рецензију еминентних стручњака из предметне области.

Издавач: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије

casopistekstilnaindustrija@gmail.com    


 

Зборник радова
39. Mеђународни стручно-научни скуп
"Водовод и канализација`18"

Зборник радова са 39. Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација `18" који је у организацији Савеза инжењера и техничара Србије одржан од 9. до 12.10.2018. године у Ваљеву, садржи 48 радова који су саопштени на Скупу.

Радови су сврстани по тематским областима и баве се квалитетом воде, управљањем системима водовода и канализације, контролом губитака, пречишћавањен отпадних вода, пројектовањем, изградњом и одржавањем постројења, системом наплате трошкова и другим темама из предметне области. 

Зборник   

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

тел: 011/3230-067,   office@sits.rs    

 


Зборник радова
X Научно-стручна конференција
са међународним учешћем 
"Планирање, интереси, заштита простора и животне средине" 

Зборник радова са X Научно - стручне конференције са међународним учешћем "Планирање, интереси, заштита простора и животне средине", одржане у организацији Удружења инжењера Београда 14. децембра 2018. године, садржи 24 рада који су прошли стручну рецензију и презентовани на Конференцији.
Радови су сврстани по тематским областима Планирање, прописи, израда и спровођење планова, последице, прогнозе и примери; Аспекти заштите простора и животне средине у планирању; Едукација, учешће јавности; Млади истраживачи.

  Издавач: Удружење инжењера Београда

тел: 011/3241-456,    uib_beograd@ptt.rs     Зборник радова 
6. Сајам енергетске ефикасности

Овај Зборник радова обухвата радове по позиву који су саопштени у Пожаревцу, на 6. Сајму енергетске ефикасности, одржаном у организацији Савеза друштава инжењера и техничара гарад Пожаревца, 31. октобра 2018. године.

Зборник радова обједињава савремена знања и искуства домаћих стручњака и прикладан је водич за све оне који желе да се упознају са садашњим стањем коришћења обновљивих извора енергије и трендовима пројектовања и изградње техничких система за добијање енергије из обновљивих извора, као и достигнућима у области енергетске ефикасности. 
Зборник

Издавач: Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца

Тел: 012/543-485, drustvo.htm.po@gmail.com      


Зборник радова
VIII Конгрес савремене индустрије глинених
производа Србије

У издању Удружења "Изградња" публикован је Зборник радова са VIII Конгреса савремене индустрије глинених производа Србије, одржаном у оквиру обележавања 50 година СИГП. Теме које су обрађиване на Конгресу везане су за сировински базу, савремену производњу са новим технолошким процесима, стандардизацију, квалитет и техничку регулативу, примену и могућности шире примене производа од глине, заштиту животне средине и енергетску ефикасност. У оквиру Зборника, обима 265 страна, објављено је 17 радова, као и регистар стручних радова из области цигларске инсустрије публикованих у часопису "Изградња" од 1947. до 2017. године, библиографија стручних скупова, конгреса, саветовања,, симпозијума, округлих столова индустрије глинених производа Србије и Југославије у периоду 1958-2016. година и индекс аутора. 

  Издавач: Удружење "Изградња"

Тел:  011/3243-563, izgradnja@sezampro.rs     


Зборник радова
6 Међународно научно стручно саветовање
"Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија"

Зборник радова са шестог Саветовања садржи 51 рад који је Програмски одбор прихватио за излагање на Саветовању. Првих пет радова су предавања по позиву која обрађују најактуелније теме, а преостали радови су разврстани по следећим тематским групама: Сеизмолошка мерења, сеизмички хазард, микрозонирање и изучавање земљотреса у Србији и окружењу, Теренска и лабораторијска геотехничка испитивања понашања тла и стена под динамичким дејствима, поуке из догођених земљотреса, Анализе грађевинских конструкција изложених деловањима земљотреса, Сеизмичка отпорност постојећих објеката, посебно историјских споменика, Понашање тла, материјала и елемената конструкција под деловањима земљотреса, Интеракција конструкција - темељ-тло, Пасивна и активна заштита конструкција од деловања земљотреса, Санације и ојачања конструкција изложених деловањима земљотреса, Усаглашавање постојећих прописа са европским нормама ЕН 1998 (ЕЦ 8) и друго, Остале тематске области земљотресног инжењерства и инжењерске сеизмологије. 

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
Тел:  011/3241-656, sgisrbije@mts.rs   


Зборник радова
47 Конференција "ВОДА 2018"

Зборник радова са 47 Конференције "ВОДА 2018", која је у организацији Српског друштва за заштититу вода, одржана у Сокобањи од 12. до 14. јуна 2018. године, садржи 67 радова који су прихваћени од стране Програмског одбора, прошли рецензију и презентовани на Конференцији.

Радови су груписани у четири тематске групе: Водопривредни еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода, Квалитет вода и процеси у природним водама, Сакупљање и пречишћавање отпадних вода и Водоснабдевање насеља. 

Издавач: Српско друштво за заштититу вода
тел:  011/3231-630 office@sdzv.org.rs


Зборник радова
Научна конференција
"Савремени трендови и иновације
у текстилној индустрији"

Зборник радова са Научне конференције са међународним учешћем "Саверемени трендови и иновације у текстилној индустрији", одржане у организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије 18. маја 2018. године, садржи  45 радова, 106 аутора из 13 земаља.

Радови су у, Зборнику, обима 430 страна, раздвојени по сесијама тј. како су и презентовани на Конференцији. Сви радови су прошли рецензију еминентних стручњака из предметне области.

Издавач: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије

casopistekstilnaindustrija@gmail.com  


13 БИНА
Београдска интернационална
недеља архитектурe

Тема 13 БИНЕ одржане од 10. до 31. маја 2018. године била је "Од Communis до комуникација и била је посвећена комуникацијама у архитектури, комуницирању архитектуром и ширењу идеја о релацијама у просторима града. Communis значи "заједничко, заједница и делење" а communicare "учинити нешто заједничким". Архитектура и архитекти заступањем јавног интереса, унапређењем заједница и комуникативности поспешују развој простора, друштвених процеса и градова".

 Издавач: Друштво архитеката Београда

тел: 011/3230-059, sas-dab@eunet.rs  


  Зборник радова

7 Међународно научно стручно саветовање
"Геотехнички аспекти грађевинарства"

Зборник радова са 7 Међународног научно стручног саветовања "Геотехнички аспекти грађевинарства", које је у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, одржано од 14. до 17. новембра 2017. године, садржи 62 рада која је Програмски одбор прихватио за излагање на Саветовању. На почетку Зборника штампано је укупно 4 рада по позиву истакнутих стручњака, а остали радови су разврстани у укупно 15 тематских група, које обухватају практично све аспекте геотехнике.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
Тел:  011/3241-656, sgisrbije@mts.rs 


Зборник радова
Саветовање
"Нови материјали и могућности
њихове примене"

Овај Зборник радова обухвата радове по позиву који су саопштени на Саветовању "Нови материјали и могућности њихове примене". Радови аутора обухватају тематске области које се односе на композитне материјале на основи полимера, бетоне високих чврстоћа и нове текстилне материјале. Саветовање је одржано у организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревца и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца.

Издавач: Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца

Тел: 012/543-485, drustvo.htm.po@gmail.com


 

Зборник радова
5 Сајам енергетске ефикасности
Обновљиви извори енергије

Зборник радова са 5 Сајма енергетске ефикасности - Обновљиви извори енергије, који је одржан у Пожаревцу 20. октобра 2017. године, у организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, садржи шест радова по позиву. У усменим саопштењима истакнути стручњаци су представили радове који практично репрезентују већину области из обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности.

Издавач: Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца

Тел: 012/543-485, drustvo.htm.po@gmail.com   


Зборник радова
14 Међународна конференција
"Заштита на раду-Пут успешног пословања"

Зборник радова са 14 Међународне конференције "Заштита на раду - Пут успешног пословања", која је у организацији Савеза заштите на раду Србије одржана на Дивчибарама од 04. до 07. октобра 2017. године, садржи 50 радова који су презентовани на Конференцији.

Конференција је организована у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Факултетом заштите на раду из Ниша и Машинским факултетом, Универзитета Кирило и Методије из Скопља.

Издавач: Савез заштите на раду Војводине
Тел:  066/953-7973, 063/502-136


Зборник радова
47 Конференција ВОДА 2017

Зборник радова са 46 Конференције ВОДА 2017, одржане у организацији Српског друштва за заштиту вода од 06. до 08. јуна 2017. године у Вршцу, садржи 55 радова који су прошли стручну рецензију чланова Програмског одбора и презентовани на скупу.

Радови су разврстани по темтским групама: водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода, квалитет вода и процеси у природним водама, сакупљање и пречишћавање отпадних вода и водоснабдевање насеља. 

Издавач: Српско друштво за заштиту вода
тел: 011/3241-656  


Зборник радова 

10 Међународно стручно научно саветовање
"Оцена стања, одржавање и санација грађевинских
објеката и насеља"

Зборник радова са 10. Међународног стручно научног саветовања "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља", одржаног у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије од 14. до 16. јуна 2017. године у Вршцу садржи 66 радова који су прошли рецензију Програмског одбора и прихваћени за презентовање на саветовању.

 Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
 Тел:  011/3241-656, sgisrbije@mts.rs 

 


Зборник радова
9 Међунарoдна конференција
Total Quality Management
 

Зборник радова са 9 Међународне конференције Total Quality Management, одржане у Београду од 5. до 7. јуна 2017. године, садржи 37 радова који су прошли стручну рецензију и презентовани на Конференцији. Конференција је одржана у организацији Машинског факултета из Београда, а у сарадњи са ЈУСК.

Издавач: Машински факултет,
Јединствено удружење Србије за квалитет
тел: 011/3236-266     

 Зборник радова 
IV Научно стручна конференција
"Саобраћајни и инфраструктурни системи
природни ресурсии еколошки аспект
заштите животне средине"

У Зборнику радова са Конференције "Саобраћајни и инфраструктурни природни и еколошки аспект заштите животне средине", одржане у организацији Удружења ижењера Београда 26. мај 2017. године публиковано је 19 радова који су презентовани на Конференцији. Радови су подељени у четири тематске области: Планирање, прјектовање, изградња, примери из праксе; Аспексти заштите ресурса и простора; Образовање, технологије, учешће јавности организација институција; Млади истраживачи.

Издавач: Удружење инжењера Београда
тел: 011/3241-456,   uib_beograd@ptt.rs   

 


 Зборник радова
"Примена нових материјала у 
технологијама и конструкцијама"

Зборник радова са Саветовања "Примена нових материјала у технологијама и конструкцијама" које је у организацији Друштва хемичара, технолога и металурга Пожаревац и Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, одржано у Пожаревцу 24. новембра 2016. године, садржи 12 радова по позиву који су презентовани на Саветовању. Радовима аутора обухваћене су тематске области које се првенствено односе на композитне материјале на основи полимера и нове текстилне материјале.

Издавач: Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца
тел: 012/543-485, drustvo.htm.po@gmail.com

Текст Зборника можете преузети овде


Зборник радова
"Водовод и канализација `16"

Зборник радова са 37 Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација `16" одржаног у организацији Савеза инжењера и техничара Србије од 11. до 14. октобра 2016. године у Врднику садржи 46 радова.

Радови су сврстани по тематским целинама и баве се проблемима водоснабдевања, заштитом изворишта, примарном прерадом речне воде, пројектовањем и радом постројења за прераду воде, квалитетом воде, губицима воде, методама за редукцију трошкова и повећањем тачности евиденције потрошње, третманом отпадних вода, одржавањем водоводних и канализационих система, методама пречишћавања отпадних вода, као и методама санације цевовода  и др.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

тел: 011/3230-067,   office@sits.rs    


Зборник радова 
"ВОДА 2016"

Зборник радова са 45. годишње конференције о актуленим проблемима заштите водних ресурса "ВОДА 2016", садржи 68 радова. Радови су груписани по следећим тематским групама: Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода, Квалитет вода и процеси у природним водама, Сакупљање и пречишћавање отпадних вода, Водоснабдевање насеља. Конференција је одржана на Златибору од 15. до 17. јуна 2016. године у организацији Српског друштва за заштиту вода.

Издавач: Српско друштво за заштиту вода
тел: 011/3241-656

 


Зборник радова
"Земљотресно инжењерство и инжењерска
сеизмологија"

У Зборнику радова са 5 Међународног научно стручног саветовања "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија" публиковано је 46 радова који су сврстани у неколико тематских области: Сеизмолошка мерења, сеизмички хазард, микрозонирање и изучавање земљотреса у Србији и окружењу; Динамичке анализе грађевинских конструкција изложених деловањима земљотреса; Сеизмичка отпорност постојећих објеката, посебно историјских споменика, поуке из догођених земљотреса; Методе и критеријуми димензионисања конструкција изложених деловањима земљотреса; Понашање материјала и елемената конструкција под деловањима земљотреса.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
Тел  011/3241-656, sgisrbije@mts.rs 


Зборник радова 

"Закони и прописи у свету и код нас у 
области планирања, уређења, изградње
и заштите простора"

У Зборнику радова са VIII Научно стручне конференције, одржане у организацији Удружења инжењера Београда 27. маја 2016. године, публиковани су радови који су прошли рецензију и презентовани на Конференцији.

Радови су разврстани у четири тематске области Конференције: Правни, економски и институционални аспекти; Аспекти заштите и предлози за унапређење; Едукација, учешће јавности, нове технологије, пракса; Млади истраживачи.

Издавач: Удружење инжењера Београда
тел: 011/3241-456,  uib_beograd@ptt.rs  

 


Зборник радова 
"Савремена грађевинска пракса 2016"

Зборник радова са Конференције "Савремена грађевинска пракса 2016" , одржане 26. и 27. маја 2016. године, у организацији Департмана за грађевинарство и геодезију Факултета техничких наука из Новог Сада и Друштва грађевинских инжењера Новог Сада, обухвата радове који су прошли стручну рецензију  и презентовани на скупу. 
Циљ скупа је био упознавање шире јавности са новим европским стандардима, актуелним проблемима у инжењерској пракси, као и могућностима за унапређење пројектовања, извођења и одржавања грађевинских објеката.

Издавач: Факултет техничких наука Нови Сад
alejandra@uns.ac.rs 


БИНА 2016 

11. Београдска интернационална недеља архитектуре

"БИНА 2016 покреће дискусију, износи мишљења, анализира постојећа решења, даје предлоге, иницира решења...БИНА је пратформа сусрета друштва...Архитекте, урбанисти, политичари, економисти, филозофи, социолози, активисти, уметници, дизајнери и новинари разговараће о образовању, истраживању, становању, односу према историји и традицији са намером да се укаже на могућност нових, отворених, интерактивних модела рада, који су заправо већ откривени и чије потенцијале треба унапредити." 

Издавач: Друштво архитеката Београда
тел: 011/3230-059,  sas-dab@eunet.rs  


Зборник радова 
"Водовод и канализација`15" 
  

Зборник радова са 36. Стручно научног скупа "Водовод и канализација`15", одржаног у Вршцу од 13-16.10.2015. године у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, обухвата 34 рада, који су прошли рецензију Програмског одбора скупа.                 

Радови су сврстани по тематским целинама и баве се проблемима водоснабдевања, заштитом изворишта, примарном прерадом речне воде, пројектовањем и радом постројења за прераду воде, квалитетом воде, губицима воде, методама за редукцију трошкова и повећањем тачности евиденције потрошње, третманом отпадних вода, одржавањем водоводних и канализационих система, методама пречишћавања отпадних вода, као и методама санације цевовода  и др.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије

тел: 011/3230-067,  office@sits.rs  

 


Зборник радова
"Геотехнички аспекти грађевинарства"

Зборник радова са 6. Научно стручног међународног саветовања "Геотехнички аспекти грађевинарства", одржаног у Вршцу од 03. до 06. новембра 2015. године, у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије садржи 57 радова подељених у 16 тематских области: Нормативи-технички прописи у грађевинској геотехници у светлу усаглашавања са ЕН стандрадима; Стање геотехнике у нашој земљи и региону; Геотехника у пројектовању и извођењу објеката инфраструктуре; Геотехнички аспекти грађења у урбаним срединама; Истражни радови, карактеристике тла и стена, карактеризација и класификација терена; Модели геоматеријала и нумеричке методе; Предвиђање и резултати осматрања објеката-опсервациони метод; Побољшање тла, армирање, инјектирање, дренаже и друго; Дубоки ископи и тунели; Стабилност косина и клизишта; Шипови дијафрагме и друге технологије фундирања; Геотехника саобраћајница путеви, железнице и аеродроми; Депоније чврстог отпада, еколошки аспекти геотехнике; Микрозонирање и сеизмички ризик; Образовање у области геотехнике, сви нивои образовања кадрова.     

  Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије

тел 011/3241-656


Зборник радова  
3 Сајам енергетске ефикасности
"Обновљиви извори енергије

Зборник радова са 3. Сајма енергетске ефикасности "Обновљиви извори енергије", одржаног у Пожаревцу 11. септембра 2015. године у организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, обухвата десет радова по позиву  који су саопштени на Сајму.

Аутори радова су еминентни стручњаци са више факултета и образовних институција, института и организација које се баве овом облашћу, из Србије и ширег окружења. Зборник радова, у коме су обједињена савремена знања и искуства наших стручњака, је прикладан водич за све оне који желе да се упознају са реалним условима и инжењерским постпупцима приликом припреме, пројектовања и изградње техничких система за добијање енергије из обновљивих извора у светлу реалних, законских и техничких норми. 

Издавач: Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца
Тел: 012/543-485, drustvo.htm.po@gmail.com 


 Зборник радова 

"ВОДА 2015 "

Зборник радова са Конференције "ВОДА 2015", одржане у организацији Српског друштва за заштиту вода од 02. 04. јуна 2015. године на Копаонику, садржи 57 радова које је након прегледа Програмски одбор прихватио за излагање на Конференцији. Радови су груписани по следећим тематским групама: Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода, Квалитет вода и процеси у природним водама, Сакупљање и пречишћавање отпадних вода, Водоснабдевање насеља.

Издавач: Српско друштво за заштиту вода
тел 011/3231-630

 Летња школа урбанизма 2015

Летња школа урбанизма, у организацију Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, одржана је од 14. до 16. маја 2015. године.

Овогодишња једанаеста Школа урбанизма је организована око три тематска блока - плански основи, урбане политике, измене и допуне Закона о планирању и изградњи и Закона о државном премеру и катастру. 

У оквиру Зборника радова А4 формата, обима 250 стр, публиковано је 29 радова који су презентовани у оквиру рада Летње школе урбанизма.

Издавач: Удружење урбаниста Србије
тел: 011/3347-418,
urbanist@eunet.rs   

 


Зборник радова
"Оцена стања, одржавање и санација
 грађевинских објеката и насеља"

Зборник радова са деветог Саветовања "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља", одржаног у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије од 25-29. маја 2015. године, садржи 85 научних и стручних радова, које је Програмски одбор, након рецензирања, прихватио за излагање на Саветовању.

Поред шест уводних реферата, преостали радови су разврстани у девет тематских група које обухватају практично све врсте активности на оцени стања, одржавању и санацији објеката и насеља.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656, mailto:sgisrbije@open.telekom.rs


Зборник радова
"Глобализација, климатске промене и еколошки
аспекти заштите простора у урбаним системима"

Зборник радова са VII Научно стручне конференције са међународним учешћем "Глобализација, климатске промене и еколошки аспекти простора у урбаним системима", одржане у организацији Удружења инжењера Београда, садржи 24 рада који су сврстани у четири тематске области: Законодавни друштвени, економски аспекти; Аспекти заштите простора; Едукације, учешће јавности и примери из праксе и Млади истраживачи.

Актуелно стање у области заштите животне средине и велики утицај климатских промена на планску, пројектну документацију и изградњу објеката, као и на еколошки аспект заштите простора у урбаним системима је био основни мотив одржавања ове Конференције.

 Издавач: Удружење инжењера Београда
тел: 011/3241-456, 
uib_beograd@ptt.rsЗборник радова
"Одводњавање на подручју Браничевског и Подунавског округа"

Овај Зборник радова, обухвата радове по позиву, који су саопштени у Пожаревцу 15. маја 2015. године, на Саветовању на тему ''Одводњавање на подручју Браничаевског и Подунавског округа''.
Радовима аутора, који су представљени у зборнику радова, обухваћене су првенствено тематске области које се односе на: системе за одводњавање на подручју Браничевског и Подунавског округа; коришћење система за одводњавање за потребе наводњавања; проблеми вишка воде и проноса лебдећег наноса у сливу реке Млаве; поплаве и могућности одбране применом нових техничких решења и мера; системи заштите површинског копа Дрмно од прилива подземних и површинских вода; одбранбени системи за заштиту од спољних и унутрашњих вода на подручју Подунавског округа; мелиорациони системи на подручју Браничевског округа.

Издавач: Регионална привредна комора Пожаревац

Комплетан текст Зборника можете преузети овде


Зборник радова
"Унапређење система заштите на раду"

Зборник радова са 11 Националне конференције са међународним учешћем "Унапређење система заштите на раду", одржане од 15. до 18. октобра 2014. године у Пролом Бањи, у организацији Факултета техничких наука и Савеза заштите на раду Војводине, садржи 33 рада.

У Зборнику Б5 формата обима 251 страна публикована су четири пленарна рада и двадесет девет саопштења, која су прошла рецензију Програмског одбора скупа.

Издавач: Савез заштите на раду Војводине
тел: 021/ 421-100
 

 

 


 

Зборник радова
"Водовод и канализација`14"
  

Зборник радова са 35. Стручно научног скупа "Водовод и канализација`14" одржаног у Кладову од 07-10.10.2014. године у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, обухвата 32 рада, који су прошли рецензију Програмског одбора скупа.                 

Радови су сврстани по тематским целинама и баве се проблемима водоснабдевања, заштитом изворишта, примарном прерадом речне воде, пројектовањем и радом постројења за прераду воде, квалитетом воде, губицима воде, методама за редукцију трошкова и повећањем тачности евиденције потрошње, третманом отпадних вода, одржавањем водоводних и канализационих система, методама пречишћавања отпадних вода, као и методама санације цевовода  и др.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије
тел: 011/3230-067,
office@sits.rs

 


 

Зборник радова
ГЕО  2014

У организацији Грађевинског факултета Универзитета у Београду у сардњи са Републичким геодетским заводом и Савезом геодета Србије 15. и 16.05.2014. године одржан је Национални научни скуп ГЕО 2014.

Циљеви скупа су били: Промоција значаја геодетских пројеката за успешну реализацију послова, сагледавање могућности "open source" у геоинформатици и геодезији, сагледавање потреба друштва и других струка за геодетским радовима и могућностима савремених технологија у прикупљању и презентацији података које се захтевају од геодета, модели организациј перманентног образовања геодетског кадра.

Зборник радова   


 

Летња школа урбанизма 2014

Летња школа урбанизма у организацију Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода одржана је од 25. до 27. јуна 2014. године.

Овогодишња десета школа урбанизма је организована око два тематска блока. Први део се односио на актуелне прописе. Други блок се односио на потребе реиндустријализације Србије.

У оквиру Зборника радова А4 формата обима 285 стр. публиковано је 34 рада који су презентовани у оквиру рада Летње школе урбанизма.

Издавач: Удружење урбаниста Србије
тел: 011/3347-418,
urbanist@eunet.rs   

 


 Зборник радова
 II Сајам енергетске ефикасности
   

У Зборнику радова публиковани су радови саопштени на II Сајму енергетске ефикасности, одржаном у Пошаревцу 27. јуна 2014. године на тему "Обновљиви извори енергије".

Сајам је одржан у организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца. Организовање Сајма је имало за циљ да се стручна и шира јавност информише о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије.

Зборник радова, у коме су обједињена савремена знања и искуства наших стручњака, је прикладан водич за све оне који желе да се упознају са реалним условима и инжењерским приступима приликом припреме, пројектовања и изградње техничких система за добијање енергије из обновљивих извора у светлу реалних, законских и техничких норми.  

Издавач: СДИТ Пожаревац
тел: 012/543-485
sditop@open.telekom.rs


Зборник радова 
"ВОДА 2014"
  

Зборник радова са 43. годишње конференције о актуленим проблемима заштите водних ресурса "ВОДА 2014", садржи 68 радова. Радови су груписани по следећим тематским групама: Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода, Квалитет вода и процеси у природним водама, Сакупљање и пречишћавање отпадних вода, Водоснабдевање насеља. Конференција је одржана на Тари од 03. до 05. јуна 2014. године у организацији Српског друштва за заштиту вода.

Издавач: Српско друштво за заштиту вода
тел: 011/3241-656

 


Зборник радова
"Заштита природних ресурса кроз заштиту животне
средине у урбаним системима"      

Поводом 55 година од оснивања Удружења инжењера Београда одржана је VI Научно стручна конференција "Заштита природних ресурса кроз заштиту животне средине у урбаним системима".

Мотив ове Конференције је било актуелно стање у области нерационалне потрошње природних ресурса, непоштовање прописа у областима инжењерског деловања и недовољна информисаност стручне и опште јавности о достигнутим резултатима и инжењерским решењима у области заштите природних ресурса кроз заштиту животне средине првенствено у урбаним системима.

У Зборнику радова са Конференције је публиковано 26 радова систематизованих у три тематске области: Планирање, животна средина и заштита природних ресурса, Социоекономски аспекти и заштита природних ресуса, Едукација, учешће јавности и примери из праксе.

Издавач: Удружење инжењера Београда
тел: 011/3241-456, 
uib_beograd@ptt.rs


Зборник радова
"Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија"

Зборник радова са четвртог међународног научно-стручног саветовања "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија" одржаног од 19. до 21. маја 2014. године, у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, садржи укупно 54. рада. Радови су сврстани у 13 тематских група: Сеизмолошка мерења и изучавања земљотреса у Србији и окружењу; Сеизмички хазард микрозонирање примена савремених информационих технологија; Карактеризација терена, моделирање динамичке интеракције конструкције са тереном; Теренска и лабораторијска опрема и мерења динамичких својстава тла и стена; Динамичке анализе грађевинских конструкција изложених деловањима земљотреса; Сеизмичка отпорност постојећих објеката, посебно историјских споменика, поуке из догођених земљотреса; Методе и критеријуми димензионисања конструкција изложених деловањима земљотреса; Понашање материјала и елемената конструкција под деловањем земљотреса; Интеракција конструкција-темељ-тло; Пасивна и активна заштита конструкција од деловања земљотреса; Санације и ојачања конструкција изложених деловањима земљотреса; Усаглашавање постојећих прописа са европским нормама ЕN 1998; Oстале тематске области, правне и остале мере.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656, mailto:sgisrbije@open.telekom.rs


 Зборник радова
44. Међународни конгрес о грејању, хлађењу и
климатизацији  КГХ
                 

Зборник радова са 44. Међународног конгреса о грејању, хлађењу и климатизацији, одржаног од 04. до 06.12.2013. године у организацији Друштва за грејање, хлађење и климатизацију Србије, садржи 25 радова еминентиних стручњака из ове области.  

Међународни конгрес о грејању, хлађењу и климатизацији одавно је најзначајнији редовни европски годишњи скуп о енергији. Овогодишњи, 44. по реду, одржан је у време растућих потреба за нових технологијама, унапређењима и иновацијама опреме и система за КГХ у циљу повећања енергетске ефикасности.

Главна тема Конгреса је била интегрално пројектовање и градња одрживих здравих зграда нула емисије CO2, енергетска рехабилитација постојећег урбаног грађевинског сектора без угрожавања здравља корисника, а све у циљу постизања одрживости у условима које намеће клима.

Издавач: СМЕИТС
тел 011/3230-041
office@smeits.rs


Зборник радова
Први конгрес металуршког и инжењерства материјала
Југоисточне Европе

Први конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе  одржан је у Београду од 23. до 25. 05. 2013. године и окупио је не само научне и стручне раднике који раде на пољу обраде метала и материјала, већ и све оне који су ангажовани на истраживачким пословима повезаним са производњом, структуром и применом модерних материјала.

У Зборнику радова, обима 462. стране публиковани су радови презентовани на Конгресу, а који се баве широким спектром тема из ове области - будућношћу металске индустрије у земљама Југоисточне Европе, геологијом и минералним потенцијалом за металуршку индустрију, новим индустријским достигнућима, развојем и најновијим трендовима у екстрактивној металургији, новим материјалима, производњом ферозних и неферозних метала, металургијом праха, галванизацијом, корозијом и заштитом материјала, нанотехнологијама, одрживим развојем итд.   

Издавач: Савез инжењера металургије Србије
тел 011/3241-613
info@metalurgija.org.rs  


Зборник радова
"Водовод и канализација`13"  

Зборник радова са 34. Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација`13" одржаног од 15. до 18. октобра 2013. године на Тари садржи 46 радова који су прошли стручну рецензију Програмског одбора скупа и били прихваћени за презентовање.

Радови су сврстани по тематским целинама ибаве су се проблемима  водоснабдевања, заштитом изворишта,  енергетском ефикасношћу у водоводним системима, техничким решењима за проширења водоводних система и рехабилитацијом постојећих система,  квалитетом воде, имплементацијом међунарoдних стандарда у систему водовода и канализације, губицима воде и технологијама за њихово мерење и управљање истим, корозијом цевовода,  третманом отпадних вода, одржавањем водоводних и канализационих система, проблематиком акредитације предузећа у сектору водовода и канализације, као и економско финансијским показатељима  пословања и потребом за реструктуирањем предузећа.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије
тел: 011/3230-067,
office@sits.rs


 

Зборник радова
"Актулени прописи у области безбедности на раду
и могућности унапређења њихове практичне примене"

Овај Зборник радова обухвата радове по позиву који су саопштени на Саветовању  под називом "Актулени прописи у области безбедности на раду и могућности унапређења њихове практичне примене" одржаном у Пожаревцу 30. августа 2013. године.

Зборник радова у коме су обједињена савремена знања и искуства наших стручњака је прикладан водич за све оне који желе да се упознају са стањем безбедности и здравља на раду и примене закона и подзаконских прописа, као и са предлозима за њихове измене и допуне.

 Издавач: Народна техника Пожаревац
 mailto:drustvo.htm.po@gmail.com


Зборник радова
"Геотехнички аспекти грађевинарства"

Зборник радова са Петог научно-стручног међународног саветовања "Геотехнички аспекти грађевинарства" садржи укупно 58 радова које је Програмски одбор прихватио за излагање на Саветовању. На почетку Зборника штампани су радови по позиву истакнутих стручњака, а остали радови су разврстани у укупно 17 тематских група које обухватају практично све аспекте геотехнике: Нормативи-технички прописи у грађевинској геотехници у светлу усаглашавања са ЕН стандардима; стање геотехнике у нашој земљи; геотехника у пројектовању и извођењу објеката инфраструктуре; геотехнички аспекти грађења у урбаним срединама; истражни радови, карактеристике тла и стена, карактеризација и класификација терена; модели геоматеријала и нумеричке методе; предвиђање и резултати осматрања објеката, опсервациони метод; побољшање тла, армирање, ињектирање, дренаже и друго; дубоки ископи и тунели; стабилност косина и клизишта; хидротехнички насипи и насуте бране, шипови, дијафрагме и друге технологије фундирања; геотехника саобраћајница, путеви, железнице и аеродроми; депоније чврстог отпада, еколошки аспекти геотехнике; микрозонирање и сеизмички ризик; образовање у области геотехнике, сви нивои образовања кадрова.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656, mailto:sgisrbije@open.telekom.rs


 

Зборник радова са Сајма енергетске ефикасности

Зборник радова обухвата радове по позиву коју су саопштени на Сајму енергетске ефикасности на тему "Обновљиви извори енергије" одржаном у Пожаревцу 21. јуна 2013. године.

Организовање једнодневног Сајма је имало за циљ да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и ширем подручју.

Зборник радова, у коме су обједињена савремена знања и искуства наших стручњака, је прикладан водич за све они који желе да се упознају са реалним условима и инжењерским приступима приликом припреме, пројектовања и изградње техничких система за добијање енергије из обновљивих извора у свету реалних законских и техничких норми.

Издавач: Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца

тел: 012/531-702, drustvo.htm.po@gmail.com


Летња школа урбанизма 2013

Летња школа урбанизма у организацију Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода одржана је 30. маја и 01. јуна 2013. године.

Овогодишња девета школа урбанизма је организована око два тематска блока. Први део се односио на актуелне прописе. Други блок је имао за циљ да скрене пажњу широког круга стручњака на велике пројекте којима се приступа у Србији.

У оквиру Зборника радова А4 формата обима 340 стр. публиковано 35 радова који су презентовани у оквиру рада Летње школе урбанизма.

Издавач: Удружење урбаниста Србије
тел: 011/3347-418,
urbanist@eunet.rs


Зборник радова
"Вода 2013"

Настављајући дугогодишњу традицију Српско друштво за заштиту вода је организовало 42. по реду годишњу конференцију о актуелним проблемима заштите водних ресурса од загађења у циљу њиховог ефикасног и одрживог кортишћења.

Конференција је одржана у Перућцу од 04. до 06. јуна 2013. године.

Зборник радова са конференције "Вода 2013" садржи укупно 70 радова које је Програмски одбор, након прегледа, прихватио за излагање на Конференцији.

Радови су груписани по следећим тематским групама: водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода, квалитет вода и процеси у природним водама, сакупљање и пречишћавање отпадних вода, водоснабдевање насеља.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656,
sgisrbije@open.telekom.rs


БИНА
8. Београдска интернационална недеља архитектуре

Недеља архитектуре је покренута од стране организатора уз веру да вредности које ствара и промовише архитектура воде остварењу бољег животног окружења и културном уздизању друштва.

Критеријум за стварање садржаја Недеље архитектуре није било пуко улепшавање стварности безбројним новим објектима већ трагање за одговорима на проблеме са којима се свакодневно суочавамо.

Издавач: Друштво архитеката Београда
тел: 011/3230-059,
sas-dab@eunet.rs   


Зборник радова
"Оцена стања, одржавање и санација
грађевинских објеката и насеља"

Специфични геотехнички и сеизмолошки проблеми наше земље и Балкана, социо-економски односи у друштву и други фактори довели су до заостајања за развијеним земљама у области третмана постојећег градитељског фонда. То је наметнуло потребу развоја методологија за процену стања постојећих објеката и насеља уз укључивање оптимизационих и информационих система у ове области. Уочавајући сложеност и актуелност наведене проблематике Савез грађевинских инжењера Србије је од 1999. године, сваке друге године организовао саветовања посвећена тематици оцене стања, одржавања и санације грађевинских објеката.

Зборник радова са осмог саветовања садржи укупно 79 научних и стручних радова, које је Програмски одбор након рецензирања прихватио за објављивање у Зборнику. Поред три уводна реферата радови су сврстани у осам тематских група које обухватају практично све активности на оцени стања, одржавању и санацији објеката и насеља.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656,
sgisrbije@open.telekom.rs

 


Бијенале у Венецији
13.  Међународна изложба архитектуре

На Конкурс за рад који ће представљати Републику Србију на 13. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2012. године, стигло је 34 рада.

Коначна одлука Савета бијенала/жирија је била да рад под именом "ЈЕДАН:СТО" буде изабран за представљање Републике Србије на Венецијанском Бијеналу 2012. године, као рад који према датим критеријумима и додатним сугестијама Савета Бијенала највише одговара овогодишњој теми "Common Ground".

У каталогу су дати радови који су приспели на конкурс.

Издавач: Удружење архитеката Србије
тел: 011/3230-059,
sas-dab@eunet.rs   


Зборник радова
"Примена савремених материјала у
технологијама и конструкцијама"

Овај Зборник обухвата радове по позиву који су саопштени на Саветовању "Примена савремених материјала у технологијама и конструкцијама" одржаном у Пожаревцу 30. новембра 2012. године.

Друштво хемичара,  технолога и металурга Пожаревац у сарадњи са Народном техником иницирало је предлог о одржавању стручног скупа под наведеним називом са идејом да се ова тема обради са више аспеката. На саветовњу су презентоване компративне предности савремених материјала у односу на класичне материјале са становишта постизања оптималних особина, економичности израде и могућности примене у модерним технологијама и конструкцијама.

Издавач: Друштво хемичара, технолога и металурга Пожаревац
тел:
drustvo.htm.po@gmail.com


  Зборник радова
" Водовод и канализација`12"

Зборник радова са 33. стручно научног скупа "Водовод и канализација`12" одржаног у Вршцу од 09-12.10.2012. године у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, обухвата 35 радова, који су прошли рецензију Програмског одбора скупа.

Радови су сврстани по тематским целинама и баве се проблемима водоснабдевања, заштитом изворишта, примарном прерадом речне воде, пројектовањем и радом постројења за прераду воде, квалитетом воде, губицима воде, методама за редукцију трошкова и повећањем тачности евиденције потрошње, третманом отпадних вода, одржавањем водоводних и канализационих система, методама пречишћавања отпадних вода, као и методама санације цевовода  и др.

Издавач: Савез инжењера и техничарa Србије
тел: 011/3230-067,
office@sits.rs

 


Летња школа урбанизма 2012.

Осма Летња школа урбанизма, у организацији Удружења урбаниста Србије, одржана је на Тари од 29. до 31. маја 2012. године.

Теме овогодишње Летње школе урбанизма су биле: Нови инструменти планирања простора у тржишним условима и процена вредности непокретности. Са укључивањем геодезије и финансијске струке у рад летње школе укључене су нове компоненте у мултидисциплинарном приступу урбанизму. Летња школа постепено добија карактер међународног научно стручног скупа.

У Зборнику радова, обима 420 стра А4 формата, публиковано је 48 радова, који су подељени у две тематске целине.

Издавач: Удружење урбаниста Србије
тел:011/3347-418,
urbanist@eunet.rs


 Зборник радова "Вода 2012"

Зборник радова са 41. Конференције о актуелним проблемима коришћења и заштите вода - "Вода 2012", одржане од 5. до 7. јуна 2012. године у организацији Српског друштва за заштиту вода, садржи укупно 61 рад који је Програмски одбор након прегледа прихватио за излагање на Конференцији. Радови су груписани по тематским групама: Водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода; Квалитет вода и процеси у природним водама; Сакупљање и пречишћавање отпадних вода и Водоснабдевање насеља. По устаљеном обичају СДЗВ аутори су се сами опредељивали за тему о којој ће писати, тако да радови у овом Зборнику на неки начин одсликавају тренутно стање у области коришћења и заштите вода од загађења у Србији и региону. Од актуелних тема које су нашле своје место у радовима овог Зборника посебно истичемо преглед актуелних хидрометеоролошких параметара у Србији, проблематику организације и рада водопривреде, актуелну проблематику квалитета вода и седимената, савремене методе каналисања и третмана отпадних вода и савремене методе припреме воде за пиће.

Издавач: Српско друштво за заштиту вода
тел: 011/3241-656,
sgisrbije@open.telekom.rs


Зборник радова
"Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија"

Зборник радова са трећег Саветовања "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија" одржаног од 22. до 24. маја 2012. године, у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, садржи укупно 49 радова. Радови су разврстани у 14 тематских група: Сеизмолошка мерења и изучавања земљотреса у Србији и окружењу; Сеизмички хазард микрозонирање примена савремених информационих технологија; Карактеризација терена, моделирање динамичке интеракције конструкције са тереном; Теренска и лабораторијска опрема и мерења динамичких својстава тла и стена; Динамичке анализе грађевинских конструкција изложених деловањима земљотреса; Сеизмичка отпорност постојећих објеката, посебно историјских споменика, поуке из догођених земљотреса; Методе и критеријуми димензионисања конструкција изложених деловањима земљотреса; Понашање тла и стенских маса под деловањем земљотреса; Понашање материјала и елемената конструкција под деловањем земљотреса; Интеракција конструкција-темељ-тло; Пасивна и активна заштита конструкција од деловања земљотреса; Санације и ојачања конструкција изложених деловањима земљотреса; Усаглашавање постојећих прописа са европским нормама ЕN 1998; Oстале тематске области, правне и остале мере.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656,
mailto:sgisrbije@open.telekom.rs


Зборник радова
"90.000 хектара нових шума и пољозаштитних
појасева до 2020. године"

Зборник радова са Округлог стола на тему "90000 хектара нових шума и пољозаштитних појасева до 2020. године", одржаног у септембру 2011. године у организацији Удружења шумарских инжењера и техничара Србије, обухвата 30 радова еминентиних стручњака из ове области.

Простор Србије угрожен је јаким негативним утицајима водне ерозије и еолске ерозије што за последицу има смањење пољопривредне производње уз повећан степен ризика. Недовољна је шумовитост у поједининм подручјима изворишта површинских и подземних вода, а тиме је повећана неравномерност отицања. Увећање шумовитости је једна од основних претпоставки очувања и заштите флоре и фауне.

Издавач: Удружење шумарских инжењера и техничара Србије  
тел: 011/3232-327, mailto:sumarstvo@open.telekom.rs


Тематски Зборник радова
"Енергетска ефикасност железнице у функцији одрживог развоја"

Рационална употреба енергије и повећање енергетске ефикасности су данас кључни елементи енергетске политике великог броја земаља, али и кључни елементи одрживог развоја. Значај тога је препознат и од стране АД Железнице Србије које су у сарадњи са Научно стручним друштвом за заштиту животне средине Србије "Ecologica", Агенцијом за енергетску ефикасност Владе Републике Србије и др. организовали Међународну научну конференцију "Енергетска ефикасност железнице у функцији одрживог развоја", која је одржана 17. и 18. новембра 2011. године у Београду.
У Тематском збоднику радова са ове Конференције, чији је уредник проф. др Лариса Јовановић, су публикована 24 рада, која су пришла одговарајуће рецензије и била презентована на Конференцији.

Издавач: Ecologica, тел 011/ 3244-248, е-маил: ecologica@open.telekom.rs


Зборник радова
"Геотехнички аспекти грађевинарства"

Савез грађевинских инжењера Србије, заједно са Српским друштвом за механику тла и геотехничко инжењерство, Институтом ИМС ад, Саобраћајним институтом ЦИП и АД Путеви Ужице уз подршку Министарства за просвету и науку Републике Србије организовао је од 01. до 03. новембра 2011. године четврто Саветовање "Геотехнички аспекти грађевинарства".

Зборник радова са четвртог Саветовања садржи укупно 73 рада, која је Програмски одбор прихватио за излагање на Саветовању. Радови су разврстани у укупно 16 тематских група које обухватају практично све аспекте геотехнике.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656

 


Зборник радова
"ВОДА 2011"

Настављајући дугогодишњу традицију Српско друштво за заштиту вода је и ове године организовало јубиларну четрдесету по реду годишњу конференцију о актуелним проблемима заштите водних ресурса од загађења у циљу њиховог ефикасног и одрживог коришћења. Конференција је одржана на Златибору од 07. до 09. јуна 2011. године.

Зборник радова конференције "Вода 2011" садржи 82 рада који су груписани по следећим тематским групама: водопривредни, еколошки и организациони аспекти коришћења и заштите вода, квалитет вода и процеси у природним водама, сакупљање и пречишћавање у отпадним водама и водоснабдевање насеља.   

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656


Зборник радова
"Оцена стања, одржавање и санација
грађевинских објеката и насеља "

Зборник радова са седмог саветовања "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља" одржаног у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије од 09. до 11. маја 201. године на Златибору, садржи 89 научних и стручних радова које је програмски одбор након рецензирања прихватио за излагање и публиковање. Радови су разврстани у осам тематских група које обухватају практично све врсте активности на оцени стања, одржавању и санацији објеката и насеља.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656


Зборник радова
Водовод и канализација`09 

У огранизацији Савеза инжењера и техничара Србије, од 07. до 10. октобра 2009. године у Дрвенграду, одржан је 30 стручно научни скуп "Водовод и канализација `09".

У Зборнику радова, обима 244 стр, публиковани су научни и стручни радови који су презентовани на скупу, а у којима су синтетисана најновија сазнања из ове области, до којих се дошло, како научно - истраживачким радом, тако и практичном активношћу.

Издавач: Савез инжењера и техничара Србије
тел: 011/3230-067, е-маил:
office@sits.rs  

  


Зборник радова
Органска производња - стање и перспективе

Удружење инжењера прехрамбене струке и Институт за прехрамбене технологије, у сарадњи са Савезом пољопривредних инжењера и техничара Србије и Удружењем инжењера пољопривреде и прехрамбене технологије одржали су 02.07.2009. године саветовање на тему: Органска производња  - стања и перспективе.

У Зборнику радова са Саветовање налазе се стручни и научни радови презентовани на истом.

Издавач: Удружење инжењера прехрамбене струке Србије
тел: 011/3030-119,
spitj.udruzenje@gmail.com

 


Летња школа урбанизма
Место и улога учесника у новом Закону о планирању и грађењу као и Закону о државном премеру и катастру непокретности  

Летња школа урбанизма у организацији Удружења урбаниста Србије, ове године одржана је по пети пут. Поред Салона урбанизма Школа је постала је најзначајнија стручна манифестација УУС.

Суорганизатор овогодишње Школе урбанизма био је Републички геодетски завод.

У Зборнику радова штампано је 30 саопштења припремљених за Летњу школу 2009.

Издавач: Удружење урбаниста Србије
тел: 011/3247-418
urbanist@eunet.rs


Зборник радова
Оцена стања, одржавање и санација грађевинских
објеката и насеља

Шесто научно - стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља" у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, одржано је на Дивчибарама од 19. до 21. маја 2009. године.

У Зборнику радова са Саветовања публиковано је 108 радова који су рецензирани и сврстани по тематским областима.

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656

 


Зборник радова
XI YUCORR 

XI YUCORR, Конференција са међународним учешћем "Сарадња истраживача различитих струка у области корозије и заштите материјала" у организацији Савеза инжењера за заштиту материјала Србије, Инжењерског друштва за корозију и Института за хемију, техннологију и металургију, одржана је од 17. до 20. маја 2009. године у хотелу "Оморика" Тара.

У Зборник радова са Конференције су публиковани у интегралном облику сви прихваћени и рецензирани радови.

Издавач: СИТЗАМС, тел:011/3230-028,
е-маил:
sitzams@eunet.rs


Књига апстраката 
Међународна научна конференција
"Глобализација и животна средина"

Међународна научна конференција "Глобализација и животна средина" у организацији Научно - стручног друштва за заштиту животне средине Србије "ECOLOGICA" одржава је у Београду од 22. до 24. априла 2009. године. За скуп је пријављено 149 радова еминентних стручњака из ове области из земље и иностранства, чији су апстракти публиковани у Књизи апстраката.

Издавач: Ecologica, тел 011/ 3244-248,
е-маил:
ecologica@open.telekom.rs

 


Зборник радова
37. конференција "Вода 2008"

37. Конференција "Вода 2008" у организацији Српског друштва за заштиту вода у сарадњи са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" одржана је у Матарушкој Бањи, од 3. до 6. јуна 2008. године. 85 радова штампаних у Зборнику радова са Саветовања одсликавају тренутно стање у области коришћења и заштите вода од загађења у Србији и региону. Радови су груписани по тематским групама:

Структура стручних профила аутора је разнолика, што одговара тежњи СДЗВ да се проблеми заштите вода посматрају мултидисциплинарно, чиме се доприноси побољшању сагледавања и решавања проблема.

Издавач: Српско друштво за заштиту вода
тел 011/3241-656


Зборник радова
29. стручно - научни скуп
"Водовод и канализација `08"

29. Стручно - научни скуп "Водовод и канализација 09" у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је на Златибору од 06. до 09. октобра 2008. године. У Збронику радова са скупа су публиковани радови еминентних аутора из ове обласни, који су презентовани на скупу.

Издавач: Савез инжењера и техничара Србије
тел: 011/3230-067, е-маил:
office@sits.rs

 

 


Зборник радова
1. научно стручно саветовање
"Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија"

1. научно - стручно саветовање "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија", у организацији Савеза грађевинских инжењера Србије, одржано је у Сокобањи, од 13. до 16. маја 2008. године. Наша земља спада у сеизмички активна подручја, па се при пројектовању и грађењу објеката различите намене морају применити прописи и методологије којима се обезбеђује њихова сеизмичка отпорност. Циљ овог Саветовања је био да се у овој области створе услови за доношење Документа са националним параметрима и усвајање Европских норми и пратеће регулативе које важе у земљама Европске уније, као и да се омогући широка размена искуства и методологија рада стручњака који се баве овом проблематиком. Зборник радова садржи укупно 51 рад који су сврстани у 12 тематских група.  

Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел 011/3241-656


Зборник радова
28. стручно научни скуп "Водовод и канализација `07"

28. стручно научни скуп "Водовод и канализација `07", у организацији Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је на Тари од 16. до 19. октобра 2007. године. У Зборнику радова се налазе радови стручњака из ове области, из Србије и земаља из окружења, у којима су презентована најновија достигнућа и резултати и решења до којих се дошло у пракси.

Издавач: СИТС, +011/3230-067
sits@beotel.rs

    


Зборник радова
Први српски конгрес о теоријској и примењеној механици

У Зборнику радова са Првог српског конгреса о теоријској и примењеној механици, налазе се радови презентовани на Конгресу одржаном од 10. до 13. априла 2007. године. Радови чији су аутори еменинетни сртучњаци из земље и света презентују најсавременија достигнућа на пољу механике. У Зборнику радова, обима 1200 страница, начазе се радови на енглеском језику, подељени у десет поглавља, као и посебан омаж великом српском научнику Милутину Миланковићу који је дао огроман допринос развоју механике и астрофизике.

Издавач: Српско друштво за механику 
тел/фаx : 011/3242 273
ssm@sf.bg.ac.rsЗборник радова
Конференција са међународним учешћем: 
Природни ресурси – основа туризма

Конференција, чији је организатор Друштво за ширење и примену науке и праксе у заштити животне средине «Ecologica» је за свој основни циљ имала да укаже на значај природних ресурса за развој туризма у нашој земљи. Програм конференције је обухватио целокупну проблематику унапређења квалитета и заштите ресурса. Радови презентовани на конференцији су у Зборнику сврстани у целине :

Издавач: Ecologica, тел 011/ 3244-248, е-маил: ecologica@open.telekom.rsЗборник радова
4 Балканска конференција о металургији

Четврта Балканска конференција о металургији, у организацији Балканске уније за металургију и Савеза инжењера металургије Србије, одржана је од 27. до 29. септембра 2006. године на Златибору. Основни циљ конференције, која је окупиле еминентне стручњаке и научне раднике из ове области, је био да презентује резултате научних истраживања и перспективе ове гране индустрије у земљама Југоисточне Европе. 

Издавач: Савез инжењера металургије Србије, тел 011/3241-613

 

 

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs