Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2021
година LXXVI No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. НЕНАД ФИЛИПОВИЋ, ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ, МАГДАЛЕНА СТЕВАНОВИЋ

Утицај стабилизатора на физичкохемијска својства наночестица селена добијених хемијском редукцијом

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. АНАСТАСИЈА МАРТИНЕНКО, ВЕСНА ЈЕВРЕМОВИЋ, ПЕТКО ВРАНИЋ, ЈОВАН ПОПОВИЋ, МАРКО ПЕЈИЋ

 Статистички тестови и њихова примена у геодезији

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. ДАМИР БАРАКОВИЋ, КАСИМ МОДРИЋ, ВЛАДИМИР СИМИЋ

  Приказ резерви лежишта мрког угља у басену „Бановићи“ у складу са стандардом за извјештавање ПЕРЦ

МАШИНСТВО 

4.  ТАТЈАНА ШИБАЛИЈА, САЊА ПЕТРОНИЋ

The Comparison of Metaheuristic Algorithms in Parametric Optimization of Laser-Based Processes

5. ЈЕЛЕНА ПИСАРОВ, GYULA MESTER

The Use of Autonomous Vehicles in Transportation

6. ДРАГАН ПАНТЕЛИЋ, РАДЕ ВАСИЉЕВИЋ

Enhancing the Performances of the Abrasive Circular by Designing a Pneumatic System for Automatic Control of Workpiece Clamping and Tool Auxiliary Motion

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. ВЛАДИМИР МАТИЋ, ДРАГАН МИТИЋ, ЖАРКО МАРКОВ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, ВЕРИЦА МАРИНКОВИЋ-НЕДЕЛИЦКИ

Traffic Capacity Improvement Factor when VAMOS Technique is Applied

САОБРАЋАЈ

8.  МЛАДЕНКА БЛАГОЈЕВИЋ, ПРЕДРАГ РАЛЕВИЋ

Редефинисање броја јединица поштанске мреже према алтернативном сценарију

9. МИЛИЦА ЖАРЕВАЦ БОШКОВИЋ, ДРАГАН РАЈКОВИЋ, МАРИЈА ЛАКИЋЕВИЋ

Creative Work Environment as a Factor of Innovations in Transport Companies in the Republic of Serbia

МЕНАЏМЕНT 

10. МИЛЕНКО АДАМОВ, СИНИША СРЕМАЦ, МИЛОШ КОПИЋ, ГОРДАН СТОЈИЋ

Приказ оквира за управљање ризиком у копненом транспорту опасне робе

11. МИЉАН ЛЕКОВИЋ

Historical Development of Portfolio Theory 

12. ИВАН МИЛОЈЕВИЋ, НИКОЛА МИЛАНОВИЋ, МИЛОШ МИЉКОВИЋ

 Менаџмент процеса ревизије набавки 

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

13.  МИОДРАГ СТРАК, РАЈНА ЛЕЧИЋ

Организација рада са клијентима у ванредним условима COVID-19 уз помоћ програмирања са ограничењима

 14. ИГОР МИЛОВИЋ

Стандардизација у области зелене градње – зграде готово нулте енергије nZEB (Nearly Zero-Energy Buildings)

15. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

Cyber Technologies in Organized Crime Investigations 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs