Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2022
година LXXVII No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. КАТАРИНА АЛЕКСИЋ, СМИЉА МАРКОВИЋ

Перовскитне соларне ћелије: Досадашњи развој и перспективе

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 2. ВУЈАДИН СТАНОЈКОВИЋ, САША БАКРАЧ, ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ, ВАЛЕНТИНА РАДОЊИЋ

Обрада података прикупљених беспилотним аерофотограметријским системима

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. МЕРИМ АЛИЧИЋ, ИЗУДИН ДЕЛИЋ, ЗАКИР ШАБИЋ, АЛМИС АЛИЧИЋ

 Ефекти изградње ФН електрана у производним погонима Рудника угља „Крека“ у Тузли

МАШИНСТВО 

 4. ВИДОЈЕ КАСАЛИЦА, СЛАВЕНКО СТОЈАДИНОВИЋ, СРЂАН ЖИВКОВИЋ

Један приступ развоју дигиталног мерног близанца на бази нумерички управљане мерне машине    

5. АЛМИС АЛИЧИЋ, МЕРИМ АЛИЧИЋ

Паметни хируршки инструменти код минимално инвазивних оперативних захвата 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

6. МИРКО ТРАПАРИЋ, ЗОРАН МИЉАНИЋ

Реконструкција побудног система хидроагрегата на погону ХЕ Требиње 1

САОБРАЋАЈ

 7. ЂУРЂИЦА СТОЈАНОВИЋ, ВУКАШИН МАРИЋ

 Развој савремене шпедиције у Србији – делатност старија од Кнежевине Србије     

8. НИКОЛА ИЛИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ

Стопе генерисаног саобраћаја различитих врста објеката у  урбаној средини 

9. СЛОБОДАН МИШАНОВИЋ

Трендови и перспективе примене аутобуса на електрични погон у градовима Европе и света

 МЕНАЏМЕНT 

10. АЛЕКСАНДРА ГАЈОВИЋ

Могућности примене модела 7С у малом прерађивачком предузећу

11. ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ, ПЕТАР СТАНИМИРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ВРАТОЊИЋ ГЛИГОРИЈЕВИЋ

Значај пројеката дигиталне трансформације у пољопривреди и изазови њихове оцене оправданости
 

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

12. STANISLAV LISSE

Шта је пословна стратегија и зашто је важна?     

13. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ, ИВАНА ЈАНКОВИЋ

Line Heat Detectors and Their Appliance in the Case of Auto Parking Garage

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs