Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2012
година LXVII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ЈЕЛЕНА ЛАМОВЕЦ, ВЕСНА ЈОВИЋ, ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ, МИЛОШ ВОРКАПИЋ, ВЕСНА РАДОЈЕВИЋ, РАДОСЛАВ АЛЕКСИЋ
Микромеханичка својства композитних система формираних електрохемијским таложењем филмова никла и бакра на различитом подлогама

2. ЉИЉАНА РОЖИЋ, ТАТЈАНА НОВАКОВИЋ, СРЂАН ПЕТРОВИЋ, ЗОРИЦА ВУКОВИЋ, ДРАГОМИР СТАНИСАВЉЕВ
Својства адсорбенса добијеног активацијом бентонита на конвенционалан начин и у микро таласном пољу

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. УРОШ ВЕСИЋ
Утицај гаражирања возила на пројектовање и реализацију стамбено-пословних објеката за тржиште

  РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ, ВЕСНА НИКОЛИЋ, ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ, ДАЛИБОР МАРИНКОВИЋ, ЗОРАН ПОПОВИЋ
 Пратећи еколошко-економски ефекти металуршких и рударских депонија

5. СРЂАН КОСТИЋ, НЕВОЈША ВАСОВИЋ
Spring –block model of scaling laws for seismicity in Serbia

МАШИНСТВО

6. ЗЛАТА БРАЦАНОВИЋ
Прилог истраживања ваљаности термостартера дизел мотора

7. ЖЕЉКО СТОЈАНОВИЋ, МИЛАН ТОПЛИЧЕВИЋ, САЊА РИСТИЋ
Аспекти дефектроскопије у инспекцији компоненти железничке инфаструктуре

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

8. МИЛАН ИВАНОВИЋ, ДРАГАН ПОПОВИЋ САША МИНИЋ
Рачунарски програм за управљање напонима генератора у реалном времену

9. ДРАГАН МИТИЋ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, ЖЕЉКА ТОМИЋ
Израчунавање нивоа поверења за пројектовани систем у функцији предвиђене вероватноће грешке

10. ЖАРКО МАРКОВ, АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, ДРАГАН МИТИЋ
О неким добрим решењима класичне телефонске технике (други део)   

САОБРАЋАЈ

11. ЈЕЛЕНА РУСОВ
Хаб локацијски проблеми: Осврт на моделе и методе за њихово решавање

12. МИЛОШ ВОДОГАЗ, НЕМАЊА НЕДЕЉКОВИЋ
Утицај конфлктног тока на возила у левом скретању на сигналисаним раскрсницама

МЕНАЏМЕНТ

13. МИЛАН ТОМИЋ, ВЛАДЕТА ЧОЛИЋ, МИРКО ПАНИЋ, ЂОРЂЕ ЈАНЧЕВ
Адхократско-пројектни приступ пројектовању организације

14. БРАНКО БОЖИЋ, ДРАГАНА МИЛИЋЕВИЋ
Планирање одрживог развоја јединице локалне самоуправе у Републици Србији

15. ЈЕЛЕНА ПРЕМОВИЋ, ЉИЉАНА АРСИЋ, АГНЕШ БОЉЕВИЋ
Учешће организације као резултат менаџерске револуције

16. СМИЉАНА МИРКОВ, МАРИЈА МАТОТЕК, МАРИЈА РУНИЋ РИСТИЋ
Организацијска моћ инжењера у савременом српском друштву

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

17. АЛЕНКА МИЛОВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ БЈЕКИЋ, БРАНКО КОПРИВИЦА, САЊА АНТИЋ
Преглед стандарда из области енергетске ефикасности електомоторних погона

18. ДРАГАНА МРКШИЋ, БРАНКИЦА БОКАН
Месо и производи од меса у функцији здравља

19. АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ
Оцена еквивалентног нивоа буке на основу статитстичких нивоа Л10, Л50, Л 90  

 

    
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs