Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА БЕОГРАДА

 ИСТОРИЈАТ УДРУЖЕЊА ИНЖЕЊЕРА БЕОГРАДА  И РУКОВОДСТВО АСОЦИЈАЦИЈЕ

На подручју Србије и Београда више од 148 година постоји техничка интелигенција – инжењери и техничари који су организовали своје сталешке савезе, удружења, друштва и секције, градили људска станишта за рад и битисање, истовремено обезбеђујући све људске потребе – средства за производњу и потрошњу.

Удружење инжењера Београда је формирано 5. фебруара 1959. године, на иницијативу Савеза инжењера и техничара Србије, институисаног кроз организоване активности инжењерско – техничких организација. То је дуг период у трајању и раду било које стручне асоцијације, па и Удружења инжењера Београда - скраћено УИБ (раније Савеза друштава инжењера и техничара Београда). Удружење инжењера Београда је основано као добровољна, невладина, непрофитна, стручна, интересна, професионална, ванстраначка организација инжењера Београда, заснована на личном опредељењу и учлањењу чланова и отворена за сарадњу са другим удружењима и Савезима, научно-стручним организацијама, привредним друштвима и институцијама  на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду.

Основни циљеви и задаци УИБ-а су:

Територијално рад Удружења је ограничен на подручје Београда, одакле су технички кадрови и техничка интелигенција, поред још невеликог броја градова у Србији били носиоци активности раних инжењерско – техничких организација и касније Савеза, односно Удружења. Удружење функционише на основу рада, односно слободног удружења различитих инжењерских струка, организованих кроз своје секције. Удружење има свој Статут, Скупштину, Управни одбор, Надзорни одбор, Суд части, и др. неопходна нормативна и управна акта.

По периодима рада Удружења, састав дела руководећих органа (председник, потпреседници, секретари) је био следећи:

1960 – 1961.

Председник:         Вељко Видаковић, дипл.инж.

Потпредседници:  Миленко Јовакарић, дипл.инж. и

                           Андрија Менделсон, дипл.инж.

Секретари:          Милојко Чикара, дипл.инж. и

                           Наташа Васовић, дипл.инж.

1961– 1962.

Председник:         Вељко Видаковић, дипл.инж.

Потпредседници:  Момир Кушић, дипл.инж. и

                           Стеван Чокан, дипл.инж.

Секретари:          Милојко Чикара, дипл.инж. и

                           Владимир Стевановић, дипл.инж.

1962– 1966.

  Председник:         Стеван Чокан, дипл.инж.

Потпредседници:  Вељко Видаковић, дипл.инж. и

                           Вук Радевић, дипл.инж.     

Секретари:          Марко Лековић, дипл.инж. и

                           Владимир Стевановић, дипл.инж.

1966– 1970.

  Председник:         Живота Перишић, дипл.инж.

Потпредседници:  Јован Тодоровић, дипл.инж. и

                           Момир Бабовић, дипл.инж.                       

Секретари:          Мирко Жагар, дипл.инж. и

                           Александар Комненовић, дипл.инж.

1970 – 1978.

  Председник:         Александар Комненовић, дипл.инж.

Потпредседници:  Живота Перишић, дипл.инж.

                           Јован Тодоровић, дипл.инж.          

Секретар:            Мирко Жагар, дипл. инж.            

1978– 1984.

Председник:         Жарко Војиновић, дипл.инж.

Потпредседници:  Радослав Драгач, дипл.инж. и

                            Бранислав Гајић, дипл.инж.                      

Секретари:           Владимир Симић, дипл. инж. и

                            Александар Комненовић, дипл.инж.

1984– 1989.

Председник:         Крешимир Мартинковић, дипл.инж.

Потпредседници:  Раде Башовић, дипл.инж. и

                            Шпиро Поповић, дипл.инж.                      

Секретар:             Владимир Симић, дипл. инж.         

1989– 1994.

  Председник:         Бранко Докмановић, дипл.инж.

Потпредседници:  Раде Башовић, дипл.инж.     и

                           Мирољуб Беочанин, дипл.инж.                

Секретар:            Вера Краинчанић, правник

1994– 1998 .

  Председник:         Војин Грковић, дипл.инж.

Потпредседници:  Миша Ивановић, дипл.инж. и

                            Владета Вујанић, дипл.инж.                      

Секретар:             Вера Краинчанић, правник

1998 – 2009.

Председник:         Владета Вујанић, дипл.инж.

Потпредседници:  Весна Златановић - Томашевић, дипл.инж.      

                              Бранислав Божовић, дипл.инж.                

Секретар:             Вера Краинчанић, правник

2009 – 2014.

Председник:        проф. др Весна Златановић - Томашевић, дипл.инж.

Потпредседник:   мр Новица Стевановић, дипл.инж.

Секретар:           Вера Краинчанић, правник

2014 – и даље

Председник:           проф. др Весна Златановић - Томашевић, дипл.инж.

Потпредседник:      мр Новица Стевановић, дипл.инж.     

Управни одбор: Владета Вујанић, дипл.инж.

                            Борис Мићић, дипл. инж

                            доц. др Ранка Гајић, дипл. инж.

                            Бранко Јелисавац, дипл. инж.

                            Олга Ћирић, дипл. инж.

Надзорни одбор: проф. др Иван Матић, дипл. инж.

                               Небојша Чубрило, дипл. инж.

                               Рајко Продановић, дипл. инж.

Суд части:             Милован Јотић, дипл. инж.

                               Милијана Цветић, дипл. инж.

                               др Марија Вукић, дипл. инж.

Многи од наведених колега, као и већи број других истакнутих чланова УИБ-а, током рада Удружења, су постали носиоци бројних признања, као што су почасни и заслужни чланови УИБ-а и СИТС-а, те других повеља и плаката.

Из досадашњег рада Удружења инжењера Београда може се констатовати да су инжењери и техничари у различитим етапама развоја друштва давали значајан допринос и да су били свесни чињенице да су пратеће кризе последица, пре свега, и наших сопствених слабости, како појединаца, тако и целог друштва, укључујући и наше струковно удружење, па и СИТС у целини, који морају да постану један од значајних носилаца техноекономског развоја и промена, од промена у привредној структури до повећања и побољшања продуктивности рада, организације пословања и промене фундаменталне и промењене науке и технике.

Удружење инжењера Београда има редовне и ванредне чланове, сагласно Статуту Удружења. Ванредни чланови су студенти Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци и Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија из Београда.

 

НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ - СКУПОВИ, ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И ДРУГО

У складу са циљевима и задатцима УИБ-а, од његовог настанка до данас, установљен је принцип рада путем организовања научно – стручних скупова (симпозијума, саветовања, конференција и сл.) а посебно кроз организовање Техничких трибина односно Округлих столова, на којима се бави, најживотнијим проблемима града Београда и шире.

У низу одржаних научно - стручних скупова (затим, трибина и округлих столова) и великог броја тема, које они обрађују, издвајају се следећа саветовања, конференције и симпозијуми:

 1. Перспективе и   могућности коришћења пловидбеног система Рајна – Мајна – Дунав (1979);
 2. Геолошка истраживања у привредном и просторном развоју Београда (1984);
 3. ГУП Београда (1986) у два циклуса;
 4. Снабдевање Београда водом (1984 и 1987);
 5. Подземна изградња Београда (1987);
 6. Примена нових мерних јединица и метода мерења (1988);
 7. Савремена механизација и опрема код комуналне инфраструктуре и подземне изградње (1989);
 8. Југословенски симпозијум за механику стена и подземне радове (1989);
 9. Еколошки проблеми Београда (1990);
 10. Утицај термоенергетских објеката у зони Београда на квалитет ваздуха (1991);
 11. Третман градског отпада у Београду (1991);
 12. Градска комунална инфраструктура (1992);
 13. Енергетика Београда (1993);
 14. Зеленило у урбанистичком развоју града Београда (1994);
 15. Интензивирање развоја бродоградње у СР Југославији (1995);
 16. Третман градског отпада (1996);
 17. Подземни простор у развоју Београда (1997);
 18. Инжењерски ризик и хазард у урбаном систему Београда (2002);
 19. Инжењерске акти- вности и обавезе у заштити животне средине (2005); те
 20. Саобраћај и животна средина у урбаним системима (2009),
 21. Заштита животне средине и енергетска ефикасност (2012);
 22. Заштита животне средине у планској и пројектној документацији (2013).
 23. Заштита природних ресурса кроз заштиту животне средине (2014);
 24. Глобализација, климатске промене и еколошки аспекти заштите простора у урбаним системима (2015);
 25. Закони и прописи у свету и код нас у  области планирања, уређења,изградње и заштите простора (2016);
 26. Саобраћајни иинфраструктурни системи, природни ресурси и еколошки аспекти заштите животне средине (2017). 

У оквиру IV Научно-стручне конференције УИБ-а која је организована 2012. године: Заштита животне средине и енергетска ефикасност,  у оквиру тематске области млади  истраживачи, приказани су  радови студената, младих истраживача са Архитектонског факултета Универзитета у Београду и студената Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци.  

У оквиру VIII Научно стручне конференције УИБ-а која је организована 2016. године: Закони и прописи у свету и код нас у  области планирања, уређења,изградње и заштите простора, у оквиру тематске области млади  истраживачи, приказани су  радови студената, младих истраживача са Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија из Београда, студијског програма основних студија Архитектура и специјалистичких студија Урбана реконструкција, награђени на Салонима урбанизма Удружења урбаниста Србије. Представљен је и дипломски рад студента Милице Ђуровић - ИЗМЕЂУ РАТА И МИРА - BETWEEN WAR AND PEACE, на Universita IUAV-Instituto Universitario di arhitekttura di Venecija: ментор проф. др Siviero Enzo Universita IUAV и ко-ментори проф. Петар Арсић Архитектонски факултет Београд и проф. др Весна Златановић-Томашевић, Висока-грађевинско-геодетска школа струковних студија, Београд.

У оквиру IX Научно-стручне конференције УИБ-а која се организује 26 маја 2017. године: Саобраћајни иинфраструктурни системи, природни ресурси и еколошки аспекти заштите животне средине, у оквиру тематске области млади  истраживачи планирана је изложба радова студената дипломских и специјалистичких студија Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија из Београда, студијског програма основних студија Архитектура и специјалистичких студија Урбана реконструкција, класа проф. др Весне Златановић-Томашевић.

Сви радови са Конференција Удружења инжењера Београда су штампана у зборницима  конференција са ЦД/ДВД.

ИНСТИТУЦИЈЕ, САРАДНИЦИ УДРУЖЕЊА ИНЖЕЊЕРА БЕОГРАДА

Удружење је колективни члан Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС-а) и сагласно томе, међусобна сарадња се константно одвија сагласно Статуту  и Етичком кодексу СИТС-а.

Удружење инжењера Београда је у току свог дугогодишњег рада на унапређењу струке и обављања делатности струковних удружења и инжењерских делатности и техничких саветовања, сарађивало са Скупштином града Београда, Управом града Београд, надлежним институцијама града Београда, Друштвом урбаниста Београда, ЈП Урбанистичким заводом, ЈП Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу, уз подршку Секретаријата за заштиту животне средине, Секретаријата за комунално-стамбене делатности, Секретаријата за саобраћај, Секретаријата за привреду и осталих институција града  и др.

Дугогодишњи спонзори научно-стручних конференција Удружења инжењера Београда и саветовања су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и  Инжењерска комора Србије.  Донатори УИБ-а су Градски завод за јавно здравље Београда, Институт за саобраћај ЦИП, ЈП Институт  за путеве, ЈП ТЕНТ, ЈП Електродистрибуција Београд, ЈП Електропривреда Србије, ETF TRADE и др.

 КОНТАКТ ПОДАЦИ

Удружење инжењера Београда, Кнеза Милоша 7а/III, Београд, тел: 011/3241-456, uib_beograd@ptt.rs
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs