Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Присуствовање представника СИТС скуповима у организацији Министарстава и  Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Руководилац РЦ СИТС и саветница у РЦ СИТС за хуманитарни рад учествовали су на обуци за организацијe цивилног друштва „Увод у процес преговора о приступању Европској унији и улога цивилног друштва - преговарачка поглавља 25 (наука и истраживање) и 26 (образовање и култура)“. Обука је одржана 5. марта 2014. године у Палати „Србија“.

Главни предавач био је Перо Лучин, ректор Универзитета у Ријеци и бивши члан преговарачког тима Хрватске задужен за поглавља 25 и 26, који је дао преглед законодавства ЕУ у оквиру ових поглавља и улогу организација цивилног друштва у праћењу политика у областима: Наука и истраживања и Образовање и култура. Указао је на кључне проблеме које је, преговарачки тим Хрватске за ова поглавља, имао у току преговора и истакао да преговарачки тим Србије мора одмах да започне са радом да би био у могућности да адекватно одговори на све захтеве ЕУ у наредним годинама.

Уводна излагања имали су: Ивана Ћирковић, директорка, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије; Зоран Машић, државни секретар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Ана Вучетић, помоћник министра, Министарство културе и информисања; Ненад Боровчанин, државни секретар, Министарство омладине и спорта.

У плодној дискусији указано је да Србија мора да посвети озбиљну пажњу стварању професионалног  административног капацитета (нпр. школовање менаџера науке ради лакшег добијања пројеката и учествовања у ЕУ пројектима) да би могла да одговори захтевима ЕУ. 

Истакнуто је да Србија мора брзо да формира јаку Агенцију за струковно образовање и осавремени систем квалификација. Разматрани су и проблеми везани за целоживотно образовање/неформални систем образовања, међусобно признавање диплома, издавање професионалних струковних картица, обезбеђење услова (станови, истраживачка опрема ...) за задржавање младих високообразованих кадрова. 

У јануару и фебруару ове године били су од стране представника СИТС покривени и следећи скупови:

  1. Руководилац РЦ СИТС присуствовао је консултативном састанку Министарства здравља са организацијама цивилног друштва, који је одржан 22. јануар 2014. године у Палати Србија. На састанку су разматрани предлози механизама будуће сарадње Министарства здравља и организација цивилног друштва. Такође је указано на на забрињавајуће стање у погледу броја инспектора у инспекцијским службама Министарства здравља. Број инспектора је у задњих пет година преполовљен, уместо да се због значаја инспекцијских служби, посебно у процесу приступања ЕУ, овај број значајно повећа. Такође, у Министарству здравља се не размишља о скором увођењу у праксу здравствене заштите постулата персонализоване медицине.
  2. Представници СИТС су присуствовали преносу Експланаторниг скрининга из Брисела везано за Поглавље 2 Слобода кретања радника, одржаном 23. јануара 2014. године у организацији Министарства рада, запошљавања и социјалне политике у оквиру кога су разматрана питања везана за слободу кретања радника, разлике између нашег и европског законодавста у овој области,  начин функционисања EURES и представљен је концепт функционисања European Health Insurance Card.
  3. Представници СИТС су присуствовали и преносу Експланаторног скрининга из Брисела за Преговарачко поглавље 3 Пословно настањивање и слобода пружања услуга, одржаном 30. и 31. јануара 2014. године у организацији Министарства спољне и унутрашње трогине и телекомуникација. У оквиру скрининга разматрана су питања везана за најновије измене Директиве која уређује систем заједничког признавања професионалних квалификација и усклађује правила која се односе на регулисане професије, као и Директива о поштанским услугама.
  4. Руководилац РЦ СИТС и сарадница РЦ СИТС из Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије присуствовали су, у организацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, директном преносу (преко видео везе) експланаторног скрининга Поглавља 12 (безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика), који је одржан у Бриселу у периоду од 03. до 07. фебруара 2014. Пренос је био реализован у просторијама Привредне коморе Србије на Теразијама. Указано је да ће се у наредном периоду у ЕУ радити на значајним изменама регулативе у разматраним областима, посебно у деловима који се односе на заштиту потрошача (нпр. убудуће би висина слова на декларацијама морала да буде најмање 1,5 mm, јер је уочено да на многим производима декларације које садрже важне здравствене и друге информације могу да се прочитају само уз помоћ лупе) и забрани рекламирања својстава производа која нису заснована на резултатима адекватних и озбиљних научних истраживања.
  5. Руководилац РЦ СИТС присуствововао је, у организацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, директном преносу (преко видео везе) експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавље 26 (образовање и култура). Експланаторни скрининг је одржан у Бриселу 20. фебруара 2014. године, а пренос је био организован у Београду у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Немањина 22- 26.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, организоваће праћење интернет преноса експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглaвљe 11 (пољопривреда и рурални развој). Експланаторни скрининг биће одржан у Бриселу у периоду од 18. до 20. марта 2014. године, а пренос ће бити у Београду у просторијама Министарства – Немањина 22-26, у великој сали на 6. спрату, крило А (сала Уставног суда). Овом скринингу ће присуствовати саветник у РЦ СИТС за (етно) архитектуру и рурални развој. 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs