Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
 

Праћење експланаторног аналитичког прегледа за Поглавља 15/21 – Енергетика/Трансевропске енергетске мреже

Руководилац РЦ СИТС присуствововао је 29. и 30. априла  2014. године директном преносу  експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије а правним тековинама ЕУ (скрининг) за Поглавља 15/21 (Енергетика/Трансевропске енергетске мреже). Интернет пренос је организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине.

Скрининг је обухватио: Конвенционалне изворе енергије (Електрична енергија, Гас, Угљоводоници); Нове и обновљиве изворе енергије и управљање потражњом (Обновљиви извори енергије, Енергетска ефикасност); Међународне споразуме; Нуклеарну енергију (EUROATOM – Eurpean Atomic Energy Community, Заштита од зрачења, Управљање радиоактивним отпадом и утрошеним горивом, Нуклеарна заштита); Нуклеарну енергију (снабдевање горивом); Трансевропске енергетске мреже (Енергетика).

ЕУ је један од највећих потрошача енергије на свету. Увозна зависност ЕУ износи око 53% укупних енергетских потреба, па је енергетика фундаментално важна област деловања ЕУ. Истакнуто је да обезбеђење снабдевања енергијом укључује следеће битне параметре: превентивне механизме, механизме реаговања у кризним ситуацијама, закључивање међународних споразума у области енергије, развој стабилне и поуздане инфраструктуре, стално повишавање учешћа обновљивих извора енергије, коришћење локалних енергетских ресурса и стварање подлога за повишење енергетске ефикасности.

Зато је ЕУ као један од стратешких циљева енергетске политике до 2020. године промовисала тзв. политику 20-20-20, која подразумева:

Правна регулатива ЕУ обавезује државе чланице да обезбеде сигурност у снабдевању енергијом.

Трансевропске енергетске мреже (ТЕН-Е) обухватају:
  • пренос и складиштење гаса, и
  • пренос електричне енергије.

ТЕН-Е је подлога за интегрисано тржишта електричне енергије и гаса држава чланица ЕУ и држава кандидата, и обезбеђује синхронизовани рад енергетских мрежа ЕУ и суседних земаља. Основни циљеви ТЕН-Е су обезбеђење сигурност у снабдевању и функционисању унутрашњег тржишта енергије, што се постиже кроз реализацију приоритетних пројеката, пројеката од заједничког интереса и пројеката од европског интереса у овој области.

Истакнуто је да ће приступањем ЕУ Србија битно повећати сигурност у снабдевању енергијом, привући инвестиције у енергетску инфраструктуру, значајно унапредити заштиту животне средине и укључити се у јединствен регулаторни простор за трговину енергентима.  

Детаљан извештај
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs