Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Декларација о проглашењу 2020. за Годину електрохемије у Србији

У петак, 29. новембра, на Технолошко-металуршком факултету, представници 13 научних и и стручних организација потписали су Декларацију о проглашењу 2020. за Годину електрохемије у Србији у жељи да упознају најширу јавност  са електрохемијом и мотивишу младе да се баве овом перспективном и веома важном науком.

Потписници Декларације су Друштво физикохемичара Србије (ДФХС), Друштво за истраживање материјала Србије, Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ), Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча (ИНН Винча), Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ), Универзитет у Београду, Институт техничких наука Српске академија наука и уметности (ИТН САНУ), Инжењерско друштво за корозију (ИДК), Савез хемијских инжењера Србије (СХИ), Српско хемијско друштво (СХД), Технолошко-металуршки факултет (ТМФ), Универзитет у Београду, Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала (УИСКОЗАМ), Факултет за физичку хемију (ФФХ), Универзитет у Београду, и Центар за промоцију науке (ЦПН).

Из Декларације 

"Електрохемијска наука у Републици Србији дуги низ година постиже значајне резултате. Од првих експеримената које је крајем 19. века изводио проф. Сима Лозанић, преко професора Панте Тутунџића и академика Александра Деспића, Драгутина Дражића и Миленка Шушића који су били зачетници и оснивачи такозване Београдске електрохемијске школе седамдесетих и осамдесетих година 20. века, до бројних данашњих електрохемичара изниклих из те школе, српска електрохемија је била планетарно препознатљива и дала је изузетан допринос укупном развоју ове науке у свету. И поред тога, остала је скоро незнана у широј јавности, посебно међу младима који се врло ретко одлучују да се посвете електрохемији.
Крајем прошлог и почетком овог века, услед ситуације у којој се нашла наша земља, српска електрохемија се затекла ван главних токова електрохемије у свету, а њено присуство у светској научној заједници је постало знатно скромније него некада.
Одраз напора српских електрохемичара да српску електрохемију врате у врх ове научне области, али и угледа који она има у свету, свакако је и одабир Београда за домаћина 71. годишњег састанка Међународног електрохемијског друштва (The International Society of Electrochemistry), од 30. августа до 4. септембра 2020. године."
Потписаници Декларације су се обавезали да ће својим активностима подржати реализацију читавог низа догађаја који су планирани ѕа 2020. годину:


 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs